תכנית "אתגר" כימיה

מצטיינים? יש לנו תכנית עבורכם!

תכנית "אתגר" – התכנית מאפשרת הכרות בלתי אמצעית של סטודנטים מצטיינים בחוג עם המחקר הנעשה במכון לכימיה. התכנית מיועדת לסטודנטים המעוניינים בהרחבה ובהעמקה של לימודיהם. תכנית "אתגר" משלבת לימודים ייחודיים בקבוצות קטנות, בצד לימודים משותפים עם יתר הסטודנטים בחוג, והיא מעודדת ומטפחת את הלימוד העצמאי ואת יכולות החקר של הסטודנט. בנוסף, התכנית מאפשרת השתלבות באחת ממעבדות המחקר במכון לכימיה, הכוללת עבודת מחקר עצמאית תחת הנחייתו של החוקר המנהל את המעבדה. עבודת המחקר יכולה להוות בסיס ל לימודי מוסמך ואולי אף להמשך לימודים במסלול ישיר לדוקטורט. 

יתרונותיה המרכזיים של התכנית:

  •  השתייכות לתכנית המצטיינים של המכון לכימיה של האוניברסיטה העברית.
  •  היכרות ישירה ובלתי אמצעית עם מיטב חוקרי המכון ועם מחקרם וקבוצותיהם. לכך יתרון לצורך השתלבות בקבוצות ובבחירת מנחים בהמשך.
  • לימוד חשיבה וגישה מחקרית משלב מוקדם המסייעת גם בשאר הלימודים ובזיהוי החלקים החשובים בתהליך הלימוד.
  • 16 נקודות זכות בתחומים מרתקים ובכיוונים הקרובים לליבו של הסטודנט. 

היקף הלימודים: תלמידי אתגר כימיה ילמדו לפי תכנית מותאמת, לפי מסלול לימודים אליו הם שייכים, הכוללים את קורסי הליבה של התואר הרגיל בכימיה ובנוסף את קורסי תכנית "אתגר".
תלמידי החוג לכימיה הלומדים בתכנית במסלול: "כימיה חד חוגי מורחב", ירשמו למסלול היעודי: "כימיה חד חוגי מורחב - אתגר" (5010). תלמידי המסלולים האחרים: כימיה חד חוגי וכימיה דו חוגי , יוסיפו לתכנית הלימודים את קורסי התכנית באמצעות מזכירות החוג לכימיה, לאחר שקיבלו אישור קבלה לתכנית ממרכזי התכנית.

 

תנאי קבלה

ניתן להתקבל לתכנית על סמך שקלול פסיכומטרי עם ממוצע בגרויות/מכינה/תואר.

בנוסף קיים ערוץ  קבלה ישירה  על סמך תעודת בגרות ללא בחינה פסיכומטרית בממוצע 11.25 וכן ערוץ קבלה ישירה על סמך ציון בחינה פסיכומטרית 740 בדגש כמותי (נדרשת זכאות לבגרות).

קבלה לתכנית מתבצעת באמצעות איתור יזום של המועמדים על ידי החוג לכימיה בהתאם לנתוני הקבלה שלהם.

קורסי חובה:

1. "סמינריון שנה א' לתלמידי אתגר" (69161)

2. "סמינריון שנה ב' לתלמידי אתגר" (69327)

3. "מפגש מודרך לתלמידי אתגר עם המחקר הכימי" (69612) 

קורס רשות מומלץ: "מעבדה מתקדמת בכימיה פיסיקלית למדעים מדויקים" (69330). ניתן להמיר את הקורס: "מעבדה בכימיה פיסיקלית" (69313) בקורס זה, הכולל פרוייקט והצגתו. מעבדה זו מומלצת מאוד ואני מעודדים את הסטודנטים לבחור בה.

שימו לב - דרישת קדם להשתתפות במעבדה זו: ממוצע 85 בשני הקורסים: כימיה פיסיקלית א' (69163) ו - כימיה פיסיקלית ב' (69301).

 

קבלה לשנה ב':

ניתן להצטרף לתכנית בשנה ב' לתואר. תנאי הקבלה לתכנית: ציון ממוצע 85. סטודנט המתקבל לתכנית מחויב בהשלמת היקף ה נ"ז בהתאם למסלול החדש. כך, סטודנטים שהתקבלו לשנה ב' ירשמו לקורס: "סמינריון משלים לשנה ב' – אתגר כימיה" (69990). הרישום לקורס יתבצע באמצעות מיכל נוה, במזכירות החוג לכימיה, michalna@savion.huji.ac.il

 

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב': ממוצע 82 לפחות.

תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג': ממוצע 85 לפחות.

לא תתאפשר קבלה לשנה ג' בתכנית.

כמו כן, ישנה תחנת יציאה מוגדרת אחת מהתכנית שתאפשר הכרת החוג ב נ"ז הקורס: סמיניריון שנה א' – אתגר (69161) בתנאי כמובן שהסטודנט קיבל ציון בקורס, לצורך לימודי החוג לכימיה: תחנת היציאה היא בין שנה א' לב'.

סטודנטים שיפרשו מהתכנית בין שנה ב' לג' – לא יקבלו הכרה ב נ"ז התכנית לצורך לימודי התואר בכימיה ויחויבו בהשלמת ה נ"ז בחוג.

 

פירוט התכנית:

שנה א'  סמסטר א' – הרצאות חוקרים מהמכון. חוקרים שונים מהמכון ירצו בפני הסטודנטים אחת לשבוע על הנושאים הנחקרים במעבדותיהם. המטרה: לחשוף את הסטודנטים בשפה פשוטה לחוקרים ולתחומי המחקר שלהם. 

סמסטר ב' – הכנה להרצאת סמינריון. בתקופה זו יחברו הסטודנטים לחוקרים מהמכון שישמשו כחונכים. החונך ינחה את הסטודנטים בקריאת מאמרים, התמצאות במאגרי מידע מדעיים, ויכין אותם לקראת מתן הרצאה בתום ה סמסטר על תחום מחקרי אליו נחשף הסטודנט תוך קריאת המאמרים והדיון בהם. בסוף סמסטר ב' יתקיים יום הרצאות מרוכז שבו ירצה כל סטודנט על אחד מנושאי המחקר אליהם נחשף במסגרת החונכות. במהלך שנה א', יתקיימו סיורים במעבדות המחקר במכון לכימיה, במטרה לחשוף את הסטודנטים לעבודת המחקר היומיומית, ולאפשר היכרות מעמיקה יותר עם קבוצות המחקר השונות.

ב סמסטר א' בשנה ב' – הרצאות חוקרים מהמכון ומציאת מנחה לפרויקט אתגר. הסטודנטים מוזמנים להצטרף לסטודנטים של שנה א' ולשמוע הרצאות נוספות אותן לא שמעו בשנה הקודמת.

בנוסף, על כל סטודנט לפנות באופן עצמאי לחוקרים אשר יהיה מעוניין להשתלב במעבדתם, ולמצוא לעצמו מנחה לפרויקט אתגר. עד תחילת סמסטר ב' יש לסכם הנחייה עם מנחה וליידע את ראש התכנית.

ב סמסטר ב' – תחל השתלבות במעבדת מחקר. הסטודנטים ישתלבו במעבדת המחקר של המנחה שלהם, ויחשפו למחקר ולשיטות העבודה בקבוצה. בנוסף, יתחילו לאסוף חומר רקע שיכין אותם לקראת עבודת המחקר העצמאית שלהם. בסוף סמסטר ב' יתקיים יום הרצאות מרוכז שבו יציג כל סטודנט את תכנית המחקר העתידית שלו ואת שיטות העבודה בהן יעשה שימוש. הצעת המחקר תוגש גם בכתב בפורמט מובנה קצר. 

בשנה ג' יחל מחקר מודרך וביצוע פרויקט מחקר לאורך השנה במעבדת המנחה. תוצאות הפרויקט תוצגנה בשני אופנים: א. הצגת פוסטר מדעי במסגרת יום ה פקולטה כמקובל בכנסים מדעיים. ב. הרצאת סמינריון שתוצג לקראת סוף סמסטר ב' בפני המנחה, ראש התכנית והסטודנטים בתכנית. בתום ה סמסטר יגיש הסטודנט עבודה מסכמת בכתב בפורמט מאמר. הציון הסופי יבוסס על העבודה בכתב, הרצאת הסמינריון, והערכת המנחה על העבודה במעבדה.

פרטים נוספים באתר ה פקולטה למדעי הטבע.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לראש התכנית: פרופ' דני פורת danny.porath@mail.huji.ac.ilמרכזת אדמיניסטרטיבית: גב' סיון ניר Sivan.Nir@mail.huji.ac.il

למתעניינים ניתן לפנות לבוגר התכנית דניאל חייקלסון -Daniel.Khaykelson@mail.huji.ac.il