מלגות סיוע לתואר בוגר

קריטריונים להענקת מלגות

הזכאות לקבלת מלגה נקבעת לפי שני קריטריונים: מצבו הכלכלי של הסטודנט והישגיו בלימודים.

מצב כלכלי

המצב הכלכלי יוערך לפי ההכנסה החודשית ברוטו לנפש בבית הוריו של הסטודנט או במשפחת הסטודנט  עצמו.

למתקבלים לשנה א': הציון יחושב על בסיס נתוני הקבלה לאוניברסיטה

למתקבלים ותיקים: יחושב ממוצע ציוני השנה הקודמת ובתנאי שסך נקודות הזכות לא יהיה נמוך מהמפורט

 

סה"כ נקודות מינימאלי

פקולטות

28  נקודות זכות

רוח, משפטים, מנהל עסקים,חברה,חקלאות – (רק החוג לכלכלה חקלאית), עבודה סוציאלית

38  נקודות זכות

טבע, רפואה, רפואת שיניים,חקלאות- (למעט החוג לכלכלה חקלאית),
רוקחות, ריפוי בעיסוק,סיעוד, מדעי הרפואה

 33 נקודות זכות

 

תלמידים המשלבים לימודים ב פקולטה מקבוצה א' וב פקולטה מקבוצה ב'

 

בשנת הלימודים הקודמת, סכום המלגה המקסימאלי עמד על סך של 5,000 ₪. במקרים מיוחדים סכום המלגה גבוה יותר.

סטודנט רשאי לערער על החלטת מדור הסיוע תוך שבועיים מיום קבלת ההודעה.

 

כתובת: יחידת הסיוע, בניין פרנק סינטרה, קומת כניסה, הר הצופים

קבלת קהל ומענה טלפוני : בימים א'-ה' בין השעות 13:00-11:00  טלפון 02-5882881

מערכת הפניות: http://pnyot.huji.ac.il/mador_siua

 

מועד הגשת הבקשות

תלמידים חדשים – תוך 30 יום ממועד הקבלה ללימודים

תלמידים ותיקים – בחודשים מרץ על יולי

ניתן להגיש את הבקשה מאתר האוניברסיטה   www.huji.ac.il >סטודנטים > מידע אישי .