תכניות למצטיינים

תכניות למצטיינים

האוניברסיטה העברית היא מוסד המחקר המוביל בישראל. האוניברסיטה מקדמת ומטפחת מצויינות אקדמית ומציעה תכניות לימודים מיוחדות לאוכלוסייה נבחרת של סטודנטים מצטיינים ל תואר בוגר , במטרה לטפח ולפתח את כישוריהם בעזרת טובי המדענים והמורים באוניברסיטה.
בחלק מהתחומים - יתקבלו בעלי ציוני בגרות גבוהים מאוד ללא צורך בבחינה הפסיכומטרית, ולחלופין יתקבלו בעלי ציון גבוה בבחינה הפסיכומטרית (הזכאים לתעודת בגרות). פרטים בטבלה שבפרק ערוצי הקבלה.
התכניות נועדו להרחיב ולהעמיק את תחומי ההתעניינות של הסטודנטים ולאפשר להם קידום מהיר לתארים מתקדמים. האוניברסיטה מעמידה לרשות הסטודנטים מעבדות הוראה ומחקר משוכללות וכן אמצעים אחרים. התכניות המוצעות:

 

תכנית "אמירים" כלל-אוניברסיטאית
התכנית מכוונת להקנות ידע הומניסטי נרחב וכלים להבנת האופי הבין-תחומי של המחקר המדעי. תלמידי התכנית ומוריה באים מתחומים שונים ומגוונים, דבר המעשיר את הדיון בכיתה ומאפשר מגע יום-יומי של סטודנטים בעלי עניין אקדמי שונה.
תלמידי התכנית לומדים בקבוצה קטנה וקבועה, ובשיעורים המיועדים להם בלבד. הלימודים מבוססים על דיונים ערים במהלך השיעורים, על כתיבת עבודות ועל מתן הרצאות מפי הסטודנטים. אסיסטנטים, בוגרי התכנית, מסייעים לסטודנטים במהלך לימודיהם.
במסגרת התכנית יינתן לסטודנטים מענק לימודים.

ראש התכנית - פרופ' צחי זמיר , tzachi.zamir@mail.huji.ac.il

מזכירות התכנית: גב' ציפי ביבלניק- טלפון: 5880031 -02, tsipib@savion.huji.ac.il

אתר התכניתamirim.huji.ac.il

 

תכנית "אמירים" מדעי הטבע
התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים, הלומדים לפחות חוג אחד ב פקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע. היא מאפשרת לתלמידיה להרחיב השכלתם במסגרת בין-תחומית ולפתח את כישוריהם בעזרת טובי המדענים והמורים ב פקולטה .

במוקד התכנית ביצוע פרוייקט מחקרי נרחב בהנחיית אחד ממורי ה פקולטה . ההתנסות במחקר, בכתיבה מדעית וההעמקה הנדרשת לצורך ביצוע הפרוייקט מכשירות את התלמיד לקראת לימודים לתארים מתקדמים, לרבות במסגרת המסלול הישיר לתואר דוקטור.


התכנית מוגבלת למספר מצומצם של סטודנטים מצטיינים במיוחד, שיעברו את סף הקבלה הנדרש.
ראש התכנית: ד"ר אלון זסלבר,  alonzas@mail.huji.ac.il
מזכירות תכנית אמירים: טללית גנץ,  02-6585363 ,  tlalitg@savion.huji.ac.il

 

תכנית "אתגר" לסטודנטים מצטיינים במדעי החיים ובכימיה

ב פקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע מתקיימות שתי תכניות למצטיינים בחוג למדעי החיים ובחוג למדעי הכימיה- "אתגר לסטודנטים מצטיינים במדעי החיים" ו"אתגר לסטודנטים מצטיינים בכימיה".
מטרת התכניות להכשיר את הדור הבא של החוקרים בתחומים הללו, לחשוף את הסטודנטים לחוקרים ולמחקר במכונים כבר בשלב מוקדם של לימודיהם, לתת להם כלים ראשוניים במחקר ולהיחשף וליצור קשרים עם החוקרים לקראת המשך לימודיהם.
תכניות אלו מאפשרות לסטודנטים היכרות קרובה יותר עם החוקרים, כמו גם קבלת חוות דעת מהם בצעדיהם הבאים באקדמיה בצד השתייכות לקבוצת עילית של סטודנטים.
במהלך התכנית יקבלו הסטודנטים הרצאות מחוקרי המכונים, יבקרו במעבדות המחקר, יתנסו בלימוד חומר מחקרי, ילמדו להכין תכנית מחקר ויתנסו בפרוייקט מחקרי. גם תלמידי התכניות המשולבות (מדעי החיים, כימיהכימיה-ביולוגיהפיסיקה-כימיה) מוזמנים להצטרף לאחת משתי התכניות ובלבד שיעמדו בתנאי הקבלה שלהן. פרטים בחוגים הרלוונטיים.

