ויתור על קבלה לחוג (ביטול בתנאי)

המועמדים שהתקבלו לחוג בעדיפות נמוכה ואף שילמו את המקדמה אך אין בכוונתם ללמוד בחוג זה, יוכלו לוותר על מקומם בחוג זה ויהיו זכאים להחזר מקדמה בהתאם להוראות הקיימות שנקבעו על ידי הוועדות הציבוריות 'מלץ' ו'וינוגרד', כמפורט להלן:

  • המוותרים עד15.08.2022  לא יחויבו ויזוכו במלוא הסכום ששילמו;
  • המוותרים בין התאריכים 16.08.2022 ועד 15.09.2022 יחויבו ב-1,752 ₪ אך לא יותר מסכום המקדמה ששולמה;
  • המוותרים לאחר 15.09.2022 יחויבו ב-3,503 ₪ אך לא יותר מסכום המקדמה ששולמה. 

הטיפול בבקשות בעדיפות עליונה יימשך.

ניתן לבצע ויתור על קבלה לחוג באמצעות מערכת הרישום לאוניברסיטה