לימודים משולבים במדעי החינוך

 • מדעי הרוח

 • 230

 • הר הצופים

 • מחקרי, לא מחקרי

 • מידע כללי:

  מטרת מגמה זו היא להעניק לסטודנטים השכלה כללית מתקדמת בחינוך מתוך ראייה אינטר-דיסציפלינארית.
  המגמה מתאימה במיוחד לסטודנטים, המעוניינים במחקר ובהתעמקות בסוגיות חינוכיות מפרספקטיבה רחבה ומגוונת.

  אתר החוג

  לרשימת תכניות ביה"ס לחינוך לתואר שני

   

  מועדי הרשמה:

  1.3.18-  31.8.18 (רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד)

   

  סדרי הרשמה:

  ברמה אוניברסיטאית: סטודנטים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית - יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר. מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל,  צריכים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל, טל' 02-5882607, באתר הרשמה למועמדים מחו"ל.

  ברמת בית הספר לחינוך: באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד, הכולל ממוצע ל תואר בוגר ואישור זכאות ל תואר בוגר (למועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות ל תואר בוגר , יש לצרף רק גיליון ציונים רשמי, מקורי, חתום, הכולל ממוצע ביניים לתואר).

  לתשומת לבכם - לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים

  בטופס ההרשמה הפנימי של החוג לחינוך ניתן להירשם לשלוש מגמות עפ"י סדר עדיפויות. לסדר העדיפויות יינתן משקל בשיקולי הקבלה של המגמה. אנא שימו לב לכך שחלק מהמגמות מטפלות במועמדים שנרשמו רק בעדיפות ראשונה או שנייה (פירוט נמצא בדף של כל מגמה)

   

  תנאי קבלה:

  רשאים להגיש את מועמדותם ל לימודי מוסמך בחוג לחינוך תלמידים שסיימו את לימודי התואר הראשון בציון 80 לפחות. תלמידים שטרם סיימו חובותיהם לתואר הראשון, בקשתם תדון לפי ממוצע ביניים של 80 לפחות. היות ומספר הנרשמים גדול ממספר התלמידים אותם ניתן לקבל, אין ציון הקבלה המינימאלי הנדרש מבטיח קבלה - הדבר תלוי במספר המועמדים ביחס למספר המקומות בכל מגמה.

   

  מבנה התכנית:

   

  מסלול א'

  (מחקרי)

  מסלול ב'

  (לא מחקרי)

   

  16 ש"ש –32 נ"ז

   

  20 ש"ש – 40 נ"ז

  קורסי מחקר

  3 ש"ש – 6 נ"ז

  2 ש"ש –4 נ"ז

  קורסי בחירה מקבץ 1: מתוך

  "מחשבת החינוך" ו"למידה והוראה"

  3 ש"ש –6  נ"ז

  3 ש"ש –6 נ"ז

  קורסי בחירה מקבץ 2: מתוך

  "סוציולוגיה של החינוך" ו"מדיניות ומינהל"

  3 ש"ש –6 נ"ז

  3 ש"ש –6 נ"ז

  קורסי בחירה מקבץ 3: מתוך "חינוך מיוחד" 

  3 ש"ש –6 נ"ז

  3 ש"ש –6 נ"ז

  קורסי בחירה בחוג לחינוך

  4 ש"ש –8 נ"ז

  7 ש"ש – 14 נ"ז

  קורסי בחירה מחוץ לחוג

  --------------

  2 ש"ש – 4 נ"ז

   

   

  פרטי קשר:


  ראש המגמה: פרופ' נילי מור

  מזכירה לענייני הוראה ותלמידים: גב' אושרה פנחסי, טלפון: 02-5881192