 

"רביבים" - תכנית מצטיינים להכשרת מורים להוראת מדעי היהדות
תכנית מואצת לסטודנטים מצטיינים במדעי היהדות.
התכנית מכשירה את הלומדים בה להוראת מדעי היהדות בבתי ספר על-יסודיים ממלכתיים בישראל.
מתקבלים לתכנית בעלי נתוני קבלה גבוהים, שהם בעלי מודעות חברתית גבוהה, כישורי מנהיגות ומחוייבות ללמד במערכת החינוך הממלכתית.

התכנית היא ארבע שנתית. בסוף השנה השלישית יקבלו הסטודנטים תואר בוגר בתכנית ללימודי יהדות ובחוג למקרא. בסיום הלימודים יוענק לבוגרים תואר מוסמך באחד החוגים העוסקים במדעי היהדות ותעודת הוראה.
הסטודנטים זוכים למלגת מחיה נאה במהלך לימודיהם וכן להשתתפות בשכר לימוד.

ראש התכנית - ד"ר רוני גולדשטיין: rongol@mail.huji.ac.il, טלפון: 02-5881970. 

מזכירות התכנית - גב' זלדה אשכנזי: טלפון: 02-5881970

ובאתר התכנית:  revivim.huji.ac.il

 

"תכנית אלפא" לתלמידי בוגר מצטיינים במנהל עסקים
התכנית מיועדת לתלמידי בוגר מצטיינים במנהל עסקים בעלי נתוני קבלה גבוהים וגם לסטודנטים מצטיינים בשנת לימודיהם הראשונה והשנייה אשר ילמדו במקביל ללימודי תואר בוגר קורסי מוסמך במנהל עסקים.
התכנית תאפשר למתקבלים להשלים, במסלול ישיר תואר בוגר ו תואר מוסמך במנהל עסקים בארבע שנים לפחות. סטודנטים שיתמידו בתכנית המצוינות יהיו פטורים מבחינת ה- GMAT כתנאי קבלה ללימודי המוסמך.
פרטים במזכירות ביה"ס גב' ענת דרור 02-5881917.

 

תכנית המצטיינים של ביה"ס למנהל עסקים

התכנית מיועדת למספר מצומצם של סטודנטים שילמדו במקביל ללימודי תואר הבוגר גם לימודי תשתית ויסודות במנהל עסקים (לימודי השלמה) כהכנה לקראת תואר מוסמך  במנהל עסקים (מב"ע). המעבר למב"ע מותנה בציון ממוצע מסויים ומקנה פטור ממבחן ג'מאט ( GMAT ).
התכנית מוצעת למועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים הנרשמים ל לימודי בוגר , וכן למועמדים מצטיינים שהינם נמצאים לקראת שנה ב' של לימודי הבוגר בתחומים הבאים:
משפטים, מדעי החקלאות (בתחומים הבאים- כלכלת סביבה וניהול ובחוג ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות), מדעי הרוח (בכל החוגים), מדעי החברה (בכל החוגים), מדעי הטבע (במרבית החוגים) ומדעי המחשב.
מסיימי שנה ב' בחוגים הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים והנדסת חשמל ומחשבים עם התמתחות באופטואלקטרוניקה ומירואלקטרוניקה, הינם היחידים שרשאים להצטרף לתכנית לקראת שנה ג' של הבוגר.
הקבלה לתכנית היא בכפוף לאישור פקולטת האם.
למידע נוסף: ענת דרור 02-5880471, שרה הורוויץ 02-5881023.

 

"מדעי התרופה" - מסלול מצוינות מואץ למוסמך
מסלול המצוינות מיועד לסטודנטים בעלי מוטיבציה ונתוני קבלה גבוהים.
המטרה היא שבוגרי התכנית יובילו בעתיד את המחקר, הן באקדמיה והן בתעשיה הפרמצבטית, בתחומים המגוונים הכרוכים בפיתוח תרופות; כימיה תרופתית, רוקחות ופרמקולוגיה.
המסלול משלב את לימודי הבוגר ברוקחות (B.Sc.Pharm.) עם לימודי מוסמך   במדעי התרופה (M.Sc.) והלימודים נמשכים חמש שנים.
בתום שלוש שנים וחצי יקבלו הסטודנטים תואר B.Sc.Pharm ויחלו את תכנית המוסמך. הסטאז' לקבלת רישיון רוקח יתקיים במסגרת לימודי המוסמך שיסתיימו בתום השנה החמישית.
מסלול המצוינות מאפשר מעבר בתום השנה החמישית לתכנית לימודים לתואר דוקטור ב"מסלול ישיר" .
תכנית הלימודים היחודית כוללת לימודים אינטנסיביים בתחומי הכימיה, ביולוגיה, מדעים ביו-רפואיים, מדעי התרופה והרוקחות הקלינית ובנוסף חושפת את הסטודנט, כבר בשנתו הראשונה, לנושאים מרכזיים בפיתוח תרופות המוצגים על ידי מבחר החוקרים ותלמידי הדוקטור המצטיינים של המכון למדעי התרופה.
החל מסוף השנה השנייה, מצוות כל סטודנט, לפי בחירתו, למעבדה של איש סגל בכיר ומבצע בהנחיתו פרויקט מחקר באחד ממגוון נושאי המחקר במכון, החל מכימיה תאורטית (עבודה ממוחשבת) וכלה בחקירות פרמקולוגיות (בחיות מעבדה).
ביה"ס ישתתף בתשלום חלק משכר הלימוד של הסטודנטים (בהתאם לרמת הישגיהם ועל פי אפשרויות ביה"ס).
מרכזי התכנית: ד"ר אבי פריאל, וד"ר רחל תא-שמע
מידע נוסף בטל': 02-6758618 או 02-6757915  

