תכניות מצטיינים

תכניות מצטיינים

האוניברסיטה העברית היא מוסד המחקר המוביל בישראל. האוניברסיטה מקדמת ומטפחת מצויינות אקדמית ומציעה תכניות לימודים מיוחדות לאוכלוסייה נבחרת של סטודנטים מצטיינים ל תואר בוגר , במטרה לטפח ולפתח את כישוריהם בעזרת טובי המדענים והמורים באוניברסיטה.
בחלק מהתחומים - יתקבלו בעלי ציוני בגרות גבוהים מאוד ללא צורך בבחינה הפסיכומטרית, ולחלופין יתקבלו בעלי ציון גבוה בבחינה הפסיכומטרית (הזכאים לתעודת בגרות). פרטים בטבלה שבפרק ערוצי הקבלה.
התכניות נועדו להרחיב ולהעמיק את תחומי ההתעניינות של הסטודנטים ולאפשר להם קידום מהיר לתארים מתקדמים. האוניברסיטה מעמידה לרשות הסטודנטים מעבדות הוראה ומחקר משוכללות וכן אמצעים אחרים. התכניות המוצעות:

» "אמירים" כלל-אוניברסיטאית

» "אמירים" - מדעי הטבע

» "אמירים" - מדעי החקלאות

» "אמירים" - מחשבים

» "אתגר" במדעי החיים ו"אתגר" בכימיה

» תכנית "רביבים"

» רוקחות- תכנית מצוינות, מסלול מואץ לתואר שלישי

» מסלול לתלמידי בוגר מצטיינים בחוגי ההיסטוריה

» "תכנית אלפא" לתמידי בוגר מצטיינים במנהל עסקים

» תכנית המצטיינים של ביה"ס למנהל עסקים

» מסלולים מואצים למוסמך לסטודנטים מצטיינים בחוגים: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדעי הקוגניציה, ריפוי בעיסוק, מדעים ביו-רפואיים, חשבונאות, משפטים וגאוגרפיה

» תכנית מצטיינים "אביש-פרנקל" למסלול ישיר לדוקטורט במדעים ביו-רפואיים

 

תכנית "אמירים" כלל-אוניברסיטאית

התכנית מכוונת להקנות ידע הומניסטי נרחב וכלים להבנת האופי הבין-תחומי של המחקר המדעי.
הלימוד בתכנית נערך בקבוצה קטנה וקבועה, ובשיעורים המיועדים לכיתות הללו בלבד. הלימודים מבוססים על דיונים ערים במהלך השיעורים, על כתיבת עבודות ועל מתן הרצאות מפי הסטודנטים/יות. צוות תרגול מסור מלווה את הכיתות במהלך הלימודים.

במסגרת התכנית יינתן לסטודנטים מענק לימודים.

ראש התכנית: פרופ' אייל ג'יניאו eyal.ginio@mail.huji.ac.il
רכז התכנית:
 מר עמית קסטנבאום amit.kestenbaum@mail.huji.ac.il
מזכירות התכנית:
גב' ציפי ביבלניק,02-5880031 tsipib@savion.huji.ac.il 

 

תכנית "אמירים" מדעי הטבע

התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים, הלומדים לפחות חוג אחד ב פקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע. היא מאפשרת לתלמידיה להרחיב השכלתם במסגרת בין-תחומית ולפתח את כישוריהם בעזרת טובי המדענים והמורים ב פקולטה .

במוקד התכנית ביצוע פרוייקט מחקרי נרחב בהנחיית אחד ממורי ה פקולטה . ההתנסות במחקר, בכתיבה מדעית וההעמקה הנדרשת לצורך ביצוע הפרוייקט מכשירות את התלמיד לקראת לימודים לתארים מתקדמים, לרבות במסגרת המסלול הישיר לתואר דוקטור.
התכנית מוגבלת למספר מצומצם של סטודנטים מצטיינים במיוחד, שיעברו את סף הקבלה הנדרש.
← לתשומת לבכם- סטודנטים שהתקבלו לתכנית אמירים מדעי הטבע אינם יכולים ללמוד עם הצירוף כימיה ותכנית האתגר, אלא עם החוג לכימיה בלבד.

