חינוך יהודי

 • מדעי הרוח

 • 238

 • הר הצופים

 • מידע כללי:

  תכנית לימודים אותה ניתן לרכז ביום לימודים אחד בשבוע במשך שנתיים (ימי שני /רביעי) המיועדת למורים ואנשי חינוך במסגרות פורמאליות ולא-פורמאליות, ולאחרים המתעניינים בחינוך יהודי על היבטיו השונים, מנקודת מבט שלמדעי החברה, הגות חינוכית, מדעי היהדות ושאלות של תרבות וזהות, ובתכניות לימודים והוראה.

  הלימודים במגמה לחינוך יהודי מכוונים להיכרות עם מחקר בחינוך היהודי על גווניו, ולבירור המטרות, הדרכים והבעיות בהנחלת התרבות היהודית ובהוראת מקצועות היהדות בארץ ובתפוצות.

  בפני הסטודנטים המצטיינים פתוחה גם האפשרות להמשיך לתואר שלישי במסגרת המגמה לחינוך יהודי.

  תכנית הלימודים היא אישית, המשלבת חובות המגמה עם לימודים לפי הצרכים ותחומי העניין של הסטודנט. להלן התחומים שבהם מתמקדת תכנית הלימודים:

  1. חינוך יהודי פורמלי בבית הספר – הוראה ולמידה בחינוך היהודי
  2. פילוסופיה, הגות וחינוך
  3. זהות וחברה
  4. חינוך חווייתי בלתי פורמלי

   

  מסלולי לימוד לבחירה:

  מסלול א': (מחקרי) שמטרתו להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו של הסטודנט בתחום לימודיו ולפתח את כושרו המחקרי.

  מסלול ב': (הלא-מחקרי) שמטרתו להרחיב ולהעמיק את ההשכלה האקדמית על היבטיה המקצועיים והעיוניים כאחד.

  אתר החוג

  לרשימת תכניות ביה"ס לחינוך לתואר שני

   

  תנאי קבלה ומלגות:

  ל לימודי מוסמך במגמה לחינוך יהודי, יתקבלו סטודנטים אשר סיימו את לימודיהם לתואר ראשון בציון 80 לפחות. מועמדים ללא לימודי רקע בחינוך ו/או יהדות ידרשו להשלים חובות אלו במסגרת קורסי השלמה.

  סטודנטים אשר אינם בוגרי אחת מהאוניברסיטאות המוכרות בישראל חייבים להציג "פטור" באנגלית כשפה זרה כבר בעת ההרשמה כתנאי להגשת המועמדות. 
  הפטור יכול להיות מושג באמצעות הבחינה הפסיכומטרית, בחינת אמי"ר , אמיר"מ או במסגרת אוניברסיטאית ויש להציגו עד סוף מועד ההרשמה.

  תלמידי מכללות מצטיינים, שאין להם פטור קביל באנגלית, יוכלו להגיש מועמדות לוועדת חריגים של החוג לחינוך.

  המגמה לחינוך יהודי מציעה מלגות לסטודנטים מצטיינים הלומדים תכנית מלאה.

   

  מועדי הרשמה:

  1.3.18- 31.8.18 (רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד)

   

  סדרי הרשמה:

  ברמה אוניברסיטאית: סטודנטים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית - יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר. מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל,  צריכים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל, טל' 02-5882607, באתר הרשמה למועמדים מחו"ל.
  ברמת בית הספר לחינוך: באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד, הכולל ממוצע ל תואר בוגר ואישור זכאות ל תואר בוגר .

  לתשומת לבכם - לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים.

   

  פרטי קשר:

  מזכירות הוראה ותלמידים: 02-5882033/4, 02-5881282, melton-etige@savion.huji.ac.il