כניסה לרשימת המתנה

כניסה לרשימת המתנה - במקרים בהם מכסת המתקבלים לחוג קרובה להתמלא.

  • במידה ויתפנו מקומות בחוג, מדור רישום וקבלה יבחן את הבקשה בהתאם לנתוני ההרשמה, מועד ההרשמה ושיקולי קבלה נוספים.
  • תנאי הקבלה המפורסים באתר בשלב זה, רלוונטיים לנרשמים במועד בלבד, והם מהווים תנאי מינימום לנרשמים לרשימת ההמתנה.
  • מועמדים שאינם עומדים בכל תנאי הקבלה, והינם חסרי נתון, לא יוכלו להיכנס לרשימת ההמתנה. במידה ויגיעו הנתונים החסרים תיבדק הרשמתם בשנית.
  • בהתאם למספר הנרשמים ונתוני הקבלה שלהם, ייתכן והנרשמים ברשימת ההמתנה יידרשו לעמוד בתנאי קבלה גבוהים יותר.
    למען השקיפות וההוגנות, אנו נפרסם את תנאי הקבלה לרשימת ההמתנה ברגע שיעודכנו.