מסלולי לימוד לתואר שני

 • עבודה סוציאלית

  מידע כללי:

  תכנית המוסמך בעבודה סוציאלית מציעה במסגרתה 2 מגמות לימוד:
  1. המגמה ללימודים מתקדמים בטיפול ישיר (סמל חוג 450): מטרת הלימודים במגמה זו היא להרחיב את הידע העיוני, האמפירי והקליני של עובדים סוציאליים, על מנת לתת בידיהם כלים שיאפשרו להם להשתמש בניסיונם המעשי בהתמודדות עם סוגיות העולות מהשדה הטיפולי. בתכנית מושם דגש על עבודה קלינית עם יחידים ועם משפחות בהקשרם החברתי והתרבותי, תכנון שיטתי של ההתערבות המקצועית והערכת יעילותה, והפקת לקחים יישומיים.
  2. 452 המגמה לעבודה סוציאלית אינטגרטיבית (סמל חוג 452): המגמה מיועדת לסטודנטים בעלי הישגים גבוהים המעוניינים להעמיק את הידע התיאורטי והמחקרי שלהם. התכנית משלבת בין הגישות השונות בעבודה הסוציאלית, ומשקפת את הדגש ששם בית הספר על שילוב בין הטיפול הישיר בפרט ובמשפחה, לבין גישות קהילתיות ותפיסות של שינוי חברתי ברמות המאקרו.


  למסיימים בהצלחה את הלימודים בכל אחת מהמגמות יוענק תואר מוסמך בעבודה סוציאלית (MSW).

  אתר התכנית

  אתר ביה"ס

  מבנה התכנית:

  התכנית מציעה שני מסלולים בכל המגמות: מסלול מחקרי (עם עבודת גמר) ומסלול עיוני (ללא עבודת גמר).

  משך הלימודים בתוכנית שנתיים אקדמיות. הלימודים מרוכזים ביום לימודים אחד בשבוע, וכן מוצעים קורסים מרוכזים במהלך חופשת הסמסטר ובחופשת הקיץ. 

   

  מועדי הרשמה לשנת תשפ"ג:

  ההרשמה תחל בתאריך 23.01.2022 ותסתיים בתאריך 30.06.2022

  (למעט ההרשמה לתכנית המוסמך לבעלי תארים אחרים שתסתיים בתאריך 30.04.2022).

   

  הרשמה נוספת בחוג:

  בנוסף להרשמה באתר הרישום של האוניברסיטה העברית באינטרנט, על המועמדים להעביר מסמכים נוספים דרך מערכת ההרשמה לתארים מתקדמים כמפורט להלן:

  1. קורות חיים
  2. תמונת פספורט סטנדרטית
  3. אישור זכאות לתואר בוגר בעבודה סוציאלית
  4. גיליון ציונים רשמי עם ציון גמר
  5. 2 המלצות (יועברו ישירות למערכת על ידי הממליץ/ה):
   א.  מכתב המלצה ממקום העבודה או ההתנדבות
   ב. מכתב המלצה ממקום הלימודים

   

  » למעוניינים במגמת הטיפול הישיר, יש לצרף, בנוסף אישור מעסיק/ה וטופס מדריך/ה המעידים על ניסיון מקצועי של שנה לפחות מיום הזכאות לתואר בוגר ועד לסיום מועד ההרשמה לתכנית שלפני שנת הלימודים המיועדת, כמפורט תחת תנאי הקבלה למגמה.

  לא תידון מועמדות ללא המסמכים המפורטים.

   

  תנאי קבלה:

  הדרישות המפורטות להלן מהוות תנאי להגשת מועמדות בלבד, ואינן מקנות זכות קבלה אוטומטית. בית הספר דן בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד/ת ובהתאם ליכולת הקליטה של התכנית. לתכנית יתקבלו בעלי הנתונים הטובים ביותר מבין אלו העומדים בתנאי הקבלה.
  1. המגמה ללימודים מתקדמים בטיפול ישיר (סמל חוג 450):
   תואר בוגר בעבודה סוציאלית בציון ממוצע 85 לפחות, וניסיון של שנה לפחות מיום הזכאות לתואר בוגר בעבודה סוציאלית ועד לסוף חודש אוגוסט שלפני שנת הלימודים המיועדת, כעובד/ת סוציאלי/ת המטפל/ת ביחידים או במשפחות עם הדרכה מקצועית קבועה.
  למועמדים בעלי תואר בוגר בעבודה סוציאלית מהאוניברסיטה העברית, בציון סופי של 90 לפחות, תינתן האפשרות להגיש מועמדות למגמת הטיפול הישיר עם ניסיון של שנה לפחות מיום הזכאות לתואר ועד סוף חודש ספטמבר שלפני שנת הלימודים המיועדת, כעובד/ת סוציאלי/ת המטפל/ת ביחידים או משפחות עם הדרכה מקצועית קבועה.
  2. המגמה לעבודה סוציאלית אינטגרטיבית (סמל חוג 452): תואר בוגר בעבודה סוציאלית בציון 85 לפחות. למי שטרם סיים את תואר הבוגר, אישור הזכאות צריך להיות עד ה- 30.09 של אותה שנה. מועמדים עם ציון ממוצע 80 עד 85 יכולים להגיש בקשה להתקבל למוסמך והיא תידון בועדת הלימודים של התכנית.


  » מועמדים עם ציון ממוצע 80 עד 85 יכולים להגיש בקשה במכתב נלווה להתקבל למוסמך והיא תידון בוועדת הלימודים של התכנית.

  » כמו כן נדרש פטור באנגלית ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בעת הגשת המועמדות. 

  לרשימת המוסדות האקדמיים שלימודי בוגר בהם מקנים פטור באנגלית.

   

  פרטי קשר:

  רכזת התכנית: גב' רמה בוטביניק, 02-5880452 או 02-5882185/8, swm@savion.huji.ac.il

  שעות קבלת קהל: ימים א'-ה', 09:00 - 15:00, חדר 310 בבית הספר לעבודה סוציאלית

   

  פרטים נוספים