חינוך מיוחד

 • מדעי הרוח

 • 241

 • הר הצופים

 • מחקרי, לא מחקרי

 • מידע כללי:

  המגמה לחינוך מיוחד רואה כמטרה את הכשרתם של אנשי חינוך שישתלבו בעתיד בתחומים שונים של עבודה עם אוכלוסיות בעלות צרכים חינוכיים מיוחדים. הרציונל העומד מאחורי מטרה זו הוא רצון לאפשר לאותם ילדים בעלי צרכים מיוחדים ולמשפחותיהם להיפגש עם איש מקצוע בעל רקע והבנה בספקטרום הרחב של החינוך המיוחד. בשדה העבודה היומיומית נפגש איש החינוך עם מגוון רחב של בעיות וקשיים המלווים את תלמידיו ולכן עליו להתמקצע בתחומים השונים. כמו כן, שילובם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות הכלליות מחייב הכשרה של אנשי מקצוע המסוגלים לתת מענה לקשת רחבה של בעיות הקיימות בכיתה. על מנת להשיג מטרה זו, כוללת המגמה לחינוך המיוחד קורסים המתמקדים בתחומי השילוב, בספקטרום האוטיסטי, בצרכים מיוחדים באוכלוסייה הבוגרת, בהבנה ובטיפול בבעיות התנהגות ואלימות בבית הספר, בהפרעות רגשיות ובמדיניות שילוב משפחות בצוות הרב-מקצועי. מתוך ראייה כוללת של כל הצרכים החינוכיים המיוחדים הקיימים, מתמקדת המגמה הן באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בשכיחות גבוהה (ליקויי למידה, הפרעות התנהגות קשות, מוגבלות אינטלקטואלית קלה) והן באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בשכיחות נמוכה (הספקטרום האוטיסטי, מוגבלות אינטלקטואלית ברמות שונות, נכויות התפתחותיות, בעיות רב תחומיות) לאורך כל מעגל החיים. קורסי המגמה ניתנים על ידי מיטב המומחים בארץ בתחומים אלה. כל מורי המגמה עוסקים בהיבט החינוכי שבו הם מתמחים, מתוך תפיסה חינוכית ומחקרית שאנשי אקדמיה חייבים לצמוח מן השדה ולהיות מחוברים לעשייה ולעבודה היומיומית עם אוכלוסיות מיוחדות.

  אתר החוג

   

  מועדי הרשמה:

  20.1.19 - 31.7.19  (רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד)

   

  סדרי הרשמה:

  ברמה אוניברסיטאית: סטודנטים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר. מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל,  צריכים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל, טל' 02-5882607, באתר הרשמה למועמדים מחו"ל.

  ברמת בית הספר לחינוך: באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף מסמכים על פי הדרישות המופיעות במערכת ההרשמה.

  לתשומת לבכם לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים. בטופס ההרשמה הפנימי של החוג לחינוך ניתן להירשם לשלוש מגמות עפ"י סדר עדיפויות. לסדר העדיפויות יינתן משקל בשיקולי הקבלה של המגמה. אנא שימו לב לכך שחלק מהמגמות מטפלות במועמדים שנרשמו רק בעדיפות ראשונה או שנייה (פירוט נמצא בדף של כל מגמה). 

   

  מבנה התכנית:

  הלימודים במגמה נמשכים שנתיים ומתקיימים בשני מסלולים:

  א. מסלול מחקרי : הלימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים מצטיינים המעוניינים בכיוון העיוני והמחקרי בתחום החינוך המיוחד. הסטודנטים במסלול המחקרי יזכו במסגרת כתיבת עבודת התזה, להנחיה ולהדרכה אישית במהלך כל תקופת לימודיהם, ישולבו במידת האפשר במחקרים הנעשים ע"י מרצי המגמה, ויעשה מאמץ לשלבם בתפקידים של עוזרי מחקר והוראה.

  ב. מסלול לא מחקרי : הלימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים המעוניינים להכשיר את עצמם ולהרחיב את ידיעותיהם במסגרת עבודתם על ילדים בעלי צרכים חינוכיים מיוחדים בחינוך הכללי ובחינוך המיוחד.

   

  תנאי קבלה:

  רשאים להגיש מועמדות מי שסיימו את הלימודים ל תואר בוגר במוסד להשכלה גבוהה מוכר בציון "טוב" (80) לפחות או מועמדים שסיימו את לימודיהם לתואר אקדמי ראשון המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה שאינו זהה ל תואר בוגר באוניברסיטה (לדוגמא, תואר B.E.D ממכללה בציון 85). עדיפות תינתן למסיימי תואר בוגר בתחום החינוך, מדעי החברה, עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת ולעוסקים בתחומי החינוך השונים. ייתכן זימון לראיון אישי. 

   

  פרטי קשר:

  ראש המגמה- ד"ר ג'ודה קולר: מייל judah.koller@mail.huji.ac.il