מלגות סיוע לתואר מוסמך

המלגות מוענקות מטעם קרנות חיצוניות הפועלות  בשיתוף עם האוניברסיטה העברית ובהתאם לדרישות מיוחדות של הקרנות (תחום לימודים, מוצא, מקום מגורים ועוד). הסכומים בהתאם להחלטת הקרן.

קריטריונים להענקת מלגות:

הזכאות לקבלת המלגה נקבעת ע"פ  מצב כלכלי, ממוצע ציונים ודרישות מיוחדות של הקרנות (תחום לימודים, מוצא,מקום מגורים ועוד).

קבלת מלגות/פרסים/פטור משכ"ל מגורמים אחרים  יילקחו בחשבון בעת קביעת הזכאות למלגה.

 

מצב כלכלי:

המצב הכלכלי יוערך לפי ההכנסה החודשית ברוטו לנפש בבית הוריו של הסטודנט או במשפחת הסטודנט עצמו.

 

הישגים בלימודים:

מתקבלים לשנה א': על בסיס ציון גמר בוגר/ ממוצע תואר בוגר

תלמידים ותיקים : יחושב ממוצע ציוני השנה הקודמת ובתנאי שסך נקודות הזכות לא יהיה  נמוך מ- 16 נקודות.

לתלמידים שלמדו בשנה קודמת רפואה שנה ה', רפ"ש שנים ד'-ה' וכן לתלמידי וטרינריה שנים ב'-ג' יחושב ממוצע לפי כל הציונים של התלמיד ובתנאי שסך נקודות הזכות לא יהיה  נמוך מ- 38 נקודות סטודנט רשאי לערער על החלטת מדור הסיוע תוך שבועיים מיום קבלת ההודעה.

 

כתובת: יחידת הסיוע, בניין פרנק סינטרה, קומת כניסה, הר הצופים

קבלת קהל ומענה טלפוני : בימים א'-ה' בין השעות 13:00-11:00  טלפון 02-5882881

מערכת הפניות: http://pnyot.huji.ac.il/mador_siua

 

מועד הגשת הבקשות

תלמידים חדשים – תוך 30 יום ממועד הקבלה ללימודים

תלמידים ותיקים – בחודשים מרץ על יולי

ניתן להגיש את הבקשה מאתר האוניברסיטה   www.huji.ac.il >סטודנטים > מידע אישי .