• 181

 • מדעי הרוח

 • הר הצופים

 • הבלשנות עוסקת בחקר העקרונות הבסיסיים של השפה, ובמחקר תופעות לשוניות.

  היכולת להשתמש בשפה מורכבת ועשירה היא ייחודית לאדם ונוכחת בכל היבט של חיינו. מכאן העניין הרב בחקר השפה ובהבנת מאפייניה ועקרונותיה. האם יש עקרונות מבניים המשותפים לשפות כולן, או שהשפות השונות נבדלות זו מזו ללא הגבלה? כיצד ניתן להשוות בין שפות? כיצד השפה משתנה בהקשרים חברתיים שונים? אילו תאוריות קיימות כיום בחקר הלשון? מה ניתן ללמוד מחקר השפה על הקוגניציה האנושית?
  החוג שלנו מתייחד במחקר בלשני במגוון של גישות, וזה יתרונו על פני חוגים אחרים בארץ, שבהם ננקטת גישה מחקרית אחידה.

  הלימודים בחוג מתקיימים במסגרת אחד משני המדורים הבאים, כאשר ישנם קורסים משותפים לשניהם:

  1. בלשנות גנרטיבית

  2. בלשנות פונקציונלית

   

  החוג לבלשנות מציע מגוון קורסים מאת חוקרים מובילים בתחומם המלמדים נושאים ועקרונות כלליים בשפה האנושית, וכן, על פי בחירת הסטודנטים, קורסים בלשניים המתרכזים במבנה של שפות מסוימות. כגון, שפות שמיות (כולל עברית, ערבית, שפות אתיופיות שונות) ושפות שכנות כמו המצרית העתיקה; שפות הודו-אירופיות (כולל שפות רומאניות, גרמאניות, סלאוויות, בלטיות) ועוד. כמו כן ניתן ללמוד שפות מתוך מגוון הלשונות הנלמדות ב פקולטה כולה, למשל שפות יהודיות כגון יידיש, לאדינו, ארמית חדשה, סינית, יפנית, מונגולית, פרסית, קצ'ואה, תורכית ושפות הודיות שונות.

  הלימודים מכשירים את הסטודנטים לחשיבה אנליטית וביקורתית. ישנם אפיקי תעסוקה רבים הפתוחים לבוגרי החוג. בשני המדורים הסטודנטים יוכלו להשתלב במחקר, בהוראה, בהיי-טק, בתרגום ובעריכה ובתחומים רבים אחרים.

  אתר החוג

 • האוניברסיטה העברית והחוג לבלשנות גאים בפרופ' עידית דורון, כלת פרס ישראל בתחום חקר הבלשנות העברית והכללית לשנת 2016 תשע"ו ובפרופ' אולגה קפליוק (אמריטוס), כלת פרס ישראל לחקר הבלשנות הכללית לשנת 2005 תשס"ה.

  חוויות של סטודנטים בחוג: האווירה בחוג שונה מהתדמית האקדמית שאפשר לצפות ממסגרת אקדמית שגרתית. הסגל זמין לסטודנטים, קשוב לצרכיהם ותחומי העניין שלהם, פתוח להצעות ושינויים, ונוקט בגישה אכפתית ופתוחה באופן כללי. גישה כזו הופכת את החוג ל"בית" אקדמי עבור הסטודנטים ולמסגרת חברתית ואינטלקטואלית משמעותית ומעשירה.

  החוג מקיים מספר מפגשים לא-פורמאליים במהלך השנה לסגל ולסטודנטים, ולעיתים גם מחוץ לכתלי האוניברסיטה.

   

   פטור משכר לימוד למועמדים שהשתתפו או זכו בהיותם תלמידי תיכון באולימפיאדות בינלאומיות בתחומים מדעיים ופטור משכר לימוד למשתתפי או זוכי חידון התנ"ך העולמי לפרטים נוספים לחצו כאן 

   

 • המדור לבלשנות גנרטיבית:
  פרופ' מלכה רפפורט-חובב Malka.Rappaport-Hovav@mail.huji.ac.il 

  המדור לבלשנות פונקציונלית:
  ד"ר מיכל מרמורשטיין michal.marmorstein@mail.huji.ac.il

  מזכירות החוג: גב' אדוה כהן, טלפון: 02-5883616, advac@savion.huji.ac.il  

  שעות קבלת קהל: יום א' - 14:30-11:30, ימים ב'-ה' - בשעות 13:00-10:00, חדר 4505

 • תכנית הלימודים לבוגר בחוג מציעה לסטודנטים התמחות באחד משני המדורים:

  • בלשנות פונקציונלית
  • בלשנות גנרטיבית

  לשני המדורים משותפים קורסי ליבה מבואיים ומבחר קורסי בחירה.

   

  המדור לבלשנות פונקציונלית

  מטרת הלימודים במדור היא הכרת המסגרת התאורטית והמתודולוגית של הבלשנות הפונקציונלית, המתמקדת בחקר הלשון הטבעית האנושית כמערכת תקשורתית המתעצבת ומשתנה בהתאם לאופני השימוש בה. תכנית הלימודים כוללת לימוד מעמיק של מגוון שפות ושל תאוריות ושיטות כלליות המתמקדות בהיבט המבני, ההשוואתי, ההיסטורי, השיחי והאינטראקטיבי בחקר הלשון.

