גאולוגיה/ גאולוגיה עם התמחות בגאו-ארכאולוגיה

 • מתמטיקה ומדעי הטבע

 • 590

 • אדמונד י' ספרא בגבעת רם

 • מחקרי

 • מידע כללי:

  החוג לגיאולוגיה עוסק בהתפתחות כדור הארץ ובאופן פעולתו, בתהליכים המתרחשים במעמקיו, בתהליכי פני שטח ובהשפעת הגומלין בין האטמוספרה, האוקייאנוסים והליתוספירה.

  הלימודים לתואר שני כוללים: קורסים, מעבדות וסיורים ועבודת גמר מחקרית, פרי התמחותו של הסטודנט בנושא מסוים מתוך מגוון התחומים במדע הגאולוגיה. סטודנטים לתואר השני זוכים בד"כ למלגת קיום וחלקם מועסקים כעוזרי הוראה.

  לימודי המוסמך מקנים לסטודנט את הכלים הדרושים לביצוע מחקר עצמאי בסיסי או יישומי בתחום התמחותו. סטודנטים לתואר השני מודרכים באופן אישי על ידי מורי המכון ועם סיום לימודיהם, ובהתאם להתמחויותיהם השונות, מוכנים לעיסוק במגוון של נושאים בסיסיים ותשתיתיים כמו אקספלורציה של משאבי טבע, חקר ים המלח, בעיות הקשורות למשאבי המים של ישראל, מיפוי סיכונים סביבתיים כמו גלישות, סחף ורעידות אדמה, אגני השקעה לגז ונפט, תסקירי איכות סביבה וכו'. המכון למדעי כדה"א מקיים שיתוף פעולה הדוק עם המכון הגיאולוגי וחלק מסטודנטים לתואר השני מבצעים את מחקרם במסגרת שיתוף זה.

  החוג לגאולוגיה מציע אף כיוון לימודים חדש למוסמך ב"גאולוגיה של דלקים פוסיליים" במסגרתו יחשפו הסטודנטים למגוון קורסים חדשים שינתנו ע"י מומחים מתחום תעשית הנפט והגז המתפתחת בישראל. בנוסף נפתחה תכנית ייחודית המשלבת בין תחומי הארכיאולוגיה, הנדרשים היום לשיטות אנליטיות ממדעי כדור הארץ ומחקרים גיאולוגים המעורבים היום יותר ויותר במחקר הארכיאולוגי. הסטודנטים יעסקו במגוון התחומים המשיקים בהנחיית מורי המכון.

  אתר החוג

   

  מועדי הרשמה:

  ההרשמה תחל ב-22.1.17 ותסתיים ב-1.10.17

   

  הרשמה נוספת בחוג:

  מועמדים ל תואר מוסמך מוזמנים להגיש את מועמדותם על ידי משלוח הטפסים שנמצאים באתר ה פקולטה , למזכירות לתלמידי מוסמך ב פקולטה למדעי הטבע.

   

  מבנה התכנית:

  לימודי המוסמך נמשכים כשנתיים ובמהלכם לומדים הסטודנטים קורסים בהיקף של 32 נ"ז ומבצעים עבודת מחקר למוסמך בהנחיית מורי החוג (אפשרות גם בשיתוף חוקרים ממכונים ומוסדות מחקר אחרים).

   

  תנאי קבלה:

  תנאי קבלה ייחודיים של ה פקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

  לקבלה ל תואר מוסמך דרוש ציון ממוצע 85 לפחות בלימודי הבוגר. מועמדים שציוני הבוגר שלהם הם בין 80-85 יתקבלו רק באישור ועדת הלימודים של המכון למדעי כדור הארץ.

  מועמדים למוסמך שלהם תואר בוגר שלא באחת מהמגמות של מדעי כדור-הארץ ידרשו לקורסי השלמה בהתאם לקביעת המדריכים וראש החוג.

  נדרש בנוסף פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית.

   

  פרטי קשר:

  ראש החוג - פרופ' ארי מטמון: 02-6586703, arimatmon@mail.huji.ac.il

  ראש החוג למוסמך בגאולוגיה עם התמחות בגאו-ארכיאולוגיה - ד"ר רבקה רבינוביץ 02-6586784, rivkar@mail.huji.ac.il

  ד"ר ליאור גרוסמן: 02-5882118, lgrosman@mscc.huji.ac.il

  מזכירה לענייני הוראה - מגי פרקין: 02-6584923, magip@savion.huji.ac.il