בלשנות

 • מדעי הרוח

 • 181

 • הר הצופים

 • מחקרי, לא מחקרי

 • מידע כללי:

  במהלך לימודי המוסמך רוכשים הסטודנטים שליטה במיומנויות אקדמיות בסיסיות, מרחיבים את ידע השפות שלהם ומתוודעים באמצעות הלימוד בסמינריונים השונים לשאלות מרכזיות במחקר הבלשני כיום.

  הלימודים מתנהלים בשני מסלולים: המחקרי והלא-מחקרי.

  במסלול המחקרי כותבים הסטודנטים עבודה מחקרית מורחבת בהנחית מרצי החוג.

  במהלך לימודיהם משתלבים הסטודנטים במחקרים של חברי הסגל ויכולים לזכות במלגת מחייה.

  במקביל סטודנטים יכולים לפנות לתכניות אוניברסיטאיות ופקולטתיות לתלמידי מחקר מצטיינים לפרטיםבנוסף, תלמידי מחקר מצטיינים בחוג יכולים להגיש מועמדות לשתי תכניות מחקר ייעודיות לסטודנטים מצטיינים:

  התכנית של המרכז לשפה לוגיקה וקוגניציה LLCC, לפרטים לחץ כאן

  תכנית לימודים מובנית לדוקטורט ישיר בבלשנות  -תכנית משותפת לאוניברסיטה העברית בירושלים ולאוניברסיטת תל-אביב בתמיכת הקרן למדעי הרוח .לפרטים לחץ כאן

  יועצים ל תואר מוסמך הם:

  ד"ר לוקה צרניץ' - המדור הגנרטיבי

  פרופ' ערן כהן - המדור לבלשנות פונקציונלית

   

  מועדי הרשמה:

  22.1.17- 15.10.17 

   

  מבנה התכנית:

  הלימודים מתקיימים בשני מדורים וההתמחות היא במדור הפונקציונלי או הגנרטיבי.

  1. המדור הפונקציונלי: הלימודים מתמקדים בתיאור מפורט של המערכות הלשוניות אגב קריאת טקסטים וניתוחם, לימוד תיחומן של הלשונות והדיאלקטים והשוואתם על פי עקרונות שונים, כגון התפתחות הלשונות והשתנותן, תפוצתן הגאוגרפית של תופעות וטיפוסי לשון, ועוד.
  2. חקר הלשונות שעליו מבוססת ההוראה במדור המבני נעשה בשיטה המבנית-תיאורית, ובכך הוא יחיד בארץ.
  3. המדור הגנרטיבי: הלימודים מתמקדים בהעמקה בעקרונות המבנה של השפה ברמות השונות של הניתוח הבלשני כגון מבנה המילה, מבנה המשפט, מורכבות המשמעות, הבנת השיח וההקשר החברתי של השפה. קיימת אפשרות לכלול בתכנית הלימודים סמינריונים מחוגים אחרים בנושאים הקשורים לשפה, כגון פילוסופיה של הלשון, עיבוד מנטאלי של השפה וחישוביות. כמו כן ניתן לשלב במחקר התאורטי גם מחקר מעשי בנושאים של עיבוד שפה ממוחשב, מחקר פסיכו-בלשני ועוד. 

   

  תנאי קבלה:

  הדרישות המפורטות להלן הן תנאי להגשת מועמדות ל לימודי מוסמך . עמידה בתנאים אלה אינה מבטיחה קבלה ללימודים:

  א. עמידה בתנאי הקבלה הייחודיים ל פקולטה

  ב. למסלול המחקרי - ציון סופי לבוגר של 85 לפחות, וציון 85 לפחות בחוג שבו מתכוונים להמשיך את לימודיהם.

  ג. למסלולים הלא מחקריים - ציון סופי לבוגר של 80 לפחות בחוג בו ממשיכים ללמוד.

  ד. לתכנית לימודים אישית, בכל אחד מהמסלולים, ניתן להתקבל על פי אותם תנאי קבלה של כל מסלול כבר מראשית הלימודים לקראת תואר מוסמך

  להרשמה

   

  פרטי קשר:

  מזכירות החוג - טל' 02-5883851