מלגות סיוע לתואר מוסמך

 

מלגות סיוע לתלמידי תארים מתקדמים

מלגות לתלמידי תארים מתקדמים מוענקות מקרנות ומתרומות פנימיות וחיצוניות העובדות בשיתוף עם האוניברסיטה, על סמך דרישות מיוחדות של הקרנות ושל התרומות, כמו  תחום לימודים, מוצא, מקום מגורים ועוד. סכומי המלגות נקבעים בהתאם להחלטת הקרן.

מלגות/פרסים/פטור משכ"ל מגורמים אחרים יילקחו בחשבון בעת קביעת הזכאות למלגה.

רשאים להגיש בקשה למלגה

סטודנטים אזרחי ישראל הלומדים לקראת תואר באחת מהקטגוריות האלה:

  1. סטודנטים ל תואר מוסמך בשנים א-ג הלומדים בהיקף של 50% ומעלה (להוציא תכניות חוץ-תקציביות).
  2. סטודנטים לתעודת הוראה בשנים א-ב.
  3. סטודנטים לקראת תואר ד"ר לרפואה ולרפואת שיניים בשנים ד-ו הלומדים בהיקף לימודים מלא.
  4. סטודנטים לקראת תואר ד"ר לווטרינריה הלומדים בהיקף לימודים מלא.
  5. סטודנטים בשנת השלמה למוסמך בביה"ס לעבודה סוציאלית הלומדים בהיקף שנקבע ע"י ביה"ס.