כלכלה סביבה וניהול

 • חקלאות מזון וסביבה

 • 717

 • רחובות

 • מחקרי, לא מחקרי

 • מידע כללי:

  לימודי המוסמך בחוג לכלכלת סביבה וניהול מקנים לסטודנטים הכשרה תוך התמקדות בבעיות כלכליות בתחומי החקלאות, איכות הסביבה ומשאבי טבע ושיווק. ביניהן: כלכלת ענפי החקלאות, הקצאת משאבי המים והקרקע, שיווק מוצרי החקלאות בארץ ובשוקי הייצוא, מבנה החקלאות, הארגון הקואופרטיבי, פיתוח החקלאות בארצות העניות, המגזר החקלאי בכלכלות במעבר, מבנה ענפי, כלכלת המשפחה, כלכלה ציבורית והשפעות סביבתיות. הסטודנטים בחוג שותפים לעבודות המחקר במסגרת עבודות הגמר לתואר "מוסמך".

  החוג לכלכלת סביבה וניהול מציע שלושה מסלולי לימוד ל תואר מוסמך :

  מסלול מחקרי (1740), מסלול לא מחקרי (1741), ומגמת שיווק-מחקרי (1777).

  שפת ההוראה בחוג הינה אנגלית.

  אתר החוג.

   

  מועדי הרשמה:

  20.1.19 - 26.9.19 

   

  הרשמה נוספת בחוג:

  באתר האוניברסיטה ובמזכירות ה פקולטה  

  טפסים למילוי

   

  מבנה התכנית:

  תכנית המוסמך היא דו שנתית ומיועדת לבעלי תואר בוגר בכלכלת סביבה וניהול, כלכלה ותחומים קרובים אחרים.

  בתכנית שני מסלולים:

  מסלול מחקרי עם תזה ומסלול לא-מחקרי שאינו דורש כתיבת תזה. השנה הראשונה מוקדשת להעמקת הידע בתיאוריה הכלכלית ובשיטות מחקר כמותיות. הסטודנטים במסלול המחקרי מקדישים את עיקר השנה השנייה למחקר ואילו הסטודנטים במסלול הלא מחקרי ממשיכים לקורסי בחירה מתקדמים בתחום הכלכלה החקלאית ומגוון נושאים אחרים. 

   

  תנאי קבלה:

  תנאי קבלה ייחודיים של ה פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה

  1.א)  בוגר במדעי החקלאות", או "בוגר במדעי התזונה", המעוניין להתקבל לאחד החוגים: מדעי התזונה (712); גידולי שדה וירקות (713); מטעים וצמחי נוי (714); הגנת הצומח (715); מדעי הקרקע והמים (716); גנטיקה והשבחה (721); ביוכימיה ומדעי המזון (722); מדעי הצמח בחקלאות (724); איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות (728) וציונו הסופי הוא 80 לפחות ומצא מדריך לעבודת הגמר.

     ב) "בוגר במדעי החקלאות", המעוניין להתקבל לחוג: כלכלת סביבה וניהול (717) וציונו הסופי הוא 80 לפחות.

     ג) "בוגר במדעי החקלאות", המעוניין להתקבל לחוג: מדעי בעלי חיים ווטרינריה (735); וציונו הסופי הוא 80 לפחות ומצא מדריך לעבודת הגמר.

     ד) "בוגר" במגמת לימוד מתאימה אחרת (שהוכרה בתור שכזו ע"י ו' ההוראה), ועומד בתנאים הנ"ל להגשת מועמדות ל לימודי מוסמך .

  2. עמידה בדרישות העברית

   

  פרטי קשר:

  ראש החוג ד"ר עידו קן: 08-9489233

  מזכירות גב' מירי ארזי: 08-9489230