מידע כללי

הלימודים ל תואר בוגר (תואר ראשון) נמשכים בדרך כלל שלוש שנים ומתנהלים במסלולים הבאים:

  • מסלול דו-חוגי - הלימודים במסלול זה מתמקדים בשני חוגים, כל חוג על פי דרישותיו. בחלק מהפקולטות קיימת דרישה ללימודים נוספים על דרישות החוגים. מכסת הלימודים מתחלקת בין שני החוגים באופן שווה פחות או יותר. תואר בוגר במסלול זה ניתן בשני החוגים.
     
  • מסלול חד-חוגי - הלימודים במסלול זה מתמקדים בחוג אחד. בחלק מהפקולטות, כגון רפואה, משפטים, סיעוד וכו', הלימודים מובנים ורובם מתקיימים בחוג האחד. בפקולטות אחרות מהווים הלימודים בחוג האחד חלק נכבד מהלימודים לתואר והשלמת הדרישות לתואר מתבצעת באופנים שונים, כגון לימודים בחטיבות, לימודים משלימים.  תואר בוגר במסלול זה ניתן בחוג אחד בלבד.

 

לבדיקת רשימת החוגים ל תואר בוגר  
לבדיקת צירופי חוגים אפשריים
לרשימת תכניות למצטיינים

 

הקבלה ל תואר בוגר מבוססת על נתונים שונים: