מלגות סיוע לתואר בוגר

מלגות סיוע ל תואר בוגר

רשאים להגיש בקשה למלגה סטודנטים אזרחי ישראל הלומדים לקראת תואר ראשון, להוציא:

 1. סטודנטים שקיבלו מלגות כמספר השנים שנקבע לתואר.
   
 2. סטודנטים במעמד של "תלמיד מיוחד".
   
 3. סטודנטים הלומדים בתכנית לימודים חלקית (להוציא תלמידי שנה ד רוקחות, משפטים, ריפוי בעיסוק).
   
 4. סטודנטים בתכנית עתידים המסלול הצבאי - "צמרת" / מלגאי הקרנות הישג, שוליך.
   
 5. סטודנטים הלומדים לשנת השתלמות לחשבונאות.
   
 6. סטודנטים שקיבלו מלגה ממקורות אחרים ועברו את תקרת המלגות שנקבעה בתקנון ועדת הסיוע.