תכנית המצטיינים של ביה"ס למנהל עסקים - תכנית המשלבת בין לימודי התואר הראשון לבין לימודי התואר השני במנהל עסקים

התכנית מיועדת למועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים הנרשמים ל לימודי בוגר , וכן למועמדים מצטיינים שהינם נמצאים לקראת שנה ב' של לימודי הבוגר בתחומים הבאים:

  1. משפטים
  2. מדעי החקלאות (בתחומים הבאים- כלכלת סביבה וניהול ובחוג ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות)
  3. מדעי הרוח (בכל החוגים)
  4. מדעי החברה (בכל החוגים)
  5. עבודה סוציאלית במסלול חד חוגי בלבד
  6. מדעי הטבע (במרבית החוגים)
  7. מדעי המחשב
  8. מסיימי שנה ב' בחוג הנדסת חשמל ומחשבים, הינם היחידים שרשאים להצטרף לתכנית לקראת שנה ג' של הבוגר.

במסגרת התכנית ילמדו הסטודנטים במקביל ללימודי תואר הבוגר בחוגים אותם בחרו את קורסי התשתית ,קורסי חובה בסיסיים ואת הקורסים המתקדמים של התואר השני במנהל עסקים.

הקבלה למוסמך במנהל עסקים מותנית בציון ממוצע מסויים ומקנה פטור ממבחן ג'מאט ( GMAT ).

 

מידע מיוחד:

מועמדים שעומדים בתנאי הקבלה לתכנית יקבלו מכתב ממזכירות מנע"ס (למעט משפטים ומדעי המחשב).

הקבלה לתכנית היא בכפוף לאישור פקולטת האם.

פרטים בנוגע לקבלה לשנה ב', ניתן לפנות למזכירות: גב' ענת דרור , טל': 02-5880471  , anatd@savion.huji.ac.il

 

חובה ללמוד לפחות קורס אחד מקורסי התשתית ומקורסי החובה הבסיסיים בכל שנה בה לומד הסטודנט בתכנית. סטודנט שלא ילמד לפחות קורס אחד, קבלתו לתכנית תבוטל, והוא יצטרך לעמוד מחדש בתנאי הקבלה לתכנית.

יש לסיים את לימודי התשתית וקורסי חובה הבסיסיים במהלך לימודי התואר הראשון. 

 

מבנה התכנית:

במהלך השנה השלישית יוכלו משתתפי התכנית ללמוד בתנאים שנקבעו ע"י החוג למנהל עסקים, קורסים מתקדמים של התואר השני.     

התכנית תאפשר לבוגרים מצטיינים לסיים תואר מוסמך במנהל עסקים תוך שנה (אך לא פחות משנה) לאחר סיום לימודי התואר הראשון.

לא ניתן לקבל תעודת תואר בוגר ותעודת תואר שני באותה שנה.

ציון פסיכומטרי ל קבלה ישירה לבני 30 ומעלה: 650

 

למידע נוסף:

גב' ענת דרור: 02-5880471 , anatd@savion.huji.ac.il

גב' יורטל מזרחי: business.adviser@mail.huji.ac.il