ויתור על קבלה לחוג

ויתור על קבלה לחוג

המועמדים שהתקבלו לחוג בעדיפות נמוכה ואף שילמו את מקדמת המימוש אך אין בכוונתם ללמוד בחוגים אלה, יוכלו לוותר על מקומם בחוג זה ויהיו זכאים להחזר מקדמה בהתאם להוראות הקיימות שנקבעו על ידי הוועדות הציבוריות מלץ ווינוגרד, כמפורט להלן:


המבטלים עד 15.8.17 יזוכו במלוא סכום המקדמה;


המבטלים  מ- 16.8.17 ועד 15.9.17יזוכו במחצית מסכום המקדמה;


למבטלים לאחר 15.9.17לא תוחזר המקדמה גם אם התקבלו לאחר תאריך זה

 

הטיפול בבקשות בעדיפות עליונה יימשך.

ניתן לבצע ויתור על קבלה לחוג באמצעות האינטרנט - לחצו כאן