ויתור על קבלה לחוג (ביטול בתנאי)

ויתור על קבלה לחוג (ביטול בתנאי)

המועמדים שהתקבלו לחוג בעדיפות נמוכה ואף שילמו את מקדמת המימוש אך אין בכוונתם ללמוד בחוג זה, יוכלו לוותר על מקומם בחוג זה ויהיו זכאים להחזר מקדמה בהתאם להוראות הקיימות שנקבעו על ידי הוועדות הציבוריות מלץ ווינוגרד, כמפורט להלן:

  • המוותרים עד15.8.20   לא יחויבו ויזוכו במלוא הסכום ששילמו;
  • המוותרים מ- 16.8.20 ועד 15.9.20 יחויבו ב-1720 ₪ אך לא יותר מסכום מקדמת המימוש ששולמה;
  • המוותרים  לאחר 15.9.20 יחויבו ב-3441 ₪ אך לא יותר מסכום מקדמת המימוש ששולמה. 

על אף האמור לעיל, לאחר ה- 15/08, סטודנט חדש אשר יודיע על ביטול לימודים עד 14 ימים ממועד תשלום מקדמת המימוש יחוייב בדמי טיפול בגובה 350 ₪ . פ​ירוט הנוהל המלא

הטיפול בבקשות בעדיפות עליונה יימשך.

ניתן לבצע ויתור על קבלה לחוג באמצעות האינטרנט - לחצו כאן