ראש התכנית: ד"ר אלון זסלבר alonzas@mail.huji.ac.il

מזכירות תכנית אמירים: גב' נורית סאול,  02-6585363 ,  nurits@savion.huji.ac.il 

 

תכנית "אמירים" מדעי החקלאות

תכנית ייחודית המשלבת לימודים ומחקר ומיועדת לסטודנטים מצטיינים.

התכנית נלמדת ב  פקולטה  לחקלאות לצד חוג הלימודים אליו נרשמו והתקבלו, ומבוססת על ביצוע עבודת מחקר בהנחיה אישית ע"י חבר סגל ב פקולטה

התכנית מציעה לסטודנטים מצטיינים לשלב התנסות מחקרית כבר בלימודי התואר הראשון ולהשיג יתרון וניסיון מעשי בתום לימודי התואר, מעניקה כלים להצלחה בעולם האקדמי, ומתאימה במיוחד לסטודנטים שמתכננים להמשיך בלימודים לתארים מתקדמים. במסגרת התכנית, מתאפשר מסלול ישיר לתואר שני תוך ארבע שנים למעוניינים בכך.

במסגרת התואר הסטודנטים יקבלו הנחיה צמודה, העשרה רחבה ובלתי-שגרתית, ופעילויות ייחודיות כגון: סיורים, מפגשים עם חוקרים, קורס וסדנאות לכתיבה והצגת מחקרים, מפגשים קבוצתיים לדיון במחקר והרצאות ייעודיות לתכנית.

התכנית מוגבלת למספר מצומצם של סטודנטים מצטיינים, שיעברו את סף הקבלה הנדרש בשנים א' או ב'. סטודנטים בתכנית זכאים למלגת "אמירים" במהלך לימודיהם, וזאת בכפוף לעמידה בתנאי התכנית. 

רכזת התכנית: דר' שרון שלזינגר, Sharon.shle@mail.huji.ac.il
מזכירות התכנית: גב' ענת גזית בוטון, 08-9489431,  Anatg@savion.huji.ac.il

 

תכנית "אמירים" מחשבים

תכנית לימודים ייחודית לסטודנטים מצטיינים המעוניינים להרחיב את השכלתם מעבר למקובל, ולפתח ולממש את כישוריהם בעזרת טובי המדענים והמורים בביה"ס להנדסה ומדעי המחשב.

תכנית הלימודים מורכבת מלימודי חוג אחד לפחות בביה"ס, וניתן לשלב לימודים בין-תחומיים ושילובים עם לימודים מפקולטות אחרות.

במסגרת התכנית הסטודנטים ייחשפו למחקר עדכני במגוון תחומי המחשב ע״י השתתפות בסמינר מחקר ומפגשים חודשיים עם חוקרים, וגם ע״י ביצוע עבודת מחקר בהנחיה אישית ע״י חבר סגל מביה״ס, וזאת בנוסף ללימודי הכנה לתארים גבוהים יותר.

התוכנית מציעה העשרה רחבה ובלתי-שגרתית, מעבר לחומר הנלמד בקורסי התואר. בנוסף, מדי שנה מתקיים סיור לימודי  מגבש  בן יומיים לתלמידי התכנית ברחבי הארץ.

סטודנטים במסגרת התכנית זכאים למלגת "אמירים" בכפוף לעמידה בתנאי התכנית.

ראש התכנית: פרופ' עמי ויזל,  ami.wiesel@mail.huji.ac.il
מזכירות התכנית: גב' נעמה שושן,  02-5494606,  naamabs@savion.huji.ac.il

 

