החוג לאנגלית: סדנת קבלה - Admission Workshop: The English Department

Admission Workshop: The English Department

Applicants who wish to enrol in the English Department and have an English course exemption (EFL), but have not obtained a psychometric, Amiram or Amir exemption (a minimum of 134), will be required to attend the Admission Workshop of the English Department and pass it successfully

The workshop will take place twice a year, in August and October (exact dates to be announced). The workshop will test the candidates’ written proficiency. Participants will read a short literary text in English (poetry or prose) and write an analytical essay of about 500 words (two or three pages) in English on a given topic related to the text. They will be offered a choice between two topics. Candidates may attend only one workshop

Studies in the English Department at the Hebrew University are conducted entirely in English. Students’ engagement with literary texts in the original language, active participation in class discussions, and completion of writing assignments all presuppose a high level of English. The language skills assessed in the workshop will serve as a solid foundation for the entire curriculum

Duration of the workshop: 90 minutes

Candidates must present their ID card and bring their own stationery

The use of a printed dictionary is allowed. No use of electronic devices (including electronic dictionaries) is permitted

 

החוג לאנגלית: סדנת קבלה

מועמדים המבקשים להתקבל לחוג לאנגלית כשברשותם פטור מקורס אנגלית אך אין להם פטור מבחינה פסיכומטרית, בחינת אמיר"ם או בחינת אמי"ר  (ציון של 134 לפחות), יחויבו להשתתף בסדנת קבלה לחוג ולעבור אותה בהצלחה.

הסדנה תתקיים פעמיים בשנה, באוגוסט ובאוקטובר (על תאריכים מדויקים תימסר הודעה). הסדנה תבדוק את יכולת ההבעה בכתב של המועמדים, אשר יתבקשו לקרוא טקסט ספרותי קצר באנגלית (שירה או פרוזה) ולכתוב חיבור  אנליטי בהיקף של כ-500 מלה (כשניים-שלושה עמודים) בשפה האנגלית על שאלה נתונה הנוגעת לטקסט. תינתן בחירה של שאלה אחת מתוך שתיים. המועמדים רשאים להשתתף בסדנת קבלה אחת בלבד.

הלימודים בחוג לאנגלית באוניברסיטה העברית מתנהלים במלואם בשפה האנגלית. קריאת היצירות הספרותיות בשפת המקור, השתתפות פעילה בדיון בכיתה וכתיבת המטלות, הבחינות והעבודות מחייבות כולן רמה גבוהה של אנגלית. סדנת הקבלה מאפשרת לחוג להעריך את כישורי השפה הנדרשים, המהווים בסיס לתכנית כולה.

משך הסדנה: שעה וחצי.

יש להביא תעודת זהות וכלי כתיבה.

חומר עזר: מותר להיעזר במילון מודפס בלבדאסור כל שימוש במכשירים אלקטרונייםלרבות מילונים אלקטרוניים.