מוסמך בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה מידע כללי

אתר ה פקולטה

תנאי קבלה כלליים:

1. תואר בוגר בציון ממוצע 80 לפחות, במדעי החקלאות או במדעי התזונה, או בתחום למודים אחר באישור ועדת ההוראה של ה פקולטה . מועמדים שציון הבוגר שלהם בין 75 - 80 יוכלו להגיש בקשה לוועדת הלימודים של החוג, להתקבל ללימודי "הכנה למוסמך".

2. חלק מהמועמדים למסלול הלא מחקרי יהיו חייבים להוכיח ניסיון מעשי של 4 שנים לפחות לאחר קבלת תואר בוגר , בתחום התמחות מקצועי רלוונטי, וכן לעבור ראיון לקביעת התאמתם לתכנית. (למעט מועמדים לחוג כלכלת סביבה וניהול, לחוג למדעי התזונה ולחוג לביוכימיה ומדעי המזון).

3. מציאת מנחה לעבודת הגמר.

הדרישות המפורטות לעיל הן תנאי להגשת מועמדות ל לימודי מוסמך . עמידה בתנאים אלה אינה מקנה זכות קבלה ללימודים. ה פקולטה דנה בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד, ובהתאם ליכולת קליטת החוגים.

שדרוג המלגות לסטודנטים בתחומי המדעים המדוייקים