תכנית תל"ם - התכנית ללימודי מחקר במדע המדינה

תכנית זו היא חלק מתכנית הלימודים לתואר שני במסלול המחקרי במדע המדינה

למידע נוסף על מועדי הרישום ותנאי הקבלה הנדרשים לחצו כאן

סמל חוג: 311

 

התכנית ללימודי מחקר (תל"ם) היא תכנית חמש שנתית המשלבת לימודים לתואר שני ושלישי. התכנית מיועדת למצב את הסטודנטים בחזית המחקר בדיסציפלינה. הקורסים בתכנית הינם קורסים מתקדמים למחקר והם מתמודדים עם דילמות מורכבות של חקר הפוליטיקה.

מטרת התכנית להכשיר חוקרים מעולים במדע המדינה, שיעמדו בחזית המחקר ויהיו מועמדים ראויים למשרות אקדמיות.

תל"ם מהווה את חוד החנית של ההכשרה למחקר מתקדם במדע המדינה בישראל. התכנית מאפשרת לתלמידי מחקר לזכות בהכשרה שוות ערך לזו הניתנת באוניברסיטאות מובילות בחו"ל ולסיים תואר שני ודוקטורט בתקופת זמן קצרה יחסית. הקורסים ניתנים ברמה הגבוהה ביותר ויחד עם קבוצת סטודנטים בעלת יכולות גבוהות במיוחד.

סטודנטים בתכנית יקבלו במהלך לימודיהם תואר מוסמך במסלול המחקרי. בתום השנתיים הראשונות ימשיכו הסטודנטים לשלוש שנות לימודי דוקטורט. לתכנית מתקבלת בכל שנה קבוצה קטנה של סטודנטים מצטיינים הזוכים למלגה, לפטור משכר לימוד, ובחלק משנות התכנית גם לשכר עבודה בגין תרגול.

בכל תקופת הלימודים מקבלים הסטודנטים מלגת מחיה המאפשרת להם להתרכז בלימודים ובמחקר. הם זוכים לליווי אישי של מנחה ושל ראש התכנית וכן לייעוץ והכוונה בקידום הקריירה שלהם ובחברות לעולמות האקדמיה, המחקר וניתוח המדיניות.

בוגרי התכנית יוכשרו לקראת קריירה אקדמית במוסדות מחקר והשכלה גבוהה. הכשרה זו מאפשרת גם השתלבות במכוני מחקר ממשלתיים, פרטיים וציבוריים כמו גם השתלבות בדרג הבכיר של מחקר וניתוח מדיניות בארגונים בינלאומיים ולאומיים העוסקים בקידום מדיניות.

אתר המחלקה

 

מבנה הלימודים:

בשנתיים הראשונות לתכנית לומדים הסטודנטים תכנית מובנית הכוללת קורסי תשתית לתואר שני מחקרי בתיאוריה ובמתודולוגיה וכן קורסים מתקדמים במחשבה מדינית, בפוליטיקה השוואתית, בפוליטיקה ישראלית, במדיניות ציבורית וביחסים בין-לאומיים. בסוף השנה השנייה, כתנאי מעבר לדוקטורט, תחת הנחיה של אחד מחברות או חברי הסגל של המחלקה.

תכנית הלימודים מועשרת במפגשים ובסדנאות עם חוקרים מובילים בעולם ובעידוד ובתמיכה בלימודים בחו"ל, במסגרות של חילופי סטודנטים ובתי ספר קיץ.

 

תנאי קבלה:

ממוצע ביניים או סופי של 90 ומעלה בתואר הראשון במדע המדינה. למועמדים שלא למדו תואר ראשון במדע המדינה תיבנה תכנית ייחודית הכוללת השלמות.

הגשת המועמדות, כולל כל המסמכים הנדרשים, עד לתאריך 15.05.2022

לטופס הרישום הפנימי יש לצרף:

  1. תדפיס ציונים מלימודי הבוגר
  2. שתי המלצות המעידות על כישורי מחקר
  3. קורות חיים
  4. מסמך הצהרת כוונות בהיקף של שני עמודים המפרט את תחומי העניין למחקר עתידי

  מועמדות ומועמדים שיעברו את תהליך הסינון הראשוני יוזמנו לראיונות שיערכו במהלך חודש יוני.

   

  מידע נוסף אודות הליך ההרשמה:

  ראש התכנית: פרופ' אורן ברק - oren.barak1@mail.huji.ac.il

  מנהלנית מוסמך במחלקה למדע המדינה: גב' נעה בן עוקבי, noabenu@savion.huji.ac.il