חטיבה בשיווק ומימון

מידע כללי:

החטיבה בשיווק ומימון מיועדת לסטודנטים מהחוגים כלכלת סביבה וניהול (1715). הלימודים בחטיבה מאפשרים לשלב בין לימודים בתחום העיקרי להמיר קורסי בחירה, מתחום הלימודים העיקרי וקורסי בחירה כלליים, בקורסים בשיווק, מימון וניהול.
מעבר ליתרונות של רכישת ידע אקדמי בתחום שונה שתורמת לפיתוח יכולות, רכישת ידע בשיווק ומימון מהווה תנאי סף הכרחי לניהול של עסקים ויחידות כלכליות.

תכנית הלימודים בחטיבה לשיווק ומימון מכשירה בוגרים בעלי כישורים נדרשים בשוק העבודה כבר מהתואר הראשון והיא בעלת יחוד בכך שהיא משלבת שני סמינרים, מעשי ומחקרי שמתמקדים בשיווק.

בתום הלימודים יוענק לבוגרי החטיבה תואר "בוגר במדעי החקלאות" ותצוין בתעודת הגמר כי סיימו את חטיבת הלימוד בשיווק ומימון.

במסגרת לימודי המימון הסטודנטים יכירו את מבנה שוק ההון בישראל, ויחשפו למקצועות המימון, ניהול פיננסי, ניתוח ניירות ערך כמו גם לימוד עקרונות הרישום החשבונאי וניתוח דוחות כספיים של החברות.
הסטודנטים בחטיבה ירכשו כלים לניתוח ניירות ערך וכלים תיאורטיים ומעשיים לקבלת החלטות על השקעה בתנאי אי ודאות.

במסגרת לימודי השיווק הסטודנטים יחשפו לקורסים כללים כמו ניהול השיווק, התנהגות צרכנים, מבוא למחקרי שיווק ואסטרטגיה שיווקית. בשנה השלישית תלמידי החטיבה ישתתפו בשני סמינרים, סמינר משיווק מעשי וסמינר משיווק מחקרי.
 

השילוב של לימודי שיווק, כלכלה ומימון תוך הבנה וקבלת רקע בענפי המזון והחקלאות הוא ייחודי בארץ והבוגרים שלנו זוכים ליתרון תעסוקתי משמעותי עם השתלבותם בשוק העבודה. בוגרים של התכנית השתלבו בתפקידים בכירים במשרד הבריאות, החקלאות, החוץ ובסקטור הפרטי.

 

מבנה התכנית:

תכנית הלימודים בכל החוגים מתנהלת במסגרת לימודים משותפת, בשינויים קלים מחוג לחוג.
על מבנה הלימודים המדויק ניתן ללמוד מהשנתון המקוון. 

 

תנאי קבלה:

התכנית מתאימה לסטודנטים טובים מאד (בעלי ממוצע גבוה) שחוג הלימודים העיקרי שלהם הוא כלכלת סביבה וניהול (1715). הרישום יעשה ב סמסטר השלישי ללימודים.

 

ייעוץ:

ראש החטיבה: פרופ' אמיר היימן, Amir.Heiman@mail.huji.ac.il 
08-9489230 (מזכירת החוג לכלכלת סביבה וניהול)
מזכירת התכנית: גב' מירי ארזי, miriguy@savion.huji.ac.i, 08-9489230