שפה וספרות ערבית

 • מדעי הרוח

 • 123

 • הר הצופים

 • מחקרי, עיוני

 • מידע כללי:

  לימודי המוסמך מאפשרים לסטודנטים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם בשפה ובספרות הערבית,באמצעות קורסים מתקדמים בתחומי הספרות והשירה הערבית בתקופה הקלאסית, הספרות והשירה הערבית בתקופה המודרנית, הדיאלקטים של הערבית המדוברת, הספרות הערבית היהודית בימי הביניים, הפלגים באסלאם וההיסטוריה של האסלאם.   

  אתר החוג

   

  מועדי הרשמה לשנת תשפ"ג:

  23.01.2022 - 16.10.2022
   

  • הרשמה לאוניברסיטה
  סטודנטים שלמדו בארץ, נרשמים במדור לרישום וקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות מערכת הרישום לאוניברסיטה
  • הרשמה ל פקולטה למדעי הרוח
  לאתר ההרשמה המקוונת לאוניברסיטה העברית, יישלח לנרשם דוא"ל עם פרטי חשבון (שם משתמש וסיסמה) וקישור ישיר לאתר ההרשמה ל פקולטה למדעי הרוח.
  בטופס ההרשמה הפנימי של ה פקולטה למדעי הרוח, ניתן להירשם לשלושה חוגים עפ"י סדר עדיפויות. הטיפול בבקשה מתבצע לפי סדר העדיפויות.
  יש למלא את כל הפרטים ולצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות במערכת ההרשמה.
  לתשומת לבכם: לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים.

   

  מבנה התכנית:

  ניתן ללמוד למוסמך ב מסלול מחקרי  הכולל כתיבת עבודת גמר ובחינות גמר, או במסלול עיוני, ללא עבודת גמר וללא בחינות גמר.

   

  סטודנטים במסלול המחקרי נדרשים במהלך שנת הלימודים הראשונה ליצור קשר עם מורה בכיר בחוג, שמקבל עליו להדריך אותם בכציבת עבודת הגמר. במסלול זה על הסטודנטים לרכוש שפה זרה נוספת, על פי רוב צרפתית או גרמנית, עד לרמה המאפשרת קריאת ספרות מקצועית בשפה זו.

  הסטודנטים בתואר השני משתתפים בסמינריונים שונים בחוג ומחוצה לו, תוך התמקדות בתחום שבחרו. מהסטודנטים נדרשת השתתפות פעילה בסמינר החוגי ובסמינריונים נוספים, ובכלל זה הצגת רפראטים בכיתה וכתיבת עבודות. 

   

  תנאי קבלה:

  הדרישות המפורטות להלן הן תנאי להגשת מועמדות ל לימודי מוסמך . עמידה בתנאים אלה אינה מבטיחה קבלה ללימודים:

  א. עמידה בתנאי קבלה ייחודיים ל פקולטה

  ב. תנאי קבלה למסלול המחקרי: 1. ציון סופי בחוג שבו מתכוונים להמשיך את לימודיהם למוסמך והציון הסופי לתואר 90 ומעלה.
  2. לתלמידי שנת השלמה למוסמך: ציון סופי ל תואר בוגר 90 ומעלה וציון בקורסי השלמה בהיקף של 16 נ"ז לפחות בממוצע 90 ומעלה.
  המשך הלימודים במסלול המחקרי מחייב מציאת מנחה עד סוף סמסטר א' של השנה הראשונה לתואר. סטודנט ללא מנחה יעבור למסלול העיוני.
  תנאי מעבר למסלול המחקרי: סטודנט שהתקבל למסלול העיוני, יוכל לעבור למסלול המחקרי בסוף השנה הראשונה לתואר, ובתנאי שהיה רשום ל-40% לפחות מהיקף הלימודים הדרוש לתואר (14 נ"ז ) והשיג ממוצע 90 ומעלה.

  ג. תנאי קבלה למסלול העיוני: ציון סופי לבוגר של 80 לפחות בחוג בו ממשיכים ללמוד.

  ד. תלמידים המעוניינים להמשיך בלימודי המוסמך בחוג שונה מזה שלמדו ל תואר בוגר , רשאים להגיש מועמדות אם עמדו בתנאי הקבלה ל לימודי מוסמך בחוג שסיימו לבוגר. בקשתם תידון בוועדת הקבלה של החוג והם יחויבו בלימודי השלמה.
   

  כל הסטודנטים המבקשים להירשם ל לימודי מוסמך  בחוג מופנים לייעוץ אישי.
   

  בנוסף, סטודנטים שלמדו ל תואר בוגר  בחוג אחר ומעוניינים להמשיך בלימודי המוסמך בחוג לשפה וספרות ערבית רשאים להגיש מועמדות אם עמדו בתנאי הקבלה ל  לימודי מוסמך  בחוג שסיימו לבוגר. בקשתם תידון על ידי החוג והם יחויבו בלימודי השלמה בתיאום עם יועץ המוסמך. 

   

  פרטי קשר:

  ראשת החוג: ד"ר אוֹרי שחמוֹן: mi.goldstein@mail.huji.ac.il

  יועץ לימודים ל תואר מוסמך : ד"ר איאס נאסר iyas.nasser@mail.huji.ac.il

  מזכירות החוג: גב' שרה פרנסה, טל' 02-5883965 sarap@savion.huji.ac.il

  שעות קבלת קהל: יום א' - 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00, חדר 4507