מוסמך בפקולטה למדעי החברה מידע כללי

ב פקולטה למדעי החברה מרוכזות תכניות המוסמך במרבית המחלקות ביום לימודים אחד בשבוע, כך שהן מותאמות ומתחשבות בצורכיהם של סטודנטים עובדים. לפרטים ניתן לפנות ישירות למחלקות ובאתר ה פקולטה למדעי החברה.

 

מועדי הרשמה:

ההרשמה למוסמך תיפתח בתאריך 17.01.2021 ותסתיים בתאריך 30.06.2021. תתכן המשך הרשמה גם לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנוי, יש לבדוק בחוגים השונים.

למעט:

  • כל המגמות הקליניות תחת פסיכולוגיה סיום ההרשמה בתאריך 21.02.2021
  • מדע המדינה במסלול המחקרי, יחסים בינלאומיים במסלול תל"ם  - סיום ההרשמה בתאריך 18.05.2021
  • תכנית המצטיינים "מדיניות ציבורית" - סיום הרשמה בתאריך 31.05.2021.
  • כלכלה במסלול המחקרי (תוכנית בוגן) - סיום ההרשמה בתאריך  21.06.2021.

 

תנאי קבלה כלליים:

1. סיום כל החובות לתואר "בוגר" לפני תחילת שנת הלימודים.

2. פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית.

3. עמידה בתנאי הקבלה המיוחדים לחוגים השונים.

הדרישות להלן מהוות תנאי סף להגשת המועמדות, המחלקה תדון בכל בקשה בהתאם לנתוני המועמד ובהתאם ליכולת הקליטה של החוג. מועמדים ללא רקע מתאים יידרשו ללימודי השלמה.

 

מידע נוסף

במזכירות תלמידים חדר 2715, netalevi@savion.huji.ac.il