למידה והוראה

 • מדעי הרוח

 • 242

 • הר הצופים

 • מחקרי, לא מחקרי

 • מידע כללי:

  התאמת ההוראה והלמידה למאה ה-21 מחייבת בחינה מחודשת של דמות הבוגר ודמות המורה יחד עם חשיבה רעננה על מבנה בית הספר, תכני הלימוד וגישות פדגוגיות חדשניות.
  המגמה מאפשרת במה לשאלות סביב פדגוגיות מסורתיות וחדשניות, הבטחותיהן ומגבלותיהן, תוך הבנה שדיון מעמיק בסוגיות אלו מצריך ניתוח מעמיק של מודלים עיוניים, היכרות עם המציאות החינוכית ומחקר אמפירי עדכני.
  תכנית הלימודים מציעה מגוון קורסים בנושאים הבאים: תיאוריות למידה, מוטיבציה לימודית, תפקידם המשתנה של המורה והלומד, קוגניציה, פדגוגיות חדשניות, למידה בסביבות עתירות טכנולוגיה, אינטראקציות לימודיות, ופיתוח מיומנויות המאה ה- 21 (חשיבה מסדר גבוהה, מטה-קוגניציה, עבודה שיתופית, תקשורת בין אישית).

  לסטודנטים מצטיינים קיימות אפשרויות שונות לשילוב בפרויקטים מחקריים.
   

  מועדי הרשמה:

  20.1.19 - 31.7.19  (רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד)

   

  סדרי הרשמה:

  ברמה אוניברסיטאית: סטודנטים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר. מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל,  צריכים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל, טל' 02-5882607, באתר הרשמה למועמדים מחו"ל.

  ברמת בית הספר לחינוך: יצירת חשבון באמצעות מערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד, הכולל ממוצע ל תואר בוגר ואישור זכאות ל תואר בוגר .*

  לתשומת לבכם: לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים.

  בטופס ההרשמה הפנימי של החוג לחינוך ניתן להירשם לשלוש מגמות עפ"י סדר עדיפויות. לסדר העדיפויות יינתן משקל בשיקולי הקבלה של המגמה. אנא שימו לב לכך שחלק מהמגמות מטפלות במועמדים שנרשמו רק בעדיפות ראשונה או שנייה (פירוט נמצא בדף של כל מגמה).  

  *מועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות ל תואר בוגר , יש לצרף רק גיליון ציונים רשמי, מקורי, חתום, הכולל ממוצע לתואר.

   

  בטופס ההרשמה הפנימי של החוג לחינוך ניתן להירשם לשלוש מגמות עפ"י סדר עדיפויות. לסדר העדיפויות יינתן משקל בשיקולי הקבלה של המגמה. אנא שימו לב לכך שחלק מהמגמות מטפלות במועמדים שנרשמו רק בעדיפות ראשונה או שנייה (פירוט נמצא בדף של כל מגמה).  

   

  מבנה התכנית:

  הלימודים במגמה נמשכים שנתיים. הלימודים מתקיימים ביום וחצי בשבוע והם מרוכזים ביום ד' וביום ה' אחה"צ.

  ומתקיימים בשני מסלולים:

  א. מסלול מחקרי : הלימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים מצטיינים המעוניינים בכיוון העיוני והמחקרי בתחום הלמידה וההוראה. הסטודנטים במסלול המחקרי יזכו במסגרת כתיבת עבודת התזה, להנחיה ולהדרכה אישית במהלך כל תקופת לימודיהם, ישולבו במידת האפשר במחקרים הנעשים ע"י מרצי המגמה, יוכלו להתחרות על מלגות שונות ויעשה מאמץ לשלבם בתפקידים של עוזרי מחקר והוראה.

  ב. מסלול לא מחקרי : הלימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים המעוניינים להכשיר את עצמם ולהרחיב את ידיעותיהם בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי. ידע שיכול לעזור בשיפור הפרקטיקה וההוראה.

   

  תנאי קבלה:

  קבלה למסלול המחקרי: ציון 85 לפחות בלימודי הב.א.

  קבלה למסלול הלא-מחקרי: ציון 80 לפחות בלימודי הב.א.*  יילקחו בחשבון ציוני התואר הראשון.*  ראיון אישי ייערך במידת הצורך.*  המעבר לשנה ב' במגמה, והקבלה למסלול המחקרי, מותנים בציוני שנה א'. 

   

  פרטי קשר:

  ראש מגמה ד"ר קריסטה אסטרחן: שעות קבלה בתיאום מראש hug_242@savion.huji.ac.il

  אתר החוג

  לרשימת תכניות ביה"ס לחינוך לתואר שני