ניהול מערכות בריאות

 • רפואה

 • 618

 • עין כרם

 • מחקרי, לא מחקרי

 • מידע כללי:

  תכנית זו מיועדת לרופאים המעוניינים בהרחבת כישוריהם בתחום ניהול במערכת הבריאות, אנשי משרד הבריאות וקופות החולים, אחיות, בוגרי מדעי הרפואה, ובוגרים ממדעי החברה.

   

  מועדי הרשמה:

  ההרשמה תחל בתאריך 22.1.17 ותסתיים בתאריך 10.8.17.

   

  הרשמה נוספת בחוג:

  במקביל להרשמה באמצעות אתר ההרשמה של האוניברסיטה העברית (רישום מקוון), על כל מועמד לפתוח חשבון במערכת להרשמה לתארים מתקדמים (EKMD) על מנת להעביר את המסמכים הדרושים לצורך תהליך הקבלה לתכנית. זהו תנאי הכרחי להמשך טיפול בבקשת המועמד.

  לפרטים נוספים על תהליך הרישום ניתן להיכנס לאתר ביה"ס לבריאות הציבור או לפנות למזכירות תלמידים של בית-הספר לבריאות הציבור, ב קמפוס עין-כרם, דרך המייל: yasmineo@savion.huji.ac.il או בטל' 02-6757689.

   

  מבנה התכנית:

  הלימודים לתואר משותפים לבית הספר לבריאות הציבור ולבית הספר למנהל עסקים.

  משך הלימודים הוא שנתיים. במסגרת הלימודים של ביה"ס לבריאות הציבור ילמדו הסטודנטים במשך יום לימודים אחד מרוכז בשבוע. נוסף על כך, יידרשו ללמוד חצי יום לימודים נוסף (אחה"צ-ערב) במשך שניים-עד שלושה סמסטר ים ב קמפוס הר הצופים.
  התכנית בעיקרה מיועדת לסטודנטים הלומדים ב מסלול לא מחקרי . לסטודנטים מצטיינים המעוניינים ב מסלול מחקרי תבנה תכנית מיוחדת.

   

  תנאי קבלה:

  בעלי תואר בוגר  בציון של 85 לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה. תישקל גם מועמדותם של בעלי תואר בוגר  בציון של 85 -80 עם ניסיון מעשי בתחום או בעלי תואר דוקטור ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.

  קבלה ללימודים – ע"י ועדת קבלה. עדיפות לבעלי ניסיון מעשי בתחום.

  המועמדים נדרשים להציג פטור אוניברסיטאי קביל באנגלית כבר בזמן ההרשמה. מועמדים שאינם מחזיקים בפטור אוניברסיטאי קביל מלימודי אנגלית, ויוחלט על קבלתם ללימודים, יידרשו להציג פטור זה לא יאוחר ממועד פתיחת ש נה"ל תשע"ח. ניתן להשיג את הפטור באמצעות מבחן  אמי"ר .

   

  פרטי קשר:

  גב' יסמין אוזנה, מזכירות לענייני הוראה ותלמידים, ביה"ס לבריאות הציבור, טל' 02-6757689, מייל: yasmineo@savion.huji.ac.il