לימודים אקדמיים קודמים

האוניברסיטה מתחשבת בעת הקבלה לשנה א' לתואר ראשון ('בוגר') בלימודים חלקיים ובתארים אקדמיים ממוסדות להשכלה גבוהה בארץ שאושרו במועצה להשכלה גבוהה:

» בעלי תואר דוקטור לפילוסופיה (.Ph.D)

» בעלי תואר בוגר ו/או מוסמך

» בעלי לימודים אקדמיים חלקיים (למעט לימודי רפואה)

» בעלי לימודים אקדמיים חלקיים ללימודי רפואה א. בעלי תואר דוקטור לפילוסופיה (.Ph.D) יוכלו להתקבל ללימודים למרבית החוגים.
מועמדים לחוגים: רפואה, רפואת שיניים ורפואה וטרינרית - יידונו על-פי הישגיהם הלימודיים והבחינה הפסיכומטרית.


ב. בעלי תואר בוגר ו/או מוסמך ממוסדות להשכלה גבוהה וכן ממוסדות להכשרת מורים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה יוכלו להתקבל ללא צורך בבחינה פסיכומטרית למרבית החוגים, למעט: התמחויות בביוטכנולוגיה בחקלאות, תכניות "אמירים", חשבונאות, כלכלה, מדעי המחשב, הנדסת חשמל ומחשבים, קוגניציה, מדעים ביו-רפואיים, מדעי התזונה, מנהל עסקים (כולל השילובים), משפטים, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים, צירוף מדעי המחשב וביולוגיה חישובית, רוקחות (כולל תכנית מצוינות), ריפוי בעיסוק, רפואה, רפואת שיניים, תכנית משולבת: פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה (פכ"מ), אינטרנט וחברה, הנדסת חשמל ופיזיקה יישומית.

הקבלה לחוגים שפורטו לעיל, בהם אין קבלה ישירה , תיבדק על פי:

 • בעלי תואר בוגר  - קבלתם תידון על פי שקלול ציונם בבחינה הפסיכומטרית (בדגש הרלוונטי לחוג) והציון ל תואר בוגר במשקל של 50% לכל רכיב.
 • בעלי תואר מוסמך  - קבלתם תידון על פי שקלול ציונם בבחינה הפסיכומטרית והציון הממוצע של לימודיהם ל תואר בוגר ול תואר מוסמך .

מועמדים שלמדו במוסדות שאינם מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה  - חייבים לעמוד בתנאי הקבלה של שנה א'. לימודיהם לא יוכרו לשם דיון בקבלה ולא יינתנו להם זיכויים אקדמיים בגין הקורסים שלמדו.

 

ג. קבלה על סמך לימודים אקדמיים חלקיים (למעט לימודי רפואה)

♦ לחוג למשפטים, לא ניתן להתקבל לשנה א' על סמך לימודים אקדמים חלקיים אלא על בסיס שיקלול ציוני הבגרות או ממוצע תואר עם ציון הבחינה הפסיכומטרית בלבד.

סטודנטים באוניברסיטה העברית המחליפים חוגים, קבלתם תתבסס על ציון משוקלל של הבחינה הפסיכומטרית עם תעודת הבגרות או עם הלימודים האקדמיים החלקיים הקודמים, ובתנאי שיהיו בהיקף הלימודים הנדרש להכרה של שנה אחת לפחות לפי המפתח שיוצג בהמשך (סעיף 4). גיליון הציונים אינו מתעדכן באופן אוטומטי. יש לאשר למדור רישום וקבלה לשלוף את הציונים.