תכנית "אתגר" לסטודנטים מצטיינים - אתגר במדעי החיים ואתגר בכימיה

ב פקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע מתקיימות שתי תכניות למצטיינים בחוג למדעי החיים ובחוג למדעי הכימיה- "אתגר לסטודנטים מצטיינים במדעי החיים" ו"אתגר לסטודנטים מצטיינים בכימיה".
מטרת התכניות להכשיר את הדור הבא של החוקרים בתחומים הללו, לחשוף את הסטודנטים לחוקרים ולמחקר במכונים כבר בשלב מוקדם של לימודיהם, לתת להם כלים ראשוניים במחקר ולהיחשף וליצור קשרים עם החוקרים לקראת המשך לימודיהם.
תכניות אלו מאפשרות לסטודנטים היכרות קרובה יותר עם החוקרים, כמו גם קבלת חוות דעת מהם בצעדיהם הבאים באקדמיה בצד השתייכות לקבוצת עילית של סטודנטים.
במהלך התכנית יקבלו הסטודנטים הרצאות מחוקרי המכונים, יבקרו במעבדות המחקר, יתנסו בלימוד חומר מחקרי, ילמדו להכין תכנית מחקר ויתנסו בפרוייקט מחקרי. גם תלמידי התכניות המשולבות (מדעי החיים, כימיהכימיה-ביולוגיהפיסיקה-כימיה) מוזמנים להצטרף לאחת משתי התכניות ובלבד שיעמדו בתנאי הקבלה שלהן. פרטים בחוגים הרלוונטיים.
← לתשומת לבכם- סטודנטים שהתקבלו לחוג לכימיה בצירוף תכנית האתגר אינם יכולים ללמוד עם הצירוף של תכנית אמירים מדעי הטבע.

ראש התכנית: פרופ' דני פורח,  danny.porath@mail.huji.ac.il
מרכזת אדמיניסטרטיבית: גב' סיון ניר,  sivan.nir@mail.huji.ac.il

 

"תכנית רביבים" - תכנית מצטיינים להכשרת מורים להוראת מדעי היהדות

תכנית מואצת לסטודנטים מצטיינים במדעי היהדות.
התכנית מכשירה את הלומדים בה להוראת מדעי היהדות בבתי ספר על-יסודיים ממלכתיים בישראל.
מתקבלים לתכנית בעלי נתוני קבלה גבוהים, שהם בעלי מודעות חברתית גבוהה, כישורי מנהיגות ומחויבות ללמד במערכת החינוך הממלכתית.

התכנית היא ארבע שנתית. בסוף השנה השלישית יקבלו הסטודנטים תואר בוגר בתכנית במדעי יהדות ובחוג למקרא. בסיום הלימודים יוענק לבוגרים תואר מוסמך באחד החוגים העוסקים במדעי היהדות ותעודת הוראה.

הסטודנטים נהנים מפטור מלא משכר לימוד ומלגת מחיה חלקית במהלך לימודיהם.

ראש התכנית: פרופ' רוני גולדשטיין,  rongol@mail.huji.ac.il, טלפון: 02-5881970.
מזכירות התכניתrevivim@savion.huji.ac.il, טלפון: 02-5881970

ובאתר התכנית

 

רוקחות- תכנית מצוינות, מסלול מואץ לתואר שלישי

מסלול המצוינות מיועד לסטודנטים בעלי מוטיבציה ונתוני קבלה גבוהים.
המטרה היא שבוגרי התכנית יובילו בעתיד את המחקר, הן באקדמיה והן בתעשיה הפרמצבטית, בתחומים המגוונים הכרוכים בפיתוח תרופות; כימיה תרופתית, רוקחות ופרמקולוגיה.
המסלול משלב את לימודי הבוגר ברוקחות (B.Sc.Pharm.) עם לימודי מוסמך  במדעי התרופה (M.Sc.) והלימודים נמשכים חמש שנים.
בתום שלוש שנים וחצי יקבלו הסטודנטים תואר B.Sc.Pharm ויחלו את תכנית המוסמך. הסטאז' לקבלת רישיון רוקח יתקיים במסגרת לימודי המוסמך שיסתיימו בתום השנה החמישית.
מסלול המצוינות מאפשר מעבר בתום השנה החמישית לתכנית לימודים לתואר דוקטור ב"מסלול ישיר" .
תכנית הלימודים היחודית כוללת לימודים אינטנסיביים בתחומי הכימיה, ביולוגיה, מדעים ביו-רפואיים, מדעי התרופה והרוקחות הקלינית ובנוסף חושפת את הסטודנט, כבר בשנתו הראשונה, לנושאים מרכזיים בפיתוח תרופות המוצגים על ידי מבחר החוקרים ותלמידי הדוקטור המצטיינים של המכון למדעי התרופה.
החל מסוף השנה השנייה, מצוות כל סטודנט, לפי בחירתו, למעבדה של איש סגל בכיר ומבצע בהנחיתו פרויקט מחקר באחד ממגוון נושאי המחקר במכון, החל מכימיה תאורטית (עבודה ממוחשבת) וכלה בחקירות פרמקולוגיות (בחיות מעבדה).
במהלך התואר השני (שנה חמישית) - תלמידים יקבלו מלגת הצטיינות (לשנה אחת) מטעם רקטור האוניברסיטה
מרכז התכנית: פרופ' אילון יבין eylony@ekmd.huji.ac.il
מידע נוסף בטל': 02-6758692

