אוכלוסיות מיוחדות

מועמדים ל עתודה האקדמית

המעוניינים ללמוד באוניברסיטה העברית במסגרת ה עתודה האקדמית יירשמו ככל שאר המועמדים, ובנוסף יירשמו ל עתודה האקדמית בלשכות הגיוס.
קבלה ל עתודה האקדמית אינה מבטיחה קבלה לאוניברסיטה, וקבלה לאוניברסיטה אינה מחייבת את צה"ל.

אתר האינטרנט

תלמידי כיתות י"ב -  שמיניסטים

הדיון בבקשתם יתקיים רק בחוגים שיהיו פתוחים להרשמה ולהמצאת מסמכים במהלך חודש ספטמבר לאחר שיתקבלו תוצאות בחינות הבגרות ממשרד החינוך.

תלמידי תיכון מצטיינים

תלמידי תיכון מצטיינים יוכלו ללמוד בחלק מהפקולטות מספר קורסים ב"מעמד מיוחד" במקביל ללימודים בביה"ס התיכון.

על המועמדים לפנות לייעוץ ובדיקה במזכירות ה פקולטה . קבלה לקורסים תהיה מותנית במקומות פנויים. על סטודנטים אלו יחולו כל החובות האקדמיות. הסטודנטים יוכלו לקבל אישור המפרט את הקורסים שהשתתפו בהם והציונים שהשיגו.

מועמדים המבקשים להתקבל על סמך תעודות מחו"ל

בעלי תעודת בגרות או לימודים אקדמיים קודמים מחו"ל, וכן בעלי תעודות גמר תיכון, שאינן בשפה העברית - יפנו לרישום באמצעות המדור לרישום וקבלת תלמידים מחו"ל- טלפון: 02-5882607, דוא"ל: admission@savion.huji.ac.il

מחדשי לימודים

סטודנט שהפסיק לימודיו לתקופה של שנה ויותר ומבקש לחדשם לאותו החוג, יפנה אל מזכירות ה פקולטה שבה למד.

תלמידים בין מוסדיים

סטודנטים מאוניברסיטה אחרת שמעוניינים ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים קורסים בודדים במסגרת ההסדר של לימודים בין-מוסדיים. 
סטודנטים אלו יפנו אל ה פקולטה שבה הם מעוניינים ללמוד ויציגו אישור ממוסד האם.
ההסדר חל בין המוסדות: האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת חיפה, הטכניון, מכון וייצמן למדע.

תכנית 'עיר אקדמיה'

תכנית זו באה לקדם את העיר ירושלים ונועדה לאפשר לתלמידי בוגר משנה ב' ואילך מהמוסדות: בצלאל, מכללת "הדסה", האקדמיה למוסיקה ולמחול, עזריאלי- המכללה האקדמית להנדסה, מכללת דוד ילין, המרכז האקדמי שלם, ביה"ס לתיאטרון חזותי, בית הספר לקולנוע מעלה, סם שפיגל, מכון כרם, מוסררה והאוניברסיטה העברית ללמוד עד 4 נקודות זכות לתואר במוסד אחר.
סטודנטים מהמוסדות הללו יוכלו להעשיר במעט את ידיעותיהם בתחום הנלמד במוסד אחר. כך למשל תלמידי האוניברסיטה יוכלו ללמוד קורס בהנדסה או באמנות ללא צורך בעמידה בתנאי הקבלה. לפרטים