משפטים

 • משפטים

 • 401

 • הר הצופים

 • מחקרי, עיוני

 • מידע כללי:

  הלימודים ל תואר מוסמך במשפטים באוניברסיטה העברית הם ברמה אקדמית הגבוהה ביותר. מרבית הקורסים הם ייחודיים לסטודנטים ל תואר מוסמך . הלימודים נועדו להעמיק את ההשכלה המשפטית של בעלי תואר בוגר במשפטים. ללימודי המוסמך ב פקולטה מתקבלת קבוצה איכותית ומצומצמת של סטודנטים, והתואר שמעניקה ה פקולטה מוערך מאד במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי בישראל. המורים בתכנית המוסמך הם כולם חוקרים מן השורה הראשונה בישראל.

  הלימודים כוללים קורסי חובה כלליים, שנועדו להעמיק את הבסיס התורת-משפטי של הסטודנטים. נוספים להם קורסי חובה בתחומי ההתמחות השונים. המורים המלמדים קורסים אלה הם המורים הבכירים ב פקולטה , ובקורסים אלה מתקיים דיון ביקורתי בתיאוריות העיקריות המקובלות בתחום ההתמחות הרלבנטי.

  סטודנטי המוסמך משתתפים גם בסדנאות מחקר, שבהן מציגים חוקרים מהארץ ומחו"ל את מחקריהם. ההשתתפות בסדנאות המחקר מאפשרת לסטודנטים להכיר מקרוב את החוקרים המובילים בתחומים השונים, ולהשתתף באופן פעיל בדיון ביקורתי ביחס למחקרים. לכל אלה נוספים סמינרים וקורסי בחירה, שמספקים תמונה רחבה ומעמיקה של תחומי הידע הרלבנטיים לתחום ההתמחות.

  לפרטים נוספים באתר ה פקולטה

   

  מועדי ההרשמה לשנת תשפ"ג:

  ההרשמה ל סמסטר א' ל שנה"ל תשפ"ג, תחל בתאריך 23.01.2022 ותסתיים בתאריך 29.10.2022

   
   

  מבנה התכנית:

  הלימודים ל תואר מוסמך במשפטים נערכים בארבע התמחויות עיקריות:

  1. משפט פרטי ומסחרי
  2. קניין רוחני וטכנולוגיה
  3. משפט ציבורי
  4. משפט בינלאומי
  5. משפט פלילי
  6. משפט עברי
  7. ללא תחום התמחות

  מסלול התמחות יצויין בגיליון הציונים.


  היקף הלימודים ל תואר מוסמך :
  מסלול מחקרי : לימודים בהיקף של 32 נ"ז ועבודת גמר
  מסלול עיוני: לימודים בהיקף של 36 נ"ז


  תכנית הלימודים ל תואר מוסמך מחקרי ולא מחקרי באחד מתחומי ההתמחות:
  קורסי ליבה לכלל התלמידים ל תואר מוסמך בהיקף של 4-5 נ"ז ; קורסי חובה ייחודיים לתחום ההתמחות, בהיקף 4-5 נ"ז ; סדנה מחקרית אחת בתחום ההתמחות בהיקף של 2 או 3 נ"ז ; סמינר אחד מתחום ההתמחות וסמינר שני מן המוצעים ל תואר מוסמך ; קורסים להשלמת היקף הלימודים לתואר, מהם קורסים מכל סוג להשלמת 18 נ"ז במסלול ההתמחות (במסלול הלא מחקרי) או 16 נ"ז (במסלול המחקרי), והיתרה מתוך המבחר המוצע ב פקולטה ; עבודת גמר (במסלול המחקרי בלבד).

  קיימת גם אפשרות להתמחות מובנית מחוץ ל פקולטה למשפטים - התמחות במשפט ומדעי החברה.

  לפרטים מלאים באתר ה פקולטה .

   

  תנאי קבלה:

  1. ציון 80 לפחות ב תואר בוגר במשפטים באוניברסיטה העברית או ציון מקביל ממוסד מוכר אחר. 
      מועמדים שסיימו את לימודי הבוגר במשפטים באוניברסיטה העברית לפני שנת 2004, ציון הסף לקבלתם ייקבע בהתחשב בשנה שבה סיימו את לימודיהם. 
      מועמדים שציון תואר הבוגר במשפטים מהאוניברסיטה העברית הוא בין 78 ל- 80 יוכלו להגיש בקשה לוועדת הקבלה להתקבל על תנאי, בתנאים שתקבע הוועדה.  
  2. ההחלטה על קבלה ל תואר מוסמך במשפטים תקבע ע"י הוועדה ללימודים מתקדמים של ה פקולטה - תנאי הקבלה המפורטים לעיל הם תנאי סף בלבד. 
       להגשת מועמדות יש להעביר המסמכים הבאים: גיליון ציונים, דרוג במחזור, שתי המלצות אקדמיות, עבודה סמינריונית וקורות חיים.
  3. פטור מלימודי אנגלית ע"י המוסד מעניק התואר.

   

  פרטי קשר:

  מזכירות תלמידי מוסמך: גב' פאולה צמח, בניין ה פקולטה למשפטים, טל' 02-5882545, paulaz@savion.huji.ac.il