מדע הנתונים

 • מדעי החברה

 • 833

 • הר הצופים

 • מחקרי, לא מחקרי

 • מידע כללי:

  בעידן הנוכחי נאספים נתונים על כמעט כל פעילות שאנו עושים, תהיה זו פעילות יומיