תכנית "אתגר" כימיה

מצטיינים?  יש לנו תכנית עבורכם!

תכנית המצטיינים של החוג לכימיה, "אתגר כימיה", מאפשרת הכרות בלתי אמצעית של סטודנטים מצטיינים בחוג עם המחקר הנעשה במכון לכימיה. התכנית מיועדת לסטודנטים המעוניינים בהרחבה ובהעמקה של לימודיהם. תכנית "אתגר" משלבת לימודים ייחודיים בקבוצות קטנות, בצד לימודים משותפים עם יתר הסטודנטים בחוג, והיא מעודדת ומטפחת את הלימוד העצמאי ואת יכולות החקר של הסטודנט. בנוסף, התכנית מאפשרת השתלבות באחת ממעבדות המחקר במכון לכימיה, הכוללת עבודת מחקר עצמאית תחת הנחייתו של החוקר המנהל את המעבדה. עבודת המחקר יכולה להוות בסיס ל לימודי מוסמך ואולי אף להמשך לימודים במסלול ישיר לדוקטורט. 

← לתשומת לבכם- סטודנטים שהתקבלו לחוג לכימיה בצירוף תכנית האתגר אינם יכולים ללמוד עם הצירוף של תכנית אמירים מדעי הטבע.

 

יתרונותיה המרכזיים של התכנית:

  •  השתייכות לתכנית המצטיינים של המכון לכימיה של האוניברסיטה העברית.
  •  היכרות ישירה ובלתי אמצעית עם מיטב חוקרי המכון ועם מחקרם וקבוצותיהם. לכך יתרון לצורך השתלבות בקבוצות ובבחירת מנחים בהמשך.
  • לימוד חשיבה וגישה מחקרית משלב מוקדם המסייעת גם בשאר הלימודים ובזיהוי החלקים החשובים בתהליך הלימוד.
  • 16 נקודות זכות בתחומים מרתקים ובכיוונים הקרובים לליבו של הסטודנט. 

 

היקף הלימודים: תלמידי אתגר כימיה ילמדו תכנית המותאמת לפי מסלול הלימודים אליו הם שייכים, הכוללת את קורסי הליבה של התואר הרגיל בכימיה ובנוסף את קורסי תכנית "אתגר".
תלמידי החוג לכימיה הלומדים בתכנית במסלול: "כימיה חד חוגי מורחב", ירשמו למסלול היעודי: "כימיה חד חוגי מורחב - אתגר" (5010).

 

תלמידי המסלולים האחרים: כימיה חד חוגי וכימיה דו חוגי ירשמו למסלולים: כימיה אתגר חד חוגי (5014), כימיה אתגר דו חוגי (5015). 

 

תנאי קבלה

קבלה לתכנית מתבצעת על ידי איתור יזום של המועמדים בהתאם לנתוני הקבלה שלהם. מרכזת התכנית תפנה אל המועמדים כדי לספר על התכנית ולהציע להם להצטרף. תלמידים נוספים המעוניינים להצטרף לתכנית מוזמנים לפנות למרכזת התכנית או לראש התכנית ופנייתם תבחן על פי מקומם בדירוג ומספר המועמדים שמימשו קבלתם.

 

קורסי חובה:

1. "סמינריון שנה א' לתלמידי אתגר" (69161) (2 נ"ז )

2. "סמינריון שנה ב' לתלמידי אתגר – חלק א'" (69327) (1 נ"ז ) + סמינריון שנה ב' – אתגר – חלק ב' (לרווח) (69329) (1 נ"ז )

3. "מפגש מודרך לתלמידי אתגר עם המחקר הכימי" (69857) (8 נ"ז

קורס רשות מומלץ: "מעבדה מתקדמת בכימיה פיסיקלית למדעים מדויקים" (69330). ניתן להמיר את הקורס: "מעבדה בכימיה פיסיקלית" (69313) בקורס זה, הכולל פרוייקט והצגתו. מעבדה זו מומלצת מאוד ואנו מעודדים את הסטודנטים לבחור בה.

שימו לב - דרישת קדם להשתתפות במעבדה זו: ממוצע 85 בשני הקורסים: כימיה פיסיקלית א' (69163) ו - כימיה פיסיקלית ב' (69301).

 

קבלה לשנה ב':

ניתן להצטרף לתכנית בשנה ב' לתואר. תנאי הקבלה לתכנית: ציון ממוצע 85 בשנה א. סטודנט המתקבל לתכנית מחויב בהשלמת הקורס: "סמינריון משלים לשנה ב' – אתגר כימיה" (69990).

הרישום לקורס יתבצע באמצעות אילונה גז'ילייבה, במזכירות החוג לכימיה: ilonag@savion.huji.ac.il

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב': ממוצע 82 לפחות.

תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג': ממוצע 85 לפחות. 

לא תתאפשר קבלה לשנה ג' בתכנית.

 

פירוט התכנית:

שנה א', סמסטר א' – הרצאות חוקרים מהמכון. חוקרים שונים מהמכון ירצו בפני הסטודנטים אחת לשבוע על תחומי המחקר שלהם ועל הנושאים הנחקרים במעבדותיהם. המטרה: לחשוף את הסטודנטים בשפה פשוטה לחוקרים ולתחומי המחקר שלהם. 

סמסטר ב' – הכנה להרצאת סמינריון. בתקופה זו יחברו הסטודנטים לחוקרים מהמכון שישמשו כחונכים. החונך ינחה את הסטודנטים בקריאת מאמרים, התמצאות במאגרי מידע מדעיים, ויכין אותם לקראת מתן הרצאה בתום ה סמסטר על תחום מחקרי אליו נחשף הסטודנט תוך קריאת המאמרים והדיון בהם. בסוף סמסטר ב' יתקיים יום הרצאות מרוכז שבו ירצה כל סטודנט על נושאי המחקר אליהם נחשף במסגרת החונכות.

סמסטר א' בשנה ב' – הרצאות חוקרים מהמכון ומציאת מנחה לפרויקט אתגר. הסטודנטים מוזמנים להצטרף לסטודנטים של שנה א' ולשמוע הרצאות נוספות אותן לא שמעו בשנה הקודמת.

בנוסף, על כל סטודנט לפנות באופן עצמאי לחוקרים אשר יהיה מעוניין להשתלב במעבדתם, ולמצוא לעצמו מנחה לפרויקט אתגר. עד תחילת סמסטר ב' יש לסכם הנחייה עם מנחה וליידע את ראש התכנית.

ב סמסטר ב' – תחל השתלבות במעבדת מחקר. הסטודנטים ישתלבו במעבדת המחקר של המנחה שלהם, ויחשפו למחקר ולשיטות העבודה בקבוצה. בנוסף, יתחילו לאסוף חומר רקע שיכין אותם לקראת עבודת המחקר העצמאית שלהם. בסוף סמסטר ב' יתקיים יום הרצאות מרוכז שבו יציג כל סטודנט את תכנית המחקר העתידית שלו ואת שיטות העבודה בהן יעשה שימוש. הצעת המחקר תוגש גם בכתב בפורמט מובנה קצר. 

בשנה ג'  - יחל מחקר מודרך וביצוע פרויקט מחקר לאורך השנה במעבדת המנחה. תוצאות הפרויקט תוצגנה בשני אופנים: א. הצגת פוסטר מדעי במסגרת יום ה פקולטה כמקובל בכנסים מדעיים. ב. הרצאת סמינריון שתוצג בסוף סמסטר ב' בפני המנחה, ראש התכנית והסטודנטים בתכנית. בתום ה סמסטר יגיש הסטודנט עבודה מסכמת בכתב בפורמט מאמר. הציון הסופי יבוסס על העבודה בכתב, הרצאת הסמינריון, והערכת המנחה על העבודה במעבדה. 

 

פרטים נוספים באתר ה פקולטה למדעי הטבע

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לראש התכנית: פרופ' מיטל רכס meital.reches@mail.huji.ac.il

מרכזת אדמיניסטרטיבית: גב' אוריאן אלימלך orian.elimelech@mail.huji.ac.il

العربية