ויתור על קבלה לחוג (ביטול בתנאי)

המועמדים שהתקבלו לחוג בעדיפות נמוכה ואף שילמו את המקדמה אך אין בכוונתם ללמוד בחוג זה, יוכלו לוותר על מקומם בחוג זה ויהיו זכאים להחזר מקדמה בהתאם להוראות הקיימות שנקבעו על ידי הוועדות הציבוריות מלץ ווינוגרד, כמפורט להלן:

  • המוותרים עד15.08.2021  לא יחויבו ויזוכו במלוא הסכום ששילמו;
  • המוותרים מ-16.08.2021 ועד 15.09.2021 יחויבו ב-1,710 ₪ אך לא יותר מסכום המקדמה ששולמה;
  • המוותרים לאחר 15.09.2021 יחויבו ב-3,421 ₪ אך לא יותר מסכום המקדמה ששולמה. 

על אף האמור לעיל, לאחר ה-15.08.2021, סטודנט חדש אשר יודיע על ביטול לימודים עד 14 ימים ממועד תשלום המקדמה, יחוייב בדמי טיפול בגובה 350 ₪. פ​ירוט הנוהל המלא

הטיפול בבקשות בעדיפות עליונה יימשך.

ניתן לבצע ויתור על קבלה לחוג באמצעות מערכת הרישום לאוניבריטה