תחומי הלימוד לתואר שני

*

בטבלה זו מופיעים כל תחומי הלימוד לתואר שני, בחלוקה לפי פקולטות. ברוב החוגים נדרש ממוצע לפחות 80 בלימודי התואר הראשון לקבלה למסלול הלא-מחקרי וממוצע לפחות 85 לקבלה למסלול המחקרי. במידה והדרישה שונה, יצויין הדבר בטבלה. כמו כן מופיעות בטבלה דרישות חוגיות יחודיות. תנאי הסף לקבלה לתואר שני מפורטים, על פי ארץ המוצא, בלינק להלן.

ה פקולטה למדעי הרוח
בית הספר לחינוך
ה פקולטה למדעי החברה
בית הספר למינהל עסקים
ה פקולטה למשפטים
בית הספר לעבודה סוציאלית
ה פקולטה למדעי הטבע
בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב
ה פקולטה לרפואה
ה פקולטה לרפואת שיניים
ה פקולטה לחקלאות ובית הספר לוטרינריה

 

ה פקולטה למדעי הרוח  (הר הצופים)                 www.hum.huji.ac.il

לקבלה למסלול המחקרי נדרש ציון שווה ערך ל-90. מועמדים  שציונים מוערך בין 85 ל-90 יוכלו להגיש מועמדות ויובאו לדיון בפני ועדת הקבלה. 

שם התחום

הערות מיוחדות

תאריך סיום הרשמה

אנגלית

 תכנית בשפה האנגלית. 

16.10.2022

ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

 יש לצרף לטופס מכתב המציין את מדור ההתמחות המבוקש. במסגרת ההתמחות בארכאולוגיה מקראית קיימת תכנית באנגלית השיתוף עם בית הספר רוטברג.

16.10.2022

בלשנות

התמחות במדור הפונקציונלי או הגנרטיבי ;רמת אנגלית נדרשת: מתקדמים ב'

16.10.2022

היסטוריה

למסלול המחקרי נדרשת שליטה בשפה אירופית שניה (בנוסף לאנגלית) ברמת מתקדמים

16.10.2022

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

יש לצרף לטופס ההרשמה מכתב המציין את תקופת ההתמחות המבוקשת;  נדרשת רמה ו' בעברית או  ציון 135 בבחינת יע"ל .

16.10.2022
חקר פולקלור ותרבות עממית 16.10.2022

הלשון העברית ולשונות היהודים

נדרש פטור בעברית או ציון 145 בבחינת   יע"ל ; קיים גם מסלול  בעריכת לשון.

16.10.2022

לימודי אסיה

 יש לבחור במדור סין או מדור יפן. במדור סין מתקיימים הלימודים בשפה האנגלית. נדרש ידע מוקדם בסינית.

16.10.2022

לימודי האיסלם והמזרח התיכון

מועמדים ללא רקע בערבית יצטרכו  לימודי השלמה של שנתיים, למעט בהתמחות בלימודים אירניים.

16.10.2022

לימודי יידיש

תכנית בשיתוף אוניברסיטת תל אביב

16.10.2022
לימודים ספרדים ולטינו-אמריקניים 16.10.2022
לימודים קלאסיים 16.10.2022

לימודים רוסיים וסלאוויים

 

16.10.2022
לימודים רומאניים 16.10.2022

מדע הדתות

נדרש רקע בתחום וראיון עם יועץ החוג

16.10.2022

מדעי הקוגניציה

במסגרת תכנית אישית סביב נושא המחקר; יש לצרף לבקשה מכתב  הצהרת כוונות, פירוט נסיון מחקרי ורצוי מכתב המלצה ממנחה פוטנציאלי

16.10.2022

מוסיקולוגיה

יש לצרך לטופס ההרשמה דוגמת כתיבה

16.10.2022

מחשבת ישראל

נדרש פטור בעברית או ציון 145 בבחינת   יע"ל .

16.10.2022

מקרא

נדרש פטור בעברית או ציון 145 בבחינת   יע"ל .

16.10.2022

ספרות כללית והשוואתית

נדרשת רמה ה' בעברית או ציון יע"ל 120. קיים גם מסלול בלימודי  תרגום.

16.10.2022

ספרות עברית

נדרש פטור בעברית או ציון 145 בבחינת   יע"ל ; קיים גם מסלול בלימודי תרגום.

16.10.2022

פילוסופיה

 

16.10.2022
שפה וספרות גרמנית 16.10.2022

שפה וספרות ערבית

 

16.10.2022

תולדות האמנות

לקבלה למסלול המחקרי נדרש ממוצע תואר 85 לפחות עם ממוצע 90 לפחות בתחום

16.10.2022

תלמוד והלכה

נדרש פטור בעברית או ציון 145 בבחינת  יע"ל .

16.10.2022

בית הספר לחינוך

לכל המגמות יש למלא טופס הרשמה נוסף. לינק באתר בית הספר.

לתכניות מוסמך נדרשת רמת עברית רמה ו' או ציון 105 בבחינת יע"ל .

 

תאריך סיום הרשמה

הכשרת מורים לבי"ס תיכון (תעודת הוראה)

 פירוט בפרק נפרד

דרישות העברית: רמה ד' או 105 ב יע"ל / יע"ל נט. דרישת האנגלית בהתאם למסלול.

 הרשמה על בסיס מקום פנוי

חינוך יהודי

קיימת אפשרות לרכז את תכנית הלימודים בשנה אחת. קיימת גם תכנית באנגלית המשלבת למידה מרחוק עם סמסטר  קיץ באוניברסיטה.

31.7.2022, אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

חינוך מיוחד

יתכן זימון לראיון אישי.

1.10.2022

ייעוץ חינוכי

נדרש ציון שווה ערך ל-85 לפחות;  שנתיים נסיון; ראיון אישי;  נדרש פטור באנגלית בעת ההרשמה. מומלץ ללמוד לתעודת הוראה במקביל כדי לממש אפשרות עבודה במסגרות של משרד  החינוך.

1.10.2022

לימודים משולבים במדעי החינוך

קיימת תכנית למצטיינים במסגרת המסלול המחקרי בלבד. נדרש ציון שווה-ערך ל-85 לפחות, הצהרת כוונות וראיון אישי.

1.10.2022
 

לקויות למידה

 נדרש ציון שווה ערך ל-83 לפחות. עדיפות תינתן לבעלי הציונים הגבוהים ביותר. נדרש ראיון אישי.

 

1.10.2022

מנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך

נדרש ראיון אישי.

1.10.2022

פסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד

 על-פי תנאי הקבלה לחוג לפסיכולוגיה. קיים מסלול לימודים מיוחד למגזר הערבי.

23.2.2022

תהליכים בלמידה והוראה

יתכן זימון לראיון אישי

1.10.2022

 
 

ה פקולטה למדעי החברה (הר הצופים)                    social.huji.ac.il  

שם התחום

 

הערות מיוחדות

תאריך סיום הרשמה

גיאוגרפיה  

 

 

31.8.2022, אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

גאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי

 

נדרש ציון שווה-ערך ל-82 למסלול הלא-מחקרי וציון 85 למסלול המחקרי. ניתן לבחור במסגרת התכנית במגמה לתחבורה.

31.8.2022, אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי
גלוקל - פיתוח בין-לאומי תכנית באנגלית. נדרש ציון שווה-ערך ל-80 וראיון אישי. ההרשמה באמצעות טופס  פנימי בלבד, כמוסבר באתר החוג.  31.8.2022, אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

חקר סכסוכים, ניהולם ויישובם

 

נדרש ציון שווה-ערך ל-87 בתואר הראשון. יש לשלב קורסי השלמה בתכנית הלימודים, בהתאם לרקע . קיים גם מסלול חד-שנתי  הנלמד בשפה האנגלית.

31.8.2022 

יחסים בינלאומיים

 

נדרש ציון שווה-ערך ל-82 עבור המסלול הלא-מחקרי, ציון 85 + ראיון למסלול המחקרי וציון 90 + ראיון לתכנית תל"ם המשלבת תואר שני ושלישי. יש להגיש מסמכים נוספים בהתאם למסלול, כמפורט בטופס ההרשמה. ניתן לגשת לבחינות פטור מחלק מקורסי ההשלמה לפני תחילת הלימודים.

תל"ם:  15.5.2022 

שאר המסלולים: 31.8.2022, אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

מגמה בחקר ביטחון בינלאומי ודיפלומטיה

 

מסלול לא מחקרי

31.8.2022, אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

מגמה בכלכלה פוליטית ומוסדות בינלאומיים

 

מסלול לא מחקרי

31.8.2022, אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

כלכלה  מסלול לא מחקרי

 

נדרש ציון שווה-ערך ל-85 בתואר הראשון בכלכלה או 80 בתחומים מתמטיים. דרישות-קדם מפורטות באתר החוג.

31.8.2022, אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

כלכלה- תכנית משותפת עם אוניברסיטת תל-אביב – מסלול מחקרי

 

נדרש ציון שווה-ערך ל-85 בתואר ובקורסי החובה. יש להגיש מסמכים נוספים בהתאם למפורט בטופס ההרשמה.

31.8.2022

תכנית בינלאומית ע"ש בוגן ללימודים מתקדמים בכלכלה

 

תכנית באנגלית המשלבת תואר שני ושלישי. מסלול מחקרי בלבד. נדרשים ציוני GRE.

21.6.2022

לימודי אירופה

 

יש לצרף לטופס ההרשמה מסמך הצהרת כוונות

31.8.2022 אפשרות  להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

לימודי גרמניה בת ימינו:

פוליטיקה, חברה ותרבות

 

תכנית באנגלית.  יש לצרף לטופס ההרשמה מסמך הצהרת כוונות.

31.8.2022

אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

לימודי תרבות

 

נדרש ציון שווה-ערך ל-85 וראיון אישי . למסלול המחקרי יש לצרף דוגמת כתיבה אקדמית.

31.8.2022  אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

מגדר ומגוון   31.8.2022

מדע המדינה

 

דרש ציון שווה-ערך ל-80 עבור המסלול הלא-מחקרי, ציון 87 + ראיון למסלול המחקרי וציון 90 + ראיון לתכנית תל"ם המשלבת תואר שני ושלישי. יש להגיש מסמכים נוספים בהתאם למסלול, כמפורט בטופס ההרשמה. ניתן לגשת לבחינות פטור מחלק מקורסי ההשלמה לפני תחילת הלימודים.

תל"ם:  15.5.2022 

שאר המסלולים: 31.8.2022, אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

מגמה בתקשורת פוליטית

 

מסלול מחקרי או לא מחקרי

31.8.2022, אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי
מגמה משפט, ממשל וחברה  מסלול לא מחקרי  
 31.8.2022, אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי
מדיניות ציבורית - תכנית מנהיגות נדרש ציון 80 לפחות, ראיון אישי ונסיון ניהולי של 5 שנים לפחות במגזר הציבורי.
 31.7.2022
מדיניות ציבורית - תכנית מצטיינים מבוסס על הצטיינות בתואר הראשון + ראיון אישי.31.5.2022
מדע הנתונים נדרש ממוצע 80 לפחות בתואר הראשון וציון 75 לפחות בקורסי הקדם, כפי שמפורט בטופס ההרשמה.

31.5.2022

 

ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה נדרש ציון 85 לפחות + ראיון אישי.

31.8.2022

אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 

 

31.8.2022
אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

מגמה לדמוגרפיה

 

 

31.8.2022
אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

מגמה בסוציולוגיה ופיתוח ארגוני

 

יש להגיש מסמכים נוספים בהתאם למפורט בטופס ההרשמה.

31.8.2022
אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

סטטיסטיקה

 

נדרש ממוצע מקביל ל-80 לפחות בלימודי סטטיסטיקה.  יש להגיש מסמך המוכיח עמידה בדרישות קדם, כמפורט בטופס ההרשמה.