 

מסלול לתלמידי בוגר מצטיינים בחוגי ההיסטוריה

המסלול פתוח לסטודנטים שסיימו שנת לימודים ראשונה באחד מהחוגים ההיסטוריים. הקבלה למסלול מותנית בהצטיינות בלימודי החוג ההיסטורי, ובהצלחה בראיון בוועדת קבלה.
תלמידי המסלול ילמדו כבר בשנה השניה והשלישית ללימודיהם קורסים מתקדמים שכיום אינם ניתנים במסגרת לימודי הבוגר הרגילים. בדרך זאת יקבלו תלמידי המסלול מבט כולל על מקצוע ההיסטוריה ושיטותיו, וניסיון ראשוני בעבודת מחקר.
בכפוף לציוניו זוכה כל סטודנט/ית למלגה בגובה מחצית משכר הלימוד בכל אחת משתי שנות לימודיו/ה במסלול.
מזכירות התכנית: גב' ימית שפיצן, טל' 02-5883764, yamitsp@savion.huji.ac.il  

 

"תכנית אלפא" לתלמידי בוגר מצטיינים במנהל עסקים

התכנית מיועדת לתלמידי בוגר מצטיינים במנהל עסקים בעלי נתוני קבלה גבוהים וגם לסטודנטים מצטיינים בשנת לימודיהם הראשונה והשנייה אשר ילמדו במקביל ללימודי תואר בוגר קורסי מוסמך במנהל עסקים.
התכנית תאפשר למתקבלים להשלים, במסלול ישיר תואר בוגר ו תואר מוסמך במנהל עסקים בארבע שנים לפחות. סטודנטים שיתמידו בתכנית המצוינות יהיו פטורים מבחינת ה- GMAT כתנאי קבלה ללימודי המוסמך.
פרטים במזכירות ביה"ס: גב' שירן טויטו, 02-5881917, shirantw@savion.huji.ac.il

 

תכנית המצטיינים של ביה"ס למנהל עסקים

התכנית מיועדת למספר מצומצם של סטודנטים שילמדו במקביל ללימודי תואר הבוגר גם לימודי תשתית ויסודות במנהל עסקים (לימודי השלמה) כהכנה לקראת תואר מוסמך  במנהל עסקים (מב"ע). המעבר למב"ע מותנה בציון ממוצע מסויים ומקנה פטור ממבחן ג'מאט ( GMAT ).
התכנית מוצעת למועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים הנרשמים ל לימודי בוגר , וכן למועמדים מצטיינים שהינם נמצאים לקראת שנה ב' של לימודי הבוגר בתחומים הבאים:
משפטים, מדעי החקלאות (בכל החוגים), מדעי הרוח (בכל החוגים), מדעי החברה (בכל החוגים), מדעי הטבע (במרבית החוגים) ומדעי המחשב.
מסיימי שנה ב' בחוגים הנדסת חשמל ומחשבים, הינם היחידים שרשאים להצטרף לתכנית לקראת שנה ג' של הבוגר.
הקבלה לתכנית היא בכפוף לאישור פקולטת האם.
למידע נוסף: גב' שירן טויטו, 02-5881917shirantw@savion.huji.ac.il

 

מסלול מואץ למוסמך לסטודנטים מצטיינים

בחוגים סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדעי הקוגניציה, ריפוי בעיסוק, מדעים ביו-רפואיים, חשבונאות, משפטים וגאוגרפיה מתקיימות תכניות לסטודנטים נבחרים שישלימו את לימודיהם ל תואר בוגר ומוסמך בארבע שנים (בריפוי בעיסוק בארבע שנים וחצי, בהנדסת חשמל ומחשבים בכחמש שנים).

