פסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד

 • מדעי הרוח

 • 239

 • הר הצופים

 • מחקרי

 • מידע כללי:

  המגמה לפסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד משותפת לבית הספר לחינוך ולמחלקה לפסיכולוגיה, וייחודה הוא בשילוב בין התחום הקליני לתחום הפסיכולוגיה החינוכית. המגמה רואה את העבודה עם הילד והמתבגר כעוסקת לא רק באינדיבידואל אלא גם בהקשר המערכתי, בדגש על המשפחה והמערכת החינוכית. לפיכך, ההכשרה מאופיינת לפיכך בגישה אינטגרטיבית הכוללת עבודה עם הורים ומשפחות, הבנה של מערכת החינוך ושילוב מסגרות נוספות שעשויות לסייע בהתערבות. המגמה רואה חשיבות רבה בלימוד גישות טיפוליות שונות ושמה דגש רב על שילובן של שיטות הערכה וטיפול מבוססות מחקר.

  אתר החוג

  לרשימת תכניות ביה"ס לחינוך לתואר שני

   

  מועדי הרשמה:

  20.1.2019 - 20.2.2019 (המלצות חייבות להתקבל עד ה- 10.3.19).

   

  סדרי הרשמה:

  ברמה אוניברסיטאית: סטודנטים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית יש לצרף מסמכים על פי הדרישות  המופיעות באתר. מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל,  צריכים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל, טל' 02-5882607, באתר הרשמה למועמדים מחו"ל.

  ברמת בית הספר לחינוך: באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף מסמכים על פי הדרישות המופיעות במערכת ההרשמה.

  לתשומת לבכם לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים. בטופס ההרשמה הפנימי של החוג לחינוך ניתן להירשם לשלוש מגמות עפ"י סדר עדיפויות. לסדר העדיפויות יינתן משקל בשיקולי הקבלה של המגמה. אנא שימו לב לכך שחלק מהמגמות מטפלות במועמדים שנרשמו רק בעדיפות ראשונה.

  מבנה התכנית: 

  מסלול מחקרי 27.5 ש"ש – 55 נ"ז . קורסי חובה במגמה 22 ש"ש –44 נ"ז . סמינרים במגמה 2 ש"ש – 4 נ"ז , פרקטיקום חינוכי 1.5 ש"ש - 3 נ"ז  , פרקטיקום קליני 2 ש"ש – 4 נ"ז .       

   

  תנאי קבלה:

  לתואר שני במגמה יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר בפסיכולוגיה בציון 87 לפחות בלימודי הפסיכולוגיה ובציון כללי בתואר של 85 לפחות. מועמדים שסיימו את התואר במכללה חייבים להציג פטור אוניברסיטאי קביל מאנגלית בעת ההרשמה. המועמדים חייבים בהצגת ציונים של 42 נ"ז לפחות בעת הגשת המועמדות, בציוני כל קורסי החובה משנים א' ו-ב', וכן בציוני הקורסים שנלמדו ב סמסטר א' בשנה ג' לבוגר.

  המועמדים נדרשים להשתתף בבחינת המיון לפסיכולוגיה "מתאם" המתקיימת בדרך כלל בחודש ספטמבר\אוקטובר – פרטים מלאים באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה . יכולים להגיש מועמדות רק מועמדים אשר ציונם במבחן המתא"ם הוא 115 ומעלה. בנוסף, על המועמדים לעבור את תהליך המיון של המגמה הכולל יום ראיונות.

  מועמדים המתכוונים להירשם לתכנית המיוחדת למגזר הערבי במגמה לפסיכולוגיה חינוכית ולפסיכולוגיה קלינית של הילד יציינו זאת בהליך הרישום. המעוניינים בפרטים נוספים בנוגע לתנאי הקבלה למגזר הערבי יכולים לבקר באתר של המגמה ולפנות ישירות לרכזות המגמה במייל hug_239@savion.huji.ac.il

  מועמדים המתכוונים להירשם לתכנית המיוחדת למגזר החרדי במגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד יוכלו למצוא מידע באתר המחלקה לפסיכולוגיה. המעוניינים בפרטים נוספים יפנו ישירות לרכז התוכנית למגזר החרדי בדוא"ל: psy.haredim@mail.huji.ac.il או לרכזות המגמה.

   

  פרטי קשר:

  פרטים נוספים או שאלות בנוגע להליך ההרשמה ניתן לקבל במזכירות החוג לחינוך אצל יעל אברהם חי   yaela@savion.huji.ac.il, טל': 02-5881190.

  לפרטים נוספים על המגמה או לשאלות בנוגע לתכנית הלימודים ותכנים אקדמיים ניתן לפנות ישירות לרכזות המגמה.

  לרכזות המגמה: גב' נור כרדוש / גב' אוריה לנקרי-דיין: דואל: hug_239@savion.huji.ac.il, חדר: 467 חינוך, שעת קבלה: בתיאום מראש, טלפון: 02-5882041. 

  ראש המגמה - ד"ר נועה סקה, ד"ר נעמה גרשי