המדור לרישום וקבלה

מדור רישום וקבלה אחראי על הליך הרישום והקבלה ללימודים לתארים השונים.

המדור אחראי על ביצוע מדיניות האוניברסיטה בנושא, על תפעול מנגנוני הרישום והקבלה בהתאם לנהלים ועל הטיפול בחריגים. המדור אחראי על קביעת סדרי הרישום, על הכנת מידע בנוגע לרישום ולקבלה ועל הפצתו באמצעי הפרסום השונים.

המדור מכין מידע על תחומי הלימודים בשיתוף עם הפקולטות, ומדריך את סגל האוניברסיטה הנוגע בדבר בנושאי רישום וקבלה.

 

עדכון מתאריך ה - 15.03.2020:

במסגרת מתכונת העבודה המיוחדת, לא תתקיים קבלת קהל במשרדי האגף למנהל סטודנטים.
האגף ימשיך לקיים מענה מקוון ולספק מידע שוטף לגבי התנהלות האוניברסיטה בימים א'-ה', בין השעות 16
:30-08:30

סטודנטים ומועמדים מוזמנים ליצור קשר בערוצים הבאים:

מידע ועדכונים שוטפים יפורסמו גם באתר האגף למנהל סטודנטים, בכתובת:  https://studentsadmin.huji.ac.il/updates

 

צוות המדור

  • חדוה דניאלי - ראש המדור
  • שר וולנד
  • נעה לוי
  • תמארא קאשור (לדוברי השפה הערבית)
  • אורית רודריג - ייעוץ בבחירת תחום לימודים, לקביעת פגישה יש לתאם מראש. לפרטים נוספים.

 

קבלת קהל

  • יום א' - 11:00 - 13:00 
  • יום ב' - 11:00 - 13:00 
  • יום ג' - 14:00 - 16:00 
  • יום ד' - 11:00 - 13:00 
  • יום ה' - 11:00 - 13:00

בימי שישי, בערבי חג ובחול המועד לא מתקיימת קבלת קהל.

אנא פנו בשעות הקבלה, עזרו לנו לשרת אתכם ביעילות ובמלוא תשומת הלב.

 

פניות בטלפון

מועמדים שלא ימצאו מענה לשאלותיהם מוזמנים לפנות מוקד המידע והשירות האוניברסיטאי בטל' 02-5882888 או 02-5882882, בימים א' - ה', בשעות 08:30 - 16:30.

 

פניות בכתב

בהתכתבות עם מדור לרישום וקבלה, יש להקפיד על ציון כל פרטי הזיהוי: שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות, מספר טלפון וכתובת מעודכנת הכוללת מיקוד.

ניתן לפנות בכתב באמצעות מערכת הפניות הממוחשבת. 

כל פנייה אחרת בכתב למדור לרישום וקבלה תיעשה בדואר רשום.
 

כתובתנו: 
מדור רישום וקבלה
היחידה לרישום ולמיון מועמדים
בניין גולדשמידט
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501

(צמוד לקפה "ארומה" מחוץ ל קמפוס )