מוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תואר בוגר בתחומים אחרים - מסלול השלמות

 • עבודה סוציאלית

 • 432

 • הר הצופים

 • מחקרי, לא מחקרי

 • מידע כללי:

  בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית מציע לבעלי תואר ראשון או שני בתחומים אחרים, תכנית לימודים לקראת תואר מוסמך בעבודה סוציאלית. התכנית כוללת לימודי השלמה, הכשרה מקצועית במשך שנתיים והשתלבות בתכנית המוסמך הרגילה לעבודה סוציאלית בכל אחת משלושת מגמות הלימוד:

  1. 450 מגמה ללימודים מתקדמים בטיפול ישיר: מטרת הלימודים במגמה זו היא להרחיב את הידע העיוני, האמפירי והקליני של עובדים סוציאליים, על מנת לתת בידיהם כלים שיאפשרו להם להשתמש בניסיונם המעשי בהתמודדות עם דרכי הפרקטיקה. בתכנית מושם דגש על עבודה קלינית עם יחידים ועם משפחות בהקשרם החברתי והתרבותי, תכנון שיטתי של ההתערבות המקצועית והערכת יעילותה, והפקת לקחים יישומיים.
  2. 452 מגמה הכללית-אינטגרטיבית: המגמה מיועדת לסטודנטים בעלי הישגים גבוהים המעוניינים להעמיק את הידע התיאורטי והמחקרי שלהם. התכנית משלבת בין הגישות השונות בעבודה הסוציאלית, ומשקפת את הדגש ששם בית הספר על שילוב בין הטיפול הישיר בפרט ובמשפחה, לבין גישות קהילתיות ותפיסות של שינוי חברתי ברמות המאקרו.
  3. 451 המגמה לניהול ארגון ומדיניות: מטרת המגמה לפתח בקרב הסטודנטים מיומנויות מתקדמות בתחומי עבודה קהילתית, ניהול ארגוני רווחה ופרקטיקת מדיניות. סטודנטים במגמה יפתחו מודעות להשפעת העבודה הסוציאלית על תהליך עיצוב המדיניות החברתית, חשיבה ביקורתית על מדיניות השירותים והארגונים בתוכם הם פועלים, כלים לניהול שירותי רווחה ולהשתתפות בתהליך עיצוב המדיניות החברתית.

  למסיימים בהצלחה את הלימודים בכל אחת מהתכניות יוענק ה תואר מוסמך בעבודה סוציאלית (MSW).

  אתר החוג

   

  מבנה התכנית:

  התכנית מציעה שני מסלולים בכל המגמות: מסלול מחקרי (עם עבודת גמר) ו מסלול לא מחקרי (ללא עבודת גמר).

  משך הלימודים בתכנית שלוש שנים. בשנתיים הראשונות לתואר יידרשו הסטודנטים ליום לימודים מרוכז אחד בשבוע וליומיים נוספים של הכשרה מעשית. בשנה השלישית יידרשו הסטודנטים ליום לימודים שבועי אחד בלבד. כמו כן מוצעים קורסים מרוכזים במהלך חופשת ה סמסטר ובסיום שנת הלימודים.

   

  מועדי הרשמה:

  21.1.18 - 15.6.18

   

  הרשמה נוספת בחוג:

  בנוסף להרשמה באתר הרישום של האוניברסיטה העברית באינטרנט, על המועמדים להעביר מסמכים נוספים דרך מערכת ההרשמה לתארים מתקדמים כמפורט להלן:

  1. קורות חיים
  2. מכתב המפרט את הרצון ללמוד במסגרת התכנית
  3. אישור זכאות ל תואר בוגר /מוסמך בתחום אחר
  4. גיליון ציונים רשמי
  5. 2 המלצות אשר יועברו ישירות למערכת על ידי הממליץ: מכתב המלצה ממקום העבודה או ההתנדבות ומכתב המלצה ממקום הלימודים.

  למעוניינים במגמת הטיפול הישיר יש לצרף אישור ממעסיק על ניסיון מקצועי כמפורט תחת תנאי הקבלה למגמה להלן.

  לא תידון מועמדות ללא המסמכים המפורטים.

   

  תנאי קבלה:

  הדרישות המפורטות להלן מהוות תנאי להגשת מועמדות בלבד, ואינן מקנות זכות קבלה אוטומטית. בית הספר דן בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד/ת ובהתאם ליכולת הקליטה של התכנית. לתכנית יתקבלו בעלי הנתונים הטובים ביותר מבין אלו העומדים בתנאי הקבלה.

  על מועמדים להציג לימודים קודמים במדעי החברה בהיקף של 14 נ"ז לפחות משלוש הקבוצות הבאות (ראו פירוט):

  1. 6-4 נ"ז מלימודי הפסיכולוגיה.
  2. 6-4 נ"ז מלימודי המחקר.
  3. 6-4 נ"ז מלימודי הסוציולוגיה, החברה הישראלית, הכלכלה, ההתנהגות הארגונית ומדע המדינה.

  לכל מגמה תנאי קבלה נוספים משלה:

  1. מגמה ללימודים מתקדמים בטיפול ישיר: תואר בוגר בציון ממוצע 85 לפחות, וניסיון של שנה לפחות בעבודה טיפולית עם הדרכה קבועה מיום קבלת הזכאות לתואר ועד לסוף חודש יוני שלפני שנת הלימודים המיועדת.
  2. המגמה הכללית-אינטגרטיבית: תואר בוגר בציון 90 לפחות.
  3. המגמה לניהול ארגון ומדיניות : תואר בוגר בציון 85 לפחות.

  כמו כן נדרש פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית בעת הגשת המועמדות. לרשימת המוסדות האקדמיים ש לימודי בוגר בהם מקנים פטור באנגלית.

  ועדת הקבלה שומרת לעצמה הזכות לזמן מועמדים לראיון אישי על פי הצורך.

   

  פרטי קשר:

  רכזת החוג גב' שולי לוי: חדר 310 בבית הספר לעבודה סוציאלית, שעות קבלת קהל: ימים א'-ה', 09:00-15:00, 02-5880452 או 02-5882185/8, swm@savion.huji.ac.il