 

רוקחות קלינית- מסלול ישיר לתואר דוקטור

תכנית המצוינות לתואר דוקטור ברוקחות קלינית מיועדת למבקשים להתמחות בהיבטים הקליניים של הטיפול התרופתי כבר בשלב הרישום לתחילת לימודיהם האקדמיים.
התכנית הינה שש שנתית המזכה את בוגריה בתואר Pharm.D. – דוקטור ברוקחות קלינית. בתום השנה הרביעית, יהיו הסטודנטים בתכנית זכאים ל  תואר בוגר  ברוקחות (.B.Sc. Pharm) ורישיון רוקח.
התכנית מבוססת על לימודים תיאורטיים ומעשיים ברוקחות קלינית, וכן על הכשרת הרוקח הקליני לחשיבה מחקרית. לצורך כך התכנית כוללת ביצוע מחקר (תזה) בנושאים הקשורים בטיפול תרופתי, בהיקף המקביל למוסמך במדעי הרוקחות.
הלימודים בדגש על לימוד פעיל והתנסותי, ובאמצעות ניתוח מקרים של חולים, כנהוג בלימודי הרפואה. הקוריקולום מותאם להכשיר את הרוקח לתפקידיו המקצועיים העכשוויים והעתידיים.
מידע על התכנית: ראש החוג פרופ' אמנון הופמן (amnonh@ekmd.huji.ac.il), אתי מרון 02-6757915 (etib@savion.huji.ac.il)

 

מסלול לתלמידי בוגר מצטיינים בחוגי ההיסטוריה
המסלול פתוח לסטודנטים שסיימו שנת לימודים ראשונה באחד מהחוגים ההיסטוריים. הקבלה למסלול מותנית בהצטיינות בלימודי החוג ההיסטורי, ובהצלחה בראיון בוועדת קבלה.
תלמידי המסלול ילמדו כבר בשנה השניה והשלישית ללימודיהם קורסים מתקדמים שכיום אינם ניתנים במסגרת לימודי הבוגר הרגילים. בדרך זאת יקבלו תלמידי המסלול מבט כולל על מקצוע ההיסטוריה ושיטותיו, וניסיון ראשוני בעבודת מחקר.
בכפוף לציוניו זוכה כל סטודנט/ית למלגה בגובה מחצית משכר הלימוד בכל אחת משתי שנות לימודיו/ה במסלול.
מידע נוסף:
טל' 02-5883764.

 

מסלול מואץ למוסמך לסטודנטים מצטיינים

בחוגים סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, סטטיסטיקה, כלכלה, מדעי הקוגניציה, ריפוי בעיסוק, לימודי אסיה- מדור סין, עבודה סוציאלית, חשבונאות, משפטים והנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות אופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה, מתקיימות תכניות לסטודנטים נבחרים שישלימו את לימודיהם ל תואר בוגר ומוסמך בארבע שנים (בריפוי בעיסוק בארבע שנים וחצי, בהנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות אופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה בכחמש שנים).

מסלול המצויינות במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מסלול לסטודנטים מצטיינים בתואר הראשון, לקראת השלמת לימודי תואר שני, במסלול המחקרי, תוך ארבע שנות לימוד. המסלול כולל מספר קורסים ייעודיים לקבוצת המצטיינים (עד 15 סטודנטים בשנה), הלומדים קורסים אלה מעבר למכסת הלימודים הרגילה בתואר הראשון.
קורסים ייעודיים אלה מכשירים את משתתפי המסלול לביצוע מחקר תוך פתיחת אפשרויות שונות למחקר וניתוח נתונים. תלמידי המסלול נבחרים על-סמך הצטיינותם בלימודים, ומתחילים את לימודיהם במסלול לאחר שהשלימו שלושה סמסטר ים.