31.8.2022, אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

פסיכולוגיה

 

מגמות בפסיכולוגיה קלינית ובנוירופסיכולוגיה קלינית-שיקומית וכן תכנית מוסמך מחקרית. פרטים בהמשך

23.2.2022.
לתכנית המוסמך המחקרית 31.5.2022 

תקשורת ועיתונאות

 

נדרש ציון שווה-ערך ל-85. ניתן ללמוד במסלול רב תחומי ללא התמחות. בכל המגמות יש לצרף לטופס ההרשמה מסמך הצהרת כוונות.

  31.8.2022, אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

מגמת אינטרנט ומדיה חדשים

 

 

31.8.2022, אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

מגמה בתקשורת פוליטית

 

 

31.8.2022, אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

מגמת תקשורת, תרבות וקולנוע

 

 

31.8.2022, אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

פסיכולוגיה  - כל המגמות 

תאריך אחרון להרשמה: 23.2.2022. על המועמדים למלא טופס הרשמה פנימי באתר ההרשמה וכן לשלוח 2 מכתבי המלצה על טפסים מיוחדים הנמצאים באתר החוג.

המועמדים למ.א. בפסיכולוגיה נדרשים להציג תואר בפסיכולוגיה אשר כולל את קורסי החובה הנלמדים בחוג.

מועמדים נדרשים להיבחן בבחינת ה-GRE הניתנת בשפה האנגלית  (בחינה כללית ובחינה בפסיכולוגיה) או בבחינת המתא"ם הניתנת בעברית. תוצאות בחינת ה-GRE תקפות לחמש שנים. לתכנית האישית המחקרית ניתן להירשם ללא בחינת ה-GRE, אך יש להציג התחייבות ממנחה לעבודת הגמר.

כל התעודות, כולל תוצאות המבחן ומכתבי המלצה, חייבות להגיע למשרדנו עד 15.3.2022.  רק בקשות מלאות יועברו לחוג לדיון. מועמדים שלא נבחנו בבחינת ה-GRE לכל המאוחר בדצמבר 2021 או בבחינת המתא"ם באוקטובר 2021 לא יוכלו להיות מועמדים לשנה האקדמית הקרובה .

מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי במהלך חודש מאי. תשובות סופיות יינתנו לקראת סוף חודש יוני. 

יש לציין בטופס ההרשמה את אחת מהמגמות הבאות: פסיכולוגיה קלינית או נוירופסיכולוגיה קלינית-שיקומית, תכנית מחקר בפסיכולוגיה. כמו כן ניתן להירשם למגמה הבאה בבית הספר לחינוך: פסיכולוגיה חינוכית-קלינית של הילד. 

מועמדים בעלי תואר אקדמי שאיננו בפסיכולוגיה המבקשים להירשם ל תואר מוסמך במגמה יישומית חייבים בלימודי הכנה למוסמך בפסיכולוגיה. תנאי הקבלה ללימודי ההכנה כוללים ציון מינימום של 700 במבחן הפסיכומטרי וציון תואר המקביל ל-90 לפחות בתחומים העיוניים או 85 לפחות בתחומים ניסויים. תכנית לימודי ההכנה כוללת את כל קורסי החובה לבוגר ונמשכת בדרך כלל שנתיים. עם סיום לימודי ההכנה על התלמיד לעמוד בתנאי הקבלה למוסמך ככל בוגר בפסיכולוגיה. 

חזרה לראש הדף

 

בית הספר למינהל עסקים (הר הצופים)            bschool.huji.ac.il

תאריך אחרון להרשמה 31.8.2022, עם אפשרות להארכה על בסיס מקום פנוי (כולל הגשת תוצאות  GMAT ). 

כל המועמדים נדרשים להיבחן בחלק הכמותי של בחינת ה- GMAT . מועמדים מצטיינים בעלי רקע בתחום כמותי, יוכלו להגיש בקשה להתקבל ללא  GMAT . כמו כן, מועמדים בעלי נסיון בתפקיד ניהולי בכיר או נסיון משמעותי בעבודה מקצועית רלבנטית, יכולים לבקש ראיון אישי כתחליף ל- GMAT .

דרישת מינימום באנגלית: רמת מתקדמים רמה ב' (יש להגיע לפטור במהלך השנה הראשונה). תלמידים שאינם בוגרי מינהל עסקים או תחום קרוב אחר יידרשו ללמוד קורסי השלמה במהלך השנה הראשונה .

תחומי ההתמחות למוסמך הם: אסטרטגיה ויזמות, התנהגות ארגונית ומינהל משאבי אנוש, חקר ביצועים וניהול התפעול, מדע המידע בניהול, מימון ובנקאות,  מימון נדל"ן, ניהול ביו-רפואי, שיווק  ו- Big Data Analytics.

במסגרת התכנית המשותפת עם החוג לכלכלה קיים מסלול למצטיינים עם התמחות במימון וכלכלה פיננסית. יש להתקבל במקביל גם לתואר שני בחוג לכלכלה ולעבור ראיון עם ראש התכנית.

לבית הספר תכנית משותפת עם ביה"ס לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג הנלמדת בשפה האנגלית. פרטים באתר

 

ה פקולטה למשפטים (הר הצופים)                                      law.huji.ac.il

שם התחום

הערות מיוחדות

תאריך סיום הרשמה

משפטים

נדרשת רמה ה' בעברית או ציון 110 בבחינת יע"ל . יש להגיש מכתב דירוג מאוניברסיטה מעניקת התואר (ranking) ומכתבי המלצה.

1.10.2022

משפטים עם התמחות בזכויות אדם ומשפט בינלאומי

תכנית LLM באנגלית.

רישום דרך ביה"ס רוטברג.

תכנית MA בזכויות אדם ומשפט מעברי

מיועדת לבוגרי תואר ראשון שאינו במשפטים. תכנית MA באנגלית.

רישום דרך ביה"ס רוטברג.

קרימינולוגיה

נדרש ציון שווה-ערך ל-85 למסלול המחקרי ו-80 למסלול העיוני .יש לצרף מכתב פנייה לחוג הכולל פרטים הרלבנטיים למסלול המבוקש.

1.9.2022

קרימינולוגיה – התמחות באכיפת חוק

נדרש ציון שווה-ערך ל-80 וקשר ישיר למוסדות אכיפת החוק.

1.9.2022

קרימינולוגיה – התמחות במדע פורנזי

נדרש ציון שווה-ערך ל-85 בתחום רלבנטי למסלול המחקרי וציון 80 למסלול העיוני.

1.9.2022

 

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד (הר הצופים)   
על המועמדים לכל התכניות למלא טופס הרשמה פנימי. פרטים באתר בית הספר.

שם התחום

הערות נוספות

תאריך סיום הרשמה

מוסמך + השלמות בעבודה סוציאלית  לבעלי תארים בתחומים אחרים

נדרש ציון שווה-ערך ל-85   ודרישות קדם מתוך רשימת קורסים המופיעה באתר. תנאי קבלה נוספים בהתאם למגמות הלימוד. נדרש תשלום נוסף עבור הכשרה מעשית.

30.4.2022
אפשרות להרשמה מאוחרת על סיס מקום פנוי

עבודה סוציאלית – מגמת טיפול ישיר

נדרש תואר בעבודה סוציאלית עם ציון שווה-ערך ל-85 ונסיון של שנה בעבודה מודרכת לאחר סיום התואר .

30.6.2022
אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

עבודה סוציאלית – מגמה כללית אינטגרטיבית

מסלול מחקרי בלבד. נדרש תואר בעבודה סוציאלית עם ציון שווה-ערך ל-85. מועמדים עם ציון בין 80-85 יובאו לדיון מיוחד. 

30.6.2022
אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

לימודי הגיל הרך – מגמת הדרכה וייעוץ

עדיפות למועמדים עם תארים בתחומים רלבנטיים ונסיון בתחום הגיל הרך .

30.6.2022
אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

לימודי הגיל הרך – מגמת מדיניות וניהול

עדיפות למועמדים עם תארים בתחומים רלבנטיים המגיעים מתחומי הניהול והפיקוח בגיל הרך או במסגרות קרובות .

30.6.2022
אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

לימודי הגיל הרך – מגמת בריאות הנפש

בעלי תואר בתחומים רלבנטיים בעלי הרשאה טיפולית בילדים והעוסקים לפחות שלוש שנים בתחום זה .

30.6.2022
אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

מוסמך בניהול ארגונים בחברה האזרחית  ע"ש יוסף שוורץ

רצוי ניסיון בניהול ארגונים קהילתיים, מלכ"רים או ארגונים ציבוריים. לימודי השלמה יתקיימו באופן מרוכז לפני; פתיחת שנת הלימודים . התמחויות: יזמות חברתית; מדיניות חברתית; מוגבלויות, שיקום ובריאות הנפש.

30.6.2022
אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

 

ה פקולטה למדעי הטבע (קרית אדמונד י. ספרא, גבעת רם)  
אפשרות ללימודים באנגלית. נדרשת רמת פטור. על המועמדים לכל החוגים למלא טופס הרשמה פנימי. פרטים באתר ה פקולטה

 

שם התחום

הערות מיוחדות

תאריך סיום הרשמה

אוקיינוגרפיה

נדרש ציון שווה-ערך ל- 85 ומציאת מנחה מבין מורי החוג. הועדה תדון בבעלי ממוצע  85-80

28.10.2022

אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות

נדרש ציון שווה-ערך ל-85 ומציאת מנחה מבין מורי החוג. 

28.10.2022
ביו-הנדסה

מסלול ישיר לדוקטורט. נדרש ציון שווה-ערך ל-85  + ראיון אישי. בשנה שעברה התקבלו מועמדים עם ציון מעל 90.

28.10.2022

ביוטכנולוגיה

נדרש ציון שווה-ערך ל-80 ומציאת מנחה מבין מורי החוג. 28.10.2022

ביוכימיה מבנית ומולקולרית

נדרש ציון שווה-ערך ל-85 ומציאת מנחה מבין מורי החוג. 

28.10.2022

גאולוגיה

נדרש ציון שווה-ערך ל- 85 ומציאת מנחה מבין מורי החוג. הועדה תדון בבעלי ממוצע  85-8028.10.2022

גנטיקה

נדרש ציון שווה-ערך ל-85 ומציאת מנחה מבין מורי החוג. 

28.10.2022

הידרולוגיה ומשאבי מים

תכנית משותפת לפקולטות טבע ,חברה וחקלאות.  נדרש ציון שווה-ערך ל-85ומציאת מנחה מבין מורי החוג.. הוועדה תדון בבעלי ממוצע 85-80

28.10.2022

כימיה

נדרש ציון שווה-ערך ל-80 ומציאת מנחה מבין מורי החוג . 

28.10.2022

מדעי האטמוספירה

נדרש ציון שווה-ערך ל-85 ומציאת מנחה מבין מורי החוג. הוועדה תדון בבעלי ממוצע  85-80

28.10.2022

מדעי הסביבה

נדרש ציון שווה-ערך ל-85 ומציאת מנחה מבין מורי החוג. הוועדה תדון בבעלי ממוצע  85-80

28.10.2022

מדעי המוח וההתנהגות

נדרש ציון שווה-ערך ל- 85 ומציאת מנחה מבין מורי החוג. 

28.10.2022

מדעי הצמח

נדרש ציון שווה-ערך ל-85 ומציאת מנחה מבין מורי החוג. 

28.10.2022

מתמטיקה

נדרש ציון שווה-ערך ל-85. הוועדה תדון בבעלי ממוצע  .80-85 
קיימת אפשרות ללמוד במסלול לא-מחקרי

 

28.10.2022

פיסיקה

נדרש ציון שווה-ערך ל-85. הוועדה תדון בבעלי ממוצע  85-80. יתכן ויידרש ראיון אישי . רשימה של דרישות קדם באתר החוג

31.5.2022
פיסיקה יישומיתנדרש ציון שווה-ערך ל-85. נדרש ראיון אישי. 28.10.2022

תכניות התמחות:

 

 

התמחות בגנומיקה וביואינפורמטיקה

נדרש ציון שווה-ערך ל-85 וקבלה ל תואר מוסמך באחת הפקולטות הניסוייות. 

1.10.2022

התמחות בחקר הרציונליות -  מסלול ישיר לד"ר

נדרשת קבלה ללימודי דוקטורט או מוסמך מחקרי ועמידה בתנאי המרכז לרציונליות. 

