פסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד

 • מדעי הרוח

 • 239

 • הר הצופים

 • מחקרי

 • מידע כללי:

  • המגמה הקלינית-חינוכית באוניברסיטה העברית הינה המגמה היחידה בארץ המכשירה את בוגריה הן להתמחות קלינית והן להתמחות חינוכית. שילוב ייחודי זה משקף את תפיסת העולם במגמה, לפיה טיפול מיטבי דורש היכרות עמוקה עם מנגנוניו הנפשיים של הפרט יחד עם התייחסות להקשר המערכתי ומשפחתי. בהתאם לכך, ההכשרה מאופיינת בגישה אינטגרטיבית הכוללת עבודה עם הילד, הורים ומשפחה, הבנה של מערכת החינוך ומסגרות נוספות שעשויות לסייע בהתערבות. אנו מאמינים כי אינטגרציה זו מספקת הכשרה מקיפה יותר המובילה לפיתוח אישי ולבניית אנשי מקצוע מן המעלה הראשונה.  
  • בשל מחסור רב בפסיכולוגיים חינוכיים וקליניים של הילד במגזר הערבי והחרדי, המגמה מקצה מקומות מיוחדים לסטודנטים לבני המגזר הערבי והמגזר החרדי, אשר ישולבו בתוכנית הלימודים הרגילה לתואר השני, תוך מתן אמצעי סיוע לימודיים וכלכליים לפי הצורך.

   

  אתר החוג

   

  לרשימת תכניות ביה"ס לחינוך לתואר שני

   

  מועדי הרשמה:

  19.1.20 - 20.2.20   (המלצות חייבות להתקבל עד ה- 10.3.20).

   

  סדרי הרשמה:

  ברמה אוניברסיטאית: סטודנטים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית יש לצרף מסמכים על פי הדרישות  המופיעות באתר.

  ברמת בית הספר לחינוך: באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף מסמכים על פי הדרישות המופיעות במערכת ההרשמה.

  מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל צריכים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל, טל' 02-5882607http://info.huji.ac.il/en-overseas

   

  לתשומת לבכם לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים. בטופס ההרשמה הפנימי של החוג לחינוך ניתן להירשם לשלוש מגמות עפ"י סדר עדיפויות. לסדר העדיפויות יינתן משקל בשיקולי הקבלה של המגמה. אנא שימו לב לכך שהמגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד מטפלת רק במועמדים אשר נרשמו אליה בעדיפות ראשונה.

   

  מבנה התכנית: 

  תכנית הלימודים העיונית כוללת קורסים בנושאים של ראיון ותצפית, אבחון, פסיכופתולוגיה, תיאוריה ופרקטיקה בפסיכולוגיה חינוכית, תיאוריות טיפולית ופרקטיקה טיפולית. בנוסף לכך הלימודים כוללים כתיבת סמינר מחקר המכין את הסטודנטים לכתיבת עבודת הגמר שלהם.

  עבודה מעשית

  הסטודנטים בתכנית מתנסים בעבודה מעשית עשירה ואינטגרטיבית, הן במסגרת חינוכית והן במסגרת קלינית (מרפאתית או אשפוזית). ההתנסות המעשית צמודה לתכני הקורסים הנלמדים, כך שהחומר התיאורטי והפרקטיקה הטיפולית משלימים זה את זה בתהליך ההכשרה המעשי.

  בשנה הראשונה הסטודנטים משתלבים במערכת החינוכית, ומתנסים בתפקידו של הפסיכולוג החינוכי בבית הספר. בתחילה, הסטודנטים מתלווים לעבודת השוטפת, לישיבות הצוות וצופים בהתערבויות שונות. בהמשך, בליוויו והדרכתו של הפסיכולוג הסטודנטים עורכים התערבויות ואבחונים בתוך המערכת. בנוסף לכך, יערכו הסטודנטים תצפיות גם במסגרות חינוכיות אחרות (כמו גנים, חינוך מיוחד וכדו')

  בשנה השניה ימשיכו הסטודנטים בעבודתם המעשית במסגרת החינוכית לצד השתלבות גם בפרקטיקום קליני, אישפוזי או מרפאתי. בפרקטיקום הקליני הסטודנט לוקח חלק בישיבות צוות, בסמינרים, באינטייקים, בטיפולים, באבחונים ובפעילות שותפת של מקום הפרקטיקום.

  מקומות הפרקטיקום החינוכיים והקליניים נבדלים זה מזה בגישות הטיפוליות ובסוג העבודה הטיפולית. מקומות פרקטיקום אלו נבחרו בקפידה לאור ההדרכה המקצועית במקומות אלו, וההתנסות העשירה והרחבה שהם מספקים לסטודנטים.