מסלול מואץ לתואר שני לסטודנטים מצטיינים במדעי הקוגניציה

החוג למדעי הקוגניציה מציע תכנית מהירה לתואר ראשון+ תואר שני בתוך ארבע שנים. מטרת התכנית היא להכשיר סטודנטים מבטיחים במיוחד למחקר בתחום הקוגניציה, תוך חשיפתם לתחומי עניין ולאנשי מחקר בשלב מוקדם של לימודיהם.
המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים ובעלי מוטיבציה גבוהה. התואר השני הינו במסלול אישי, בו תורכב תכנית הלימודים ע"י המנחה והסטודנט/ית בהתאם לתחומי העניין.
על מנת להיות מועמד לתכנית יש למצוא מנחה עד לסוף שנת הלימודים השנייה. הסטודנטים בתכנית יקבלו מלגת קיום המותנית בעמידה בכל דרישות התכנית.

תכנית מוסמך מואץ בריפוי בעיסוק

תכנית מוסמך מואץ בריפוי בעיסוק הינה תכנית מצוינות ייחודית המתקיימת באופן בלעדי בבית הספר לריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית. התכנית מתקיימת כבר 7 שנים, החל משנת 2010.
מטרת התכנית הינה לפתח מנהיגות אקדמית ומקצועית צעירה בקרב המרפאים בעיסוק. זאת ועוד, התכנית נוסדה על מנת לתת מענה למגמה העולמית המחייבת מרפא בעיסוק להיות בעל תואר שני על מנת לעסוק במקצוע.
במסגרת התכנית הסטודנטים משתתפים ב לימודי מוסמך (תואר שני) במקביל ללימודי הבוגר (תואר ראשון) החל משנת הלימודים השנייה. יש לציין כי השתתפות בתכנית מותנית בהצטיינות במסגרת השנה הראשונה ללימודי הבוגר.
סטודנט שיעמוד בהצלחה בכל התכנית יוכל לסיים תואר שני בריפוי בעיסוק, עם תזה, כשנה מתום לימודי התואר הראשון. לפרטים נוספים ניתן לפנות ליו"ר תכנית מוסמך מואץ, ד"ר רותי בר-אילן טראוב בדוא"ל rutrazt@gmail.com

תכנית מוסמך מואץ בעבודה סוציאלית

תכנית חדשה וייחודית לסטודנטים מצטיינים אשר יבחרו ללמוד בבית ספרנו תכנית מקיפה ורציפה של תואר בוגר ו תואר מוסמך . התכנית מאפשרת ללמוד תואר בוגר ו תואר מוסמך ברצף של 4 שנים (במקום 5 שנים). כמו כן , יזכו הסטודנטים למתכונת למידה מאתגרת שבה יוכלו ללמוד מספר קורסים מתכנית המוסמך כבר בשלב לימודי הבוגר.
לתכנית זו יוכלו להתקבל עד כ-15 סטודנטים וזאת על סמך ההישגים שלהם בשנה הלימודים הראשונה.
המגמות המוצעות לסטודנטים בתכנית המוסמך הן: המגמה הכללית אינטגרטיבית או המגמה לניהול, ארגון ומדיניות. שכר הלימוד בתכנית יהיה בכפוף ללימודי הסטודנט על פי תכנית הלימודים. יתכן שבשל השילוב יהיה שכר הלימוד גבוה משכר הלימוד הרגיל ל לימודי בוגר ו לימודי מוסמך .
לקבלת פרטים נוספים ניתן לבקרבאתר ביה"ס או ליצור קשר עם המזכיר לענייני הוראה ותלמידים- אורי שגיא: 02-5880452, שלוחה 6,oris@savion.huji.ac.il

תכנית מוסמך מואץ במנהל עסקים עבור סטודנטים לחשבונאות

סטודנטים מצטיינים (בעלי ממוצע מעל 85 בשנתיים הראשונות ללימודי התואר הראשון) יוכלו להתחיל קורסי מוסמך במנהל עסקים כבר בשנה ג' ללימודי התואר הראשון.
התכניות מאפשרות לסיים את התואר השני במנהל עסקים תוך שנה מסיום לימודי התואר הראשון.לתכנית

 

"נתיבים לתכנון וסביבה" - תואר מואץ, בוגר ומוסמך בארבע שנים בגאוגרפיה

החל מתשע"ח המחלקה לגאוגרפיה תציע לתלמידים מצטיינים אפשרות להשלים תואר בוגר ו תואר מוסמך תוך ארבע שנות לימוד במסגרת התוכנית "נתיבים לתכנון וסביבה".  בתואר המואץ ניתן להמשיך ל תואר מוסמך , ב מסלול מחקרי או לא מחקרי.

לפרטים ומידע נוסף: 02-5883017, 02-5881292