סטודנטים ממוסדות אחרים - האוניברסיטה תתחשב בלימודים אקדמיים חלקיים ממוסדות אחרים לצורך קבלה בתנאים הבאים:

 1.  בחינה פסיכומטרית בדגש הרלוונטי לחוג בציון 600 לפחות, לרפואת שיניים - 650 לפחות.
 2.  זכאות לתעודת בגרות.
 3.  קיימת זיקה בין הלימודים הקודמים ובין החוג המבוקש באוניברסיטה העברית.  
  על מנת להתקבל בערוץ זה ללימודי רפואת שיניים, על הלימודים הקודמים להיות באחד מן החוגים: מדעי המעבדה הרפואית, רוקחות, ביוטכנולוגיה, פסיכוביולוגיה, מדעי החיים, מדעים ביו-רפואיים, מדעי המח, הנדסה ביורפואית, מדעי בעלי החיים ורפואה וטרינרית. 
 4.  הלימודים יהיו בהיקף של שנה אקדמית לפחות במוסד להשכלה גבוהה בארץ המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה על פי המפתח הבא:
 • היקף של 32 נ"ז לפחות - ממועמדים שלמדו בפקולטות: מדעי הרוח, מדעי החברה, מנהל עסקים ועבודה סוציאלית.
 • היקף של 36 נ"ז לפחות - ממועמדים שלמדו ב פקולטה למשפטים.
 • היקף של 38 נ"ז לפחות - ממועמדים שלמדו בפקולטות: ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות, כלכלת סביבה וניהול.
 • היקף של 45 נ"ז לפחות - ממועמדים שלמדו בפקולטות: מדעי הטבע, רפואה, רפואת שיניים, מדעי החקלאות, הנדסה ומדעי המחשב.

הלימודים האקדמיים החלקיים יובאו לדיון בוועדת קבלה. ועדת הקבלה תתחשב בממוצע תעודת הבגרות, בציון הבחינה הפסיכומטרית וכן בהישגים בלימודים, בהיקף הלימודים ובמידת הזיקה בין לימודים אלה ובין החוגים המבוקשים. חישוב הממוצע יכלול את כל לימודיו האקדמיים של המועמד, גם אם היקף לימודיו עולה על המינימום הנדרש. פניות לוועדת הקבלה באמצעות מערכת הפניות 

 

ד. קבלה ללימודי רפואה על סמך לימודים אקדמיים קודמים - החל משנת הלימודים תש"ף:

♦ לימודים אקדמיים חלקיים מהאוניברסיטה העברית:

מועמדים שסיימו תוכנית לימודים מלאה בשנה א' ואילך בלימודי הבוגר באוניברסיטה העברית, במקצועות בעלי זיקה לרפואה (ראו פירוט בהמשך) עד מועד סיום ההרשמה לרפואה, יוכלו להשתמש בממוצע החלקי כתחליף לממוצע הבגרות.
להלן התחומים הרלוונטיים: רפואת שיניים, רוקחות, ביוטכנולוגיה, פסיכו-ביולוגיה, מדעי החיים, כימיה, פיסיקה, מדעים ביו-רפואיים, מדעי המח, קוגניציה ומדעי המח,  מדעי המחשב, מדעי בעלי החיים ורפואה וטרינרית.
בנוסף, יש לעמוד גם בתנאים הבאים:
1. בחינה פסיכומטרית בציון 700 לפחות.
2. זכאות לתעודת בגרות.
3. הלימודים יהיו בהיקף של שנה אקדמית לפחות בהיקף של 45 נ"ז לפחות.

הלימודים האקדמיים החלקיים יובאו לדיון בוועדת קבלה. ועדת הקבלה תתחשב בממוצע תעודת הבגרות, בציון הבחינה הפסיכומטרית וכן בהישגים בלימודים, בהיקף הלימודים ובמידת הזיקה בין לימודים אלה ובין החוגים המבוקשים. חישוב הממוצע יכלול את כל לימודיו האקדמיים של המועמד, גם אם היקף לימודיו עולה על המינימום הנדרש. פניות לוועדת הקבלה באמצעות מערכת הפניות 

♦ לימודים אקדמיים חלקיים ממוסד לימודים אחר בארץ:

בהרשמה לרפואה החל משנת הלימודים תשפ"א, לא ניתן יהיה להשתמש בלימודים אקדמיים חלקיים ממוסד לימודים אחר בארץ לצורך קבלה ללימודי רפואה.


♦ מועמדים בעלי תואר אקדמי:

בעלי תואר בוגר מכל תחום, ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה , יוכלו להשתמש בציון התואר כתחליף לממוצע הבגרות ובשקלול עם הבחינה הפסיכומטרית.