ויתור על קבלה לחוג

ויתור על קבלה לחוג

המועמדים שהתקבלו לחוג בעדיפות נמוכה ואף שילמו את מקדמת המימוש אך אין בכוונתם ללמוד בחוגים אלה, יוכלו לוותר על מקומם בחוג זה ויהיו זכאים להחזר מקדמה בהתאם להוראות הקיימות שנקבעו על ידי הוועדות הציבוריות מלץ ווינוגרד, כמפורט להלן:


המבטלים עד 15.8.19 יזוכו במלוא סכום המקדמה;

המבטלים  מ- 16.8.19 ועד 15.9.19 יזוכו במחצית מסכום המקדמה;

למבטלים  לאחר 15.9.19 לא תוחזר המקדמה גם אם התקבלו לאחר תאריך זה. 

 

על אף האמור לעיל, לאחר ה-15/08, סטודנט חדש אשר יודיע על ביטול לימודים עד 14 ימים ממועד תשלום מקדמת המימוש יהיה זכאי להחזר המקדמה בניכוי דמי טיפול בגובה 350 ₪ בלבד. פירוט הנוהל המלא

 

הטיפול בבקשות בעדיפות עליונה יימשך.

ניתן לבצע ויתור על קבלה לחוג באמצעות האינטרנט - לחצו כאן