  הלימודים במדור זה כוללים את התחומים הבאים:

  בלשנות סינכרונית: חקר מבנה השפה ברמות ניתוח שונות

  בלשנות השוואתית: חקר התכונות המשותפות לשפות ומיונן למשפחות

  בלשנות טיפולוגית: חקר גבולות השונות הלשונית

  בלשנות היסטורית: חקר השתנות שפות במרוצת הזמן

  בלשנות חברתית: חקר הקשר בין השימוש בלשון למבנה החברתי של קהילת הדוברים   

  בלשנות אינטראקטיבית: חקר השימוש בלשון בהקשרים שונים של שיח  

   

  המדור לבלשנות הגנרטיבית

  מטרת הלימודים במדור היא הכרת העקרונות והשיטות המדעיות של מחקר השפה במסגרת תאוריות בלשניות בנות זמננו, הרואות בשפה מערכת קוגניטיבית מורכבת המייחדת את האדם, ומניחות כפועל יוצא מכך, שהמערכת הלשונית היא כלל-אנושית בעקרונותיה ויסודותיה ומשותפת לכל השפות.

  הלימודים במדור מבוססים על שיעורים תאורטיים המקנים בהדרגה את מיומנות הניתוח הבלשני, במקביל ללימוד שפה אחת או שתיים (בנוסף לאנגלית ועברית), על פי בחירת הסטודנט/ית.

  הלימודים מתמקדים בניתוח מפורט של מערכות לשוניות, תוך הבחנה בין רמות המבנה השונות, כמו למשל: יחידות הקול והשמע, ואופן תפקודם – פונולוגיה יחידות המשמעות וסוגי המילים – מורפולוגיה מבנה המשפט וחלקיו – תחביר הרכבת משמעות המשפט מחלקיו התחביריים – סמנטיקה בניית הטקסט וכללי השיח – פרגמטיקה.

 • מדור בלשנות פונקציונלית - 68 נ"ז (כולל קורסי " אבני פינה "). מדור בלשנות גנרטיבית - 64 נ"ז (כולל קורסי " אבני פינה ").

 •  מסלול דו חוגי המשלב לימודים עם חוג נוסף מתוך טבלת הצירופים

   

  לימודי החוג משתלבים היטב עם לימודים בחוגים הבאים:

  מדעי הקוגניציה, פילוסופיה, פסיכולוגיה, מדעי המחשב, מתמטיקה, סוציולוגיה, תקשורת, הלשון העברית, אנגלית, לימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים, לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים, לימודי אסיה, לימודים קלאסיים, ספרות כללית והשוואתית.
   

   

 • ציון 120/רמה ׳מתקדמים ב׳

 • ציון 105, נדרש במקרים בהם שפת ההוראה בתיכון אינה עברית

 • מועמדים בעלי פטור באנגלית ממוסדות המוכרים ע"י האוניברסיטה העברית יכולים להתקבל לחוג ופטורים מדרישת האנגלית כפי שפורטה.

 • ציון פסיכומטרי רב תחומי , ציון פסיכומטרי בדגש כמותי , ציון פסיכומטרי בדגש מילולי

 • 50%/50%, 70%/30%

 • 50%/50% (רלוונטי עבור כל מסלולי המכינה)

 • 50%/50% (לא רלוונטי כאשר יש קבלה ישירה לבעלי תואר)

 • קיימת

 • ערוץ קבלה רלוונטי. יש לפנות למדור רישום וקבלה בכדי לבדוק סיכויי קבלה

 • ערוץ קבלה רלוונטי

לבדיקת סיכויי קבלה, תנאי קבלה לשנה א
 • נדרש

 • לבעלי תעודת בגרות שאינה ישראלית

 • 600 רב תחומי

 • 32 נ״ז לכל הפחות

 • התאמה בין לימודים קודמים לדרישות החוג

 • 1. נדרשת עמידה בתנאי המעבר לשנה ב' במוסד בו למדו.

  2. נדרש ציון ממוצע 75 ומעלה בחוג בו הם מבקשים להמשיך לימודיהם.

  יתקבלו המועמדים המתאימים ביותר לאחר דיון בוועדת הקבלה של החוג ובאישור ועדת ההוראה של ה פקולטה . ועדת הקבלה תקבע את תכנית הלימודים הסופית לתואר של אלה שיתקבלו, שעשוייה לכלול השלמת לימודים לפי הצורך. הדיון בבקשות נערך בדרך כלל סמוך לפתיחת שנת הלימודים.

  לתשומת לב:

  • בעלי לימודים אקדמיים שאינם עומדים בדרישות הנ"ל יוכלו להתקבל ללימודי שנה א' אם יעמדו בתנאי הקבלה. לימודיהם הקודמים ייזקפו לזכותם על פי המלצת יועצי החוגים, ובאישור ועדת הוראה.
  • תואר בוגר האוניברסיטה העברית יינתן רק לסטודנטים שלמדו באוניברסיטה העברית תכנית מלאה של שנה ג' לפחות בכל חוג בהיקף של שליש לפחות מלימודי התואר. לימודים אלה יכללו את כל הסמינריונים שהסטודנטים חייבים בהם.

 • לימודי החוג מקנים בסיס חשוב להתאמת הבוגרים לכל עיסוק הקשור בלשון:

  • פתח לקריירה אקדמית
  • הוראת שפות
  • תרגום, עריכה לשונית
  • אמצעי התקשורת
  • יישומים ממוחשבים המשתמשים בשפה אנושית
  • קלינאות תקשורת