28.10.2022

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח

חישוב ועיבוד מידע  במוח  

מסלול ישיר לדוקטורט. תכנית בינלאומית.  נדרש ציון שווה-ערך ל-85 וראיון אישי. 

 

יום פתוח לתכנית יתקיים ב- 3.3.2022. סיום ההרשמה 30.3.2022. ראיונות יתקיימו במהלך חודש אפריל 2022.
לפרטים והרשמה נא לפנות ל: niliv@savion.huji.ac.il

 

בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב ( קמפוס אדמונד י. ספרא, גבעת רם)
על המועמדים למלא טופס נוסף באתר בית הספר      
אפשרות לתואר באנגלית        

שם התחום

הערות מיוחדות

תאריך סיום הרשמה

מדעי המחשב

להגשת מועמדות נדרש ציון שווה-ערך ל-87 לפחות בלימודי מדעי המחשב. 
בוגרי תחומים קרובים, עם רקע מתאים, יידונו על בסיס תחרותי לקבלה לתכנית השלמה. 

1.9.2022

 

 

ה פקולטה לרפואה (עין כרם)  medicine.huji.ac.il

שם התחום

הערות מיוחדות

תאריך סיום הרשמה

מדעים ביו-רפואיים

תכנית לימודים באנגלית. נדרשת רמת פטור. נדרש ציון 80. יש לבחור את אחת ממגמות הלימוד ולמצוא מנחה מבין מורי המגמה: נוירוביולוגיה ;מיקרוביולוגיה; ביולוגיה של התא, אימונולוגיה וחקר הסרטן ;ביוכימיה, טבוליזם ואנדוקרינולוגיה; גנטיקה של האדם (מסלול בייעוץ גנטי נפתח אחת לשנתיים. לא ייפתח בתשפ"ג). יש לצרף מסמכים נוספים כמפורט בטופס ההרשמה. תכנית אביש-פרנקל למצטיינים - מסלול ישיר לד"ר -  סיום הרשמה בסוף אפריל. נדרש ראיון ומבחן קבלה. פרטים נוספים באתר.

15.9.2022

סיעוד קליני 

יש למלא טופס רישום פנימי באתר ולציין התמחות מבין סיעוד הקשיש, סיעוד אונקולוגי, סיעוד במצבים מורכבים, בריאות האישה. רמת פטור נדרשת גם בעברית וגם באנגלית.

 30.6.2022
הרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

רוקחות

נדרש ציון 80 ומציאת מנחה מבין מורי החוג באחת מהתמחויות: מדעי הרוקחות, פרמקולוגיה, כימיה תרופתית. ניתן למצוא מידע באתר.
 

הרשמה על בסיס מקום פנוי

 

רוקחות קלינית
(
PharmD)
נדרש ציון 85 לפחות + ראיון אישי. מיועד לבוגרי רשיון רוקח בלבד. 

הרשמה על בסיס מקום פנוי

 

ריפוי בעיסוק

מסלול לא מחקרי לבוגרי תואר בריפוי בעיסוק עם ציון שווה-ערך ל-85. מסלול מחקרי לבוגרי חוגים שונים עם ציון שווה-ערך ל-89. תאריך סיום הרשמה ל מסלול מחקרי : 31.5.2022. נדרש ראיון קבלה. יום אוריינטציה חובה ב-19.10.2022. רמת עברית: פטור או 105 בבחינת יע"ל . רמת אנגלית: פטור

31.8.2022

בית הספר לבריאות הציבור:

יש למלא טופס נוסף באתר.
קיימת גם תכנית בינלאומית באנגלית. פרטים באתר.

 

אפידמיולוגיה קלינית

מסלול מחקרי בלבד.  נדרש ציון 80.

30.6.2022
אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

בריאות הציבור

לקראת שנה ב' יש לבחור תחום התמחות: אפידמיולוגיה וסטטיסטיקה, קידום בריאות ,מינהל וכלכלת בריאות, בריאות וסביבה.  