  מחקר במגמה

  בנוסף לקורסים העיוניים והעבודה המעשית ניתן דגש להכשרה מחקרית, אשר להשקפתנו מהווה חלק מהותי מענף הפסיכולוגיה והעבודה המעשית בתחום. הסטודנטים מגישים עבודה סמינריונית מחקרית שמכינה אותם להתנסות המחקרית של כתיבת עבודת גמר מחקרית אמפירית (תזה). תחומי המחקר במגמה הם רבים ומגוונים ואנו מכשירים את הסטודנטים לעשייה מחקרית בסטנדרטים גבוהים בתחומים המעניינים אותם. אנו מעודדים סטודנטים להציג את תוצאות מחקריהם בפורומים מדעיים כולל הצגה בכנסים ופרסום בכתבי עת מדעיים וכן להמשיך את לימודיהם לתואר השלישי .

  חובה להשתתף בסמינר מחקר אחד לפחות.

  כל תלמיד חייב בהגשת עבודה סמינריונית מחקרית אחת (ללא נ"ז ) .

  כל תלמיד חייב בעבודת גמר (מ"א).

   

  תנאי קבלה:

  הקבלה למגמה מבוססת על ציוני התואר הראשון והציון בבחינת המתא"ם.

  קיימים מסלולי קבלה מיוחדים לבני המגזר הערבי והחרדי, ראו פירוט בהמשך.

   

  ציונים

  לתואר שני במגמה יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר בפסיכולוגיה בציון 87 לפחות בלימודי הפסיכולוגיה ובציון כללי בתואר של 85 לפחות. המועמדים חייבים בהצגת ציונים של 42 נ"ז לפחות בעת הגשת המועמדות, בציוני כל קורסי החובה משנים א' ו-ב', וכן בציוני הקורסים שנלמדו ב סמסטר א' בשנה ג' לבוגר.

  בחינת מתא"ם

  המועמדים נדרשים להשתתף בבחינת המיון לפסיכולוגיה, בחינת המתא"ם, המתקיימת בדרך כלל בחודש אוקטובר – פרטים מלאים ניתן למצוא באתר  המרכז הארצי לבחינות והערכה .

  יכולים להגיש מועמדות רק מועמדים אשר ציונם במבחן המתא"ם הוא 115 ומעלה. הציון בבחינת מתא"ם תקף לצורך הרשמה לשלוש שנות לימודים בלבד.

  יום ראיונות

  הזימונים לראיונות הקבלה נעשים עפ"י מדרג ציוני מבחן המתא"ם ולפי הביקוש הקיים למסלול. כל המועמדים (כולל מועמדים מהמגזר הערבי והחרדי) נדרשים לעבור ראיון לשם הקבלה למגמה.

  תנאי קבלה למגזר הערבי

  • תואר בוגר בפסיכולוגיה בציון 80 לפחות
  • ציון בוגר כללי של 80 לפחות
  • ציון במבחן המתא"ם מ-80 ומעלה

  מועמדים המתכוונים להירשם לתכנית המיוחדת למגזר הערבי במגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד יציינו זאת בטופס הרישום הפנימי. לפרטים נוספים בנוגע לתנאי הקבלה למגזר הערבי יפנו ישירות לרכזות המגמה אוריה לנקרי ונור כרדוש בדוא"ל.hug_239@savion.huji.ac.il

  תנאי קבלה למגזר החרדי

  • בוגרי מערכת החינוך החרדית בארץ (כלומר, מוסד המוכר ע"י משרד החינוך כמוסד חרדי), ושלמדו אך ורק במסגרת חרדית.
  • בעלי תואר ראשון (בוגר) בפסיכולוגיה ממוסד המוכר ע"י המל"ג. יש לסיים את לימודי הפסיכולוגיה בציון 87 לפחות ובציון כללי בתואר של 85 לפחות.
  • בעלי ציון מתא"ם של 85 ומעלה.

  מועמדים המתכוונים להירשם לתכנית המיוחדת למגזר החרדי במגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד יוכלו למצוא מידע באתר המחלקה לפסיכולוגיה. המעוניינים בפרטים נוספים יפנו ישירות לרכזת התוכנית למגזר החרדי בדוא"ל: psy.haredim@mail.huji.ac.il או לרכזות המגמה אוריה לנקרי ונור כרדוש .hug_239@savion.huji.ac.il 

   

  תחום לימודים תואר ראשון

  יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות בדגש על לימודי פסיכולוגיה.

  מועמדים שסיימו את התואר במכללה חייבים להציג פטור אוניברסיטאי קביל מאנגלית בעת ההרשמה.

   

  קורסי השלמה

  לימודי ההכנה כוללים את כל קורסי החובה והיסוד של המחלקה לפסיכולוגיה והם נמשכים לפחות שנתיים כמפורט בשנתון. על מנת להתקבל ללימודי הכנה, יש להירשם במשרד לקבלת תלמידים.

