סטטיסטיקה

 • מדעי החברה

 • 320

 • הר הצופים

 • מחקרי, לא מחקרי

 • מידע כללי:

  הלימודים ל תואר מוסמך  בסטטיסטיקה מיועדים להרחבה, העמקה והשלמת הידע הנרכש ב תואר בוגר  בסטטיסטיקה. הלימודים מכשירים את הסטודנטים לקראת מחקר עיוני ומעשי ולקראת יישום הסטטיסטיקה וחקר הביצועים בשטחי מחקר ועבודה שונים. הלימודים מתקיימים במסגרת ארבע מגמות לימוד. 

  אתר החוג

   

   

  מועדי הרשמה:

  ההרשמה תחל בתאריך 19.1.20 ותסתיים בתאריך 31.8.20. תתכן הרשמה גם לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנוי, יש לבדוק בחוג.

   

   

  מבנה התכנית:

  הלימודים מתקיימים במסגרת ארבע מגמות לימוד לבחירת הסטודנטים ב  מסלול לא מחקרי   או מחקרי. בארבע המגמות המופיעות להלן לומדים בשנה א' כל התלמידים ב  מסלול לא מחקרי  . הרישום למגמה הנבחרת נעשה בתחילת שנה ב' וכך גם המעבר למסלול המחקרי למעוניינים בכך (בכפוף לעמידה בתנאים המופיעים בשנתון).

   

  1. שיטות סטטיסטיות - הלימודים במגמה מכוונים להכשיר סטטיסטיקאים להפעלה ולפיתוח של שיטות הסקה סטטיסטיות, לצרכים מעשיים במחקר וביישומים אחרים. הוראת השיטות במגמה זו מבוססת על פיתוח מתמטי, ומודגשת בה תכלית השיטות ויישומן.
  2. חקר ביצועים - לימודי המגמה מיועדים להכשיר אנשי מקצוע וחוקרים לעתיד בתחום חקר הביצועים. התחום עוסק בפיתוח, ניתוח והסקת מסקנות ממודלים מתמטיים עבור אוסף מגוון של בעיות בהקצאת משאבים תחת אילוצים שונים. התחום מחולק לשני חלקים עיקריים: הסתברות יישומית ומודלים דטרמיניסטיים.
  3. ביוסטטיסטיקה - מגמה זו משותפת עם בית הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה הנמצא בעין-כרם. הלימודים מקנים בסיס בשיטות סטטיסטיות עם דגש על תחומים ויישומים החשובים במיוחד במחקר הרפואי. תחומים אלה כוללים ניסויים קליניים ואפידמיולוגיה.
  4. סטטיסטיקה רשמית - הלימודים במגמה כוללים שיטות הקשורות לתחום של סטטיסטיקה רשמית, כגון סדרות עתיות, אמידה ממדגמים מורכבים ומודלים לאזורים קטנים. הלימודים מכשירים אנשי מקצוע וחוקרים היכולים להשתלב במוסדות כגון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הביטוח הלאומי ובנק ישראל.

   

  תנאי קבלה:

  תנאי קבלה ייחודיים של ה פקולטה  למדעי החברה

  בוגרי החוג לסטטיסטיקה - ציון של 80 לפחות ב תואר בוגר  בסטטיסטיקה. תנאי זה מהווה תנאי מינימום אך אינו מקנה זכות אוטומטית לקבלה.
  בוגרי חוגים אחרים - רשאים להגיש מועמדות. יתקיים דיון אישי לגבי כל מועמד והקבלה תהיה מותנת בלימודי השלמה.

   

   

  הנחיות לרישום:

  המועמדים מתבקשים להירשם ללימודי המוסמך באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה ובמקביל לשלוח גיליון ציונים מקורי ואישור זכאות לתואר מקורי, לכתובת: מזכירות לענייני תלמידים עבור גב' נטע לוי, ה פקולטה למדעי החברה, האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים, 9190501. 

   

  פרטי קשר:

  גב' קלייר פגיס - מזכירת החוג,  clarep@savion.huji.ac.il, טלפון: 02-5883047

  פרופ' יאן דולינסקי- יועץ מוסמך, yan.dolinsky@mail.huji.ac.il