בחינות אמיר"ם

For the English Version- Press Here

בחינת אמיר"ם הינה בחינת ידע באנגלית ממוחשבת המיועדת לשלוש אוכלוסיות הנרשמים לאוניברסיטה
(ע"פ סדר עדיפות):

1. מועמדים חדשים ללא ציון אנגלית קודם (התקבלו בתנאי לאוניברסיטה).

2. מועמדים חדשים שטרם הגיעו אל הציון הנדרש לקבלה לאוניברסיטה. 

3. סטודנטים ומתקבלים שטרם הגיעו לרמת "פטור" ומעוניינים לשפר את רמתם.

 

על מנת לחסוך לכם זמן יקר, להקל עליכם ולאפשר לכם להגיע לרמת האנגלית הנדרשת, האוניברסיטה מקיימת בחינת אמיר"ם  ב קמפוס הר-הצופים בירושלים. 

ניתן להבחן גם במרכזי הבחינות החדשים של המרכז הארצי » » למידע

מבנה הבחינה זהה לפרקי האנגלית בבחינה הפסיכומטרית ולשאלות בבחינת אמי"ר .

» תוצאות הבחינה מתקבלות במקום וכך תוכלו לדעת האם שיפרתם את רמת האנגלית לרמה המבוקשת. עם זאת, תוצאות הבחינה מועברות לאוניברסיטה כעשרה ימים לאחר הבחינה.

» רישום אינטרנטי לבחינה: הבחינות מתקיימות החל מהשעה 09:00 ועד השעה 16:00. השיבוץ לבחינה נעשה לאחר ביצוע התשלום, לפי השעה הפנויה באותו הזמן וללא אפשרות בחירה.

רישום לכל מועד ייפתח כחודש לפני המועד עצמועל מנת להירשם למועד רצוי, יש להיכנס לאתר "המידע האישי" > תפריט "לימודים" > "רישום לבחינת אמיר"ם ". התשלום מתבצע בכרטיס אשראי דרך האתר.

» לאחר התשלום, יישלח אליכם מייל עם זימון רשמי בו יופיעו פרטים על הבחינה (כולל השעה שנקבעה) והסברים נוספים.

» ההשתתפות בבחינה היא על בסיס מקום פנוי ולכן מהרו להבטיח את מקומכם! המקומות מוגבלים!

» יש להמתין 35 יום לפחות בין שתי היבחנויות בבחינות מיון באנגלית )בין שתי היבחנויות באמי״ר, בין שתי היבחנויות באמיר״ם או בין היבחנות ב אמי"ר להיבחנות באמיר״ם, או להיפך(. נבחן שייבחן בחינה נוספת בטווח זמן קצר מ 35- יום, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר. מי שבחינתו נפסלה, עליו להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב בבחינת מיון באנגלית.

• עלות בחינת אמיר"ם - 282 ₪. 

» בכל הבחינות שתתקיימנה תינתן עדיפות בהרשמה לאוכלוסייה מועדפת (מועמדים הנדרשים לרמת אנגלית לצורך קבלתם לאוניברסיטה), זאת כאשר מחצית מהמקומות בהרשמה יפתחו עבורם כשלושה ימים טרם פתיחת ההרשמה לכל הסטודנטים. בהתאם לכך, לאחר תקופת הקדימות יפתחו המקומות הנותרים עבור כל מי שברצונו להירשם. 

• ההרשמה תיפתח בשעה 10:00 בבוקר.

מועדי בחינות אמיר"ם לשנת 2022 (שנת הרשמה תשפ"ג):

תאריך בחינהתאריך פתיחת הרשמה -
אוכלוסיה מועדפת
תאריך פתיחת הרשמה -
כלל הסטודנטים
   
23.5.22
10.4.22
12.4.22
1.6.22
28.4.22
1.5.22
7.6.22
2.5.22
8.5.22
13.6.22
9.5.22
12.5.22
20.6.22
15.5.22
18.5.22
18.7.22
13.6.22
15.6.22
19.7.22
16.6.22
19.6.22
20.7.22
16.6.22
20.6.22
27.7.22
23.6.22
27.6.22
1.8.22
28.6.22
30.6.22
8.8.22
3.7.22
6.7.22
15.8.22
11.7.22
14.7.22
22.8.22
18.7.22
21.7.22
18.9.22
15.8.22
18.8.22
21.9.22
18.8.22
21.8.22
29.9.22
25.8.22
29.8.22
2.10.22
30.8.22
1.9.22
19.10.22
15.9.22
19.9.22
25.10.22
18.9.22
21.9.22
31.10.22
22.9.22
29.9.22
11.12.22
7.11.22
10.11.22
18.12.22
14.11.22
17.11.22


 

שימו לב! אך ורק סטודנטים ומועמדים של האוניברסיטה העברית יכולים לגשת לבחינת אמיר"ם שמתקיימת באוניברסיטה.

לא ניתן לגשת לבחינה זו בתנאים מותאמים.

 

נהלי ביטול הרשמה לבחינה:

ביטול הרישום עד 14 יום מיום התשלום מזכה בהחזר של 95% מהסכום ששולם (268 ש"ח), ובלבד שהביטול נעשה לפחות שני ימי עבודה לפני הבחינה.

ביטול הרישום לאחר 14 יום מיום התשלום ועד לשני ימי עבודה לפני הבחינה מזכה בהחזר של 65% מהסכום ששולם (183 ש"ח).

ביטול או שינוי מועד שני ימי עבודה או פחות לפני הבחינה או אי הגעה לבחינה לא מזכה בהחזר כספי כלשהו.

לפרטים נוספים

 

נהלי ההרשמה של המרכז הארצי בשפה העברית מצורפים כקובץ לזימון שנשלח לאחר ההרשמה בפועל. עם זאת, מצורפים מטה נהלי ההרשמה בשפות ערבית ואנגלית. 

בברכת הצלחה

היחידה למידע ובחינות

PDF icon NEHALIM ARAB Amiram lamosdot AMRA1018.pdf PDF icon NEHALIM ENG Amiram lamosdot AMRE1018.pdf