30.6.2022
אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

ניהול מערכות בריאות

נדרש ציון שווה-ערך ל-85.  יידונו גם מועמדים בעלי ציון 80 לפחות ונסיון בתחום.בשיתוף עם ביה"ס למינהל עסקים. הלימודים יתקיימו יום בשבוע בעין כרם וחצי יום בהר הצופים.

30.6.2022
אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי
 

ה פקולטה לרפואת שיניים  (עין כרם)             dental.huji.ac.il   

שם התחום

הערות מיוחדות

תאריך סיום הרשמה

מדעים ביו-רפואיים ברפואת שיניים

תכנית בשפה האנגלית.  נדרש ציון שווה-ערך ל-82.

16.9.2022


 

ה פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית (רחובות)  

   www.agri.huji.ac.il                                                                                                

שם התחום

הערות מיוחדות

תאריכי סיום הרשמה

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח

 

 

 

 

 

 

 

הלימודים לתואר שני מתקיימים בשפה האנגלית. בחוגים מדעי איכות הסביבה ומדעי הצמח קיים מסלול לא מחקרי במסגרת בית הספר הבינלאומי למדעי החקלאות. רמת אנגלית נדרשת: מתקדמים ב'.

       

נדרש ציון 80 ומציאת מנחה מבין מורי החוג, בכל החוגים למעט כלכלת סביבה.     

למסלול הלא מחקרי נדרש נסיון מעשי רלבנטי.          

מועמדים שציון התואר שלהם בין 80-75 ומצאו מנחה, יידונו על ידי ועדת הקבלה.

1.10.2022

איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות

1.10.2022

ביוכימיה ,מדעי המזון והתזונה

1.10.2022

גידולי שדה וירקות

1.10.2022

גנטיקה והשבחה

1.10.2022

כלכלת סביבה וניהול

1.10.2022

מדעי בעלי החיים והווטרינריה

1.10.2022

מדעי הצמח בחקלאות

1.10.2022

מדעי הקרקע והמים

1.10.2022

מטעים וצמחי נוי

1.10.2022

בית הספר לרפואה וטרינרית:

 

ד"ר לרפואה וטרינרית

פירוט להלן

 

בריאות ציבור וטרינרית

בשיתוף בית הספר לבריאות הציבור

1.10.2022

רפואה וטרינרית

  • הלימודים נמשכים ארבע שנים. תאריך סיום הרשמה: 15.5.2022.
  • רשאי להגיש מועמדותו מי שסיים תואר ראשון בשבע השנים האחרונות באוניברסיטה מוכרת ובתחומים רלבנטיים.
  • על הממוצע הסופי לתואר להיות מקביל ל-85 לפחות, בהתאם לכללי התרגום הנוהגים באוניברסיטה העברית. יילקח בחשבון רק הציון הסופי לתואר כפי שניתן על-ידי המוסד מעניק התואר.
  • על הלימודים לתואר הראשון לכלול את התחומים הבאים, ובציון 80 לפחות בכל קורס: ביולוגיה,       ביוכימיה,             גנטיקה,        כימיה,  מיקרוביולוגיה,  מתמטיקה, פיסיקה ,סטטיסטיקה, אנדוקרינולוגיה, אימונולוגיה, פיסיולוגיה של בעלי חיים או אדם. פירוט מדוייק של הקורסים וההיקפים הנדרשים ניתן לראות באתר ביה"ס.
  • בנוסף, נדרש גם נסיון מעשי בעבודה עם בעלי חיים, עפ"י המפורט באתר.
  • מועמדים נדרשים להשיג ציון מינימום של 600 בבחינה הפסיכומטרית (רב תחומי או כמותי) ולהגיע לרמת פטור באנגלית ובעברית. מועמדים אשר קיבלו ציון גבוה בבחינת ה-GRE יוכלו לבקש מוועדת הקבלה פטור מדרישת הפסיכומטרי. הקוד לקבלת תוצאות GRE  הוא 0859.
  • כל המועמדים בעלי תואר מחו"ל יידונו במסגרת ועדת חריגים. בדיון זה יובאו בחשבון ציונים נוספים.
  • תלמידים שיתקבלו לתכנית יידרשו להציג אישור על אזרחות ישראלית או תושבות קבועה.