מוסמך בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה מידע כללי

אתר ה פקולטה

תנאי קבלה כלליים:

1. תואר בוגר בציון ממוצע 80 לפחות, במדעי החקלאות או במדעי התזונה, או בתחום למודים אחר באישור ועדת ההוראה של ה פקולטה . מועמדים שציון הבוגר שלהם בין 75 - 80 יוכלו להגיש בקשה לוועדת הלימודים של החוג, להתקבל ללימודי "הכנה למוסמך".

2. מועמדים למסלול הלא מחקרי, כאמור בתנאי הקבלה למסלול המחקרי, ובנוסף:

     א. מועמד לחוגים 713, 714 ו-735 חייב להציג ניסיון מעשי של ארבע שנים לפחות בתחום התמחות מקצועי רלוונטי.

     ב. לחוג 717 אין צורך בהתקשרות עם מנחה כתנאי קבלה.

     ג. בחוג 723 החוג יקבע מי ינחה את התלמיד

3. מציאת מנחה לעבודת הגמר.

הדרישות המפורטות לעיל הן תנאי להגשת מועמדות ל לימודי מוסמך . עמידה בתנאים אלה אינה מקנה זכות קבלה ללימודים. ה פקולטה דנה בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד, ובהתאם ליכולת קליטת החוגים.

שדרוג המלגות לסטודנטים בתחומי המדעים המדוייקים