מוסמך בפקולטה למדעי החברה מידע כללי

ב פקולטה למדעי החברה מרוכזות תכניות המוסמך במרבית המחלקות ביום לימודים אחד בשבוע, כך שהן מותאמות ומתחשבות בצורכיהם של סטודנטים עובדים. לפרטים ניתן לפנות ישירות למחלקות ובאתר ה פקולטה למדעי החברה.

 

מועדי הרשמה:

ההרשמה למוסמך תיפתח בתאריך 23.01.2022 ותסתיים בתאריך 31.08.2022. תתכן המשך הרשמה גם לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנוי, יש לבדוק בחוגים השונים.

למעט:

  • כל המגמות הקליניות תחת פסיכולוגיה - סיום ההרשמה בתאריך 23.02.2022
  • מדע המדינה במסלול תל"ם וב מסלול מחקרי , יחסים בינלאומיים במסלול תל"ם ובמסלול המחקרי - סיום ההרשמה בתאריך 15.05.2022
  • פסיכולוגיה, מדע הנתונים - סיום ההרשמה בתאריך 31.05.2022
  • תכנית המצטיינים "מדיניות ציבורית" - סיום הרשמה בתאריך 31.05.2022
  • כלכלה במסלול המחקרי (תוכנית בוגן) - סיום ההרשמה בתאריך 21.06.2022

 

תנאי קבלה כלליים:

1. סיום כל החובות לתואר "בוגר" לפני תחילת שנת הלימודים.

2. פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית.

3. עמידה בתנאי הקבלה המיוחדים לחוגים השונים.

הדרישות להלן מהוות תנאי סף להגשת המועמדות, המחלקה תדון בכל בקשה בהתאם לנתוני המועמד ובהתאם ליכולת הקליטה של החוג. מועמדים ללא רקע מתאים יידרשו ללימודי השלמה.

 

הרשמה נוספת לחוג:

בנוסף ובמקביל לרישום באתר האוניברסיטה, יש לשלוח גיליון ציונים רשמי לגב' נטע לוי, רכזת המוסמך, ב פקולטה למדעי החברה במייל netalevi@savion.huji.ac.il
לא נוכל לדון במועמדות ללא קבלת כל המסמכים הנדרשים להרשמה.


מזכירות תלמידים חדר 2715, netalevi@savion.huji.ac.il