חטיבה בשיווק ומימון

מידע כללי:

החטיבה בשיווק ומימון מיועדת לסטודנטים מהחוגים כלכלת סביבה וניהול (1715) וניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות (2915) לשלב בין לימודים בתחום העיקרי (כלכלת סביבה וניהול או ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות) לבין ניהול, שיווק ומימון.
התכנית מאפשרת לסטודנטים להמיר קורסי בחירה בתחום הלימודים העיקרי בקורסים בשיווק, מימון וניהול.
מעבר ליתרונות של רכישת ידע אקדמי בתחום שונה  שתורמת לפיתוח יכולות רכשית כלים בשיווק ומימון מהווים בסיס הכרחי לניהול של עסקים ויחידות כלכליות.

תכנית הלימודים בחטיבה לשיווק ומימון מכשירה בוגרים בעלי כישורים נדרשים בשוק העבודה כבר מהתאר הראשון והיא בעלת יחוד .

בתום הלימודים יוענק לבוגרי החטיבה תואר "בוגר במדעי החקלאות" ותצוין חטיבת הלימוד בשיווק ומימון.

במסגרת לימודי המימון הסטודנטים יכירו את מבנה שוק ההון בישראל, ויחשפו למקצועות המימון, ניהול פיננסי, ניתוח ניירות ערך כמו גם לימוד עקרונות הרישום החשבונאי וניתוח דוחות כספיים של החברות.
הסטודנטים בחטיבה ירכשו כלים לניתוח ניירות ערך וכלים תיאורטיים ומעשיים לקבלת החלטות על השקעה בתנאי אי ודאות.

במסגרת לימודי השיווק הסטודנטים יחשפו לקורסים כללים כמו ניהול השיווק, התנהגות צרכנים, תקשורת ופרסום ומבוא למחקרי שיווק לצד קורסים מתמחים כמו סדנה בשיווק מוצרי מזון וחקלאות.
הסדנה הנפרשת על פני שני סמסטר ים מאפשרת לסטודנטים לבצע פרוייקט מתמחה בשיווק הכולל מחקר.

 

השילוב של לימודי שיווק, כלכלה ומימון תוך הבנה וקבלת רקע בענפי המזון והחקלאות הוא ייחודי בארץ והבוגרים שלנו זוכים ליתרון תעסוקתי משמעותי עם השתלבותם בשוק העבודה.

 

מבנה התכנית:

תכנית הלימודים בכל החוגים מתנהלת במסגרת לימודים משותפת, בשינויים קלים מחוג לחוג.
על מבנה הלימודים המדוייק ניתן ללמוד מהשנתון המקוון. 

 

תנאי קבלה:

התכנית מתאימה לסטודנטים טובים מאד (בעלי ממוצע גבוה) שחוג הלימודים העיקרי שלהם הוא כלכלת סביבה וניהול (1715) ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות (2915). הרישום יעשה ב סמסטר השלישי ללימודים.

 

חושבים קדימה? אנו מציעים לסטודנטים מצטיינים להשתלב בתכנית השמה בחברות סחר חקלאיות, חברות מזון, דשנים וכימיקלים. לתלמידים מצטיינים מוצעות מלגות.

 

ייעוץ:

ראש החטיבה: פרופ' אמיר היימן, Amir.Heiman@mail.huji.ac.il
08-9489230 (מזכירת החוג לכלכלת סביבה וניהול)
מזכירת התכנית: גב' מירי ארזי, miriguy@savion.huji.ac.i, 08-9489230