  שימו לב: כל המועמדים למסלול זה נדרשים לממוצע של 85 לפחות ב לימודי בוגר במדעים העיוניים או לממוצע של 80 לפחות במדעים הניסויים.

  בנוסף עליהם לעמוד באחד משני התנאים הבאים:

  1) ציון פסיכומטרי רב תחומי של 650 לפחות.

  2) עמידה בסף הקבלה לשנה א' ע"פ הציון המשוקלל (פסיכומטרי ובגרות).

  3) קבלה ישירה בעמידה בציון בגרות של 11.75.

  בנוסף, הגעה לרמת פטור מאנגלית עד תום שנה א' ללימודים ובהתאם לנוהלי האוניברסיטה.

  לפירוט נוסף לחץ כאן

   

  התחייבות וימי לימודים

  תכנית הלימודים בת השנתיים כוללת שילוב בין קורסים עיוניים לבין התנסות מעשית. בשנת הלימודים הראשונה לומדים שני ימי לימודים מלאים (שלישי ורביעי), ונמצאים בפרקטיקום יום ב סמסטר א' ויומיים ב סמסטר ב'. בשנת הלימודים השניה לומדים הסטודנטים שני ימי לימודים (שלישי ורביעי) ונמצאים בפרקטיקום שלושה ימים ב סמסטר א' ויומיים ב סמסטר ב'.

   

  סדרי הרשמה

  ברמה אוניברסיטאית

  תלמידים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעותהרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.

  ברמת בית הספר לחינוך

  באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד, הכולל ממוצע ל תואר בוגר ואישור זכאות ל תואר בוגר . בנוסף באמצעות מערכת זאת יש לצרף קורות חיים מקצועיים, הצהרת כוונות ומכתב המלצה קלינית ואקדמי:

   

  פירוט מסמכים נדרשים להרשמה:

  קורות חיים מקצועיים

  הנחיות כלליות לכתיבת קורות חיים מקצועיים

  הצהרת כוונות

  אפשר לנסח את המסמך באופן חופשי בכפוף להנחיות הבאות: המסמך יכלול התפתחות אישית ומקצועית, תיאור והבהרה של כוונות, מטרות ויעדים מקצועיים ואישיים שלשמם בחרת ללמוד ל תואר מוסמך במגמה. מבנה: היקף של עד 500 מילים בשני עמודים מודפסים, ברווח כפול עם שוליים של 2.5 ס"מ מכל ארבעת צדי הדף.

  מכתבי המלצה

  טופס המלצה על מועמדים ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה

  חובה להגיש שני מכתבי המלצה. מכתב אחד מהשטח על סמך התנסות קלינית או התנסות בעבודה רלבנטית אחרת. מכתב ההמלצה צריך להיות מאיש מקצוע רלוונטי (פסיכולוג, עו"ס קליני, פסיכיאטר וכו') אשר הדריך וליווה את המועמד בהתנסות. בנוסף, יש להגיש מכתב המלצה אקדמי. מכתבי המלצה אקדמיים יש לבקש אך ורק מאיש סגל של אוניברסיטה או מכללה אשר הדריך עבודה סמינריונית או סמינר או עבודה אישית במעבדה, או שהמועמד עבד אצלו בעבודה מעשית או הכרות קרובה אחרת בהיבט אקדמי/מחקרי.

  * למועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות ל תואר בוגר , יש לצרף רק גיליון ציונים רשמי, מקורי, חתום, הכולל ממוצע לתואר

   

  מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל

  מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל,  מתבקשים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל, ניתן לפנות ליועצים של מדור רישום וקבלה תלמידים מחו"ל למידע נוסף לחצו כאן.

   

  לתשומת לבכם לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים.

   

  תאריכי הרשמה:

  20.2.2020-19.1.2020 ההמלצות צריכות להתקבל עד לתאריך ה-10.3.20. 

  להסבר מפורט להרשמה לחץ כאן

  הפרטים נוספים או שאלות בנוגע להליך ההרשמה ניתן לקבל במזכירות החוג לחינוך אצל גב' טללית גנץ.
  לפרטים נוספים על המגמה או לשאלות בנוגע לתכנית הלימודים ותכנים אקדמיים ניתן לפנות ישירות לרכזי המגמה בדוא"ל.

   

  פרטי קשר:

  פרטים נוספים או שאלות בנוגע להליך ההרשמה ניתן לקבל במזכירות החוג לחינוך אצל גב' טללית גנץ tlalitg@savion.huji.ac.il, טל': 02-5881190.

   

  לפרטים נוספים על המגמה או לשאלות בנוגע לתכנית הלימודים ותכנים אקדמיים ניתן לפנות ישירות לרכזות המגמה: גב' נור כרדוש / גב' אוריה לנקרי-דיין: דואל: hug_239@savion.huji.ac.il, 02-5882041. 

  ראש המגמה – ד"ר נועה סקה, ד"ר נעמה גרשי.