 

מסלול המצויינות במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מסלול לסטודנטים מצטיינים בתואר הראשון, לקראת השלמת לימודי תואר שני, במסלול המחקרי, תוך ארבע שנות לימוד. המסלול כולל מספר קורסים ייעודיים לקבוצת המצטיינים (עד 15 סטודנטים בשנה), הלומדים קורסים אלה מעבר למכסת הלימודים הרגילה בתואר הראשון.
קורסים ייעודיים אלה מכשירים את משתתפי המסלול לביצוע מחקר תוך פתיחת אפשרויות שונות למחקר וניתוח נתונים. תלמידי המסלול נבחרים על-סמך הצטיינותם בלימודים, ומתחילים את לימודיהם במסלול לאחר שהשלימו שלושה סמסטר ים.

 

מסלול מואץ לתואר שני לסטודנטים מצטיינים במדעי הקוגניציה

החוג למדעי הקוגניציה מציע תכנית מהירה לתואר ראשון+ תואר שני בתוך ארבע שנים. מטרת התכנית היא להכשיר סטודנטים מבטיחים במיוחד למחקר בתחום הקוגניציה, תוך חשיפתם לתחומי עניין ולאנשי מחקר בשלב מוקדם של לימודיהם.
המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים ובעלי מוטיבציה גבוהה. התואר השני הינו במסלול אישי, בו תורכב תכנית הלימודים ע"י המנחה והסטודנט/ית בהתאם לתחומי העניין.
על מנת להיות מועמד לתכנית יש למצוא מנחה עד לסוף שנת הלימודים השנייה. הסטודנטים בתכנית יקבלו מלגת קיום המותנית בעמידה בכל דרישות התכנית.
פרטים נוספים ניתן לקרוא באתר החוג.

 

תכנית מוסמך מואץ בריפוי בעיסוק

מסלול מוסמך מואץ בריפוי בעיסוק למנהיגות ומצוינות הינו תכנית מצוינות ייחודית המתקיימת באופן בלעדי בבית הספר לריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית. התכנית מתקיימת החל משנת 2010.
במסלול מיועד לסטודנטים/ות מצטיינים/ות בעלי ציונים גבוהים מאוד בסוף שנת הלימודים הראשונה ללימודי הבוגר, אשר ניחנים/ות ומציגים/ות מעורבות חברתית, סקרנות ועניין בלימודים ובמחקר.
החל משנת הלימודים השנייה ל תואר בוגר (BOT) לומדים/ות הסטודנטים/ות שמתקבלים/ות לתכנית, במקביל, לימודי הבוגר ויום בשבוע הם/ן משתתלבים/ות בלימודי המוסמך המחקרי (M.Sc.OT). במקביל הם משתלבים/ות במעבדת מחקר של אחת מחברות הסגל וכותבים/ות תיזה. לאורך כל תקופת הלימודים מלווה את הסטודנטים/ות במסלול המואץ אשת סגל בכירה מבית הספר. בנוסף, הם/ן ולומדים/ות קורסים ייעודיים למסלול, בנושא פיתוח מנהיגות והזהות העיסוקית של הסטודנטים/ות כמרפאים/ות בעיסוק לעתיד.

הלימודים נמשכים ארבע וחצי שנים. בתום שלוש וחצי שנים יקבלו הסטודנטים/ות תואר בוגר ובתום ארבע וחצי השנים יקבלו תואר מוסמך . התכנית נוסדה על מנת לתת מענה למגמה העולמית המחייבת מרפא בעיסוק להיות בעל תואר שני על מנת לעסוק במקצוע.
בוגרי התכנית מהווים עתודה לסגל אקדמי בריפוי בעיסוק בארץ ו עתודה למנהיגות עתידית בכל מגרי הריפוי בעיסוק.
לפרטים נוספים ניתן לפנות ליו"ר תכנית מוסמך מואץ, ד"ר רותי בר-אילן טראוב בדוא"ל ruthie.traub@mail.huji.ac.il

 

תכנית מוסמך מואץ במדעים ביו-רפואיים: ניצנים במדב"ר

ניצנים במדב"ר הינה תוכנית מצוינות ארבע שנתית לתואר משולב בוגר-מוסמך במדעים ביו-רפואיים. מטרת התוכנית היא קידום מהיר של תלמידים מצטיינים עם פוטנציאל גבוה להשתלב במחקרים בחזית המדע הביו-רפואי. בוגרי התוכנית יהוו את מאגר המנהיגים העתידיים בכל ענפי המחקר הביו-רפואי וענפים משיקים כגון מדעי החיים וביוטכנולוגיה. החל מסוף השנה הראשונה התלמידים ייחשפו לעבודות מחקר הנעשות במכון למחקר רפואי ב פקולטה לרפואה והחל מתחילת השנה השלישית, יצוות כל תלמיד למעבדה של איש סגל בכיר במטרה לבצע פרויקט מחקר בהנחיתו. תלמידי התוכנית נדרשים לכתוב עבודת גמר מחקרית בהיקף מלא לתואר שני המאפשר המשך לימודים לתואר דוקטור.
 

תכנית מוסמך מואץ במנהל עסקים עבור סטודנטים לחשבונאות

סטודנטים מצטיינים (בעלי ממוצע מעל 85 בשנתיים הראשונות ללימודי התואר הראשון) יוכלו להתחיל קורסי מוסמך במנהל עסקים כבר בשנה ג' ללימודי התואר הראשון.
התכניות מאפשרות לסיים את התואר השני במנהל עסקים תוך שנה מסיום לימודי התואר הראשון.לתכנית

 

תכנית מואצת ללימודי תואר שני במשפטים

התכנית מאפשרת לסטודנטים מצטיינים בתום שנת הלימודים השנייה לתואר הבוגר במשפטים להצטרף תכנית המואצת ל  לימודי מוסמך במשפטים.

לפרטים ומידע נוסף: ceciles@savion.huji.ac.il, טלפון 02-5881208  

 

תכנית מוסמך מואץ בגאוגרפיה "נתיבים לתכנון וסביבה"

המחלקה לגאוגרפיה מציעה לסטודנטים מצטיינים אפשרות להשלים תואר בוגר ו תואר מוסמך תוך ארבע שנות לימוד התכנית "נתיבים לתכנון וסביבה" בתואר המואץ ניתן להמשיך ל תואר מוסמך , ב מסלול מחקרי או לא מחקרי.

לפרטים ומידע נוסף: 02-5883017, 02-5881292.

 

תכנית מצטיינים "אביש-פרנקל" למסלול ישיר לדוקטורט במדעים ביו-רפואיים

תכנית חדשה (פועלת החל מתשפ"א) וייחודית שמטרתה להכשיר את דור המדענים הבא, שיעמוד בחזית המדע והתעשייה הרפואית בישראל ובעולם. התכנית מציעה לתלמידות ותלמידים מצטיינים מסלול הכשרה ייעודי בו יודרכו בעריכת מחקר בתחומי מחלות האדם, המנגנונים המולקולריים העומדים בבסיסן, ודרכי זיהוי וטיפול מתקדמות במחלות.
במסלול יסיימו המשתתפים תואר דוקטורט במדעים ביו-רפואיים. המשתתפים יקבלו את הבסיס הטוב ביותר עבור המשך הצטיינות במחקר אקדמי או עבור השתלבות בתעשייה הרפואית.
מוזמנים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר במדעים.​
לתכנית היוקרתית יתקבלו 8 תלמידות ותלמידי מחקר חדשים בכל שנה. קבלה לתכנית הינה על בסיס מצוינות ויכולות לימודיות, וכן מוטיבציה גבוהה להשתלב בצמרת המחקר הביו-רפואי העולמית.​
התלמידים שיתקבלו לתכנית יסיימו בשנה הראשונה את קורסי המוסמך ולאחר מכן יעברו למסלול הישיר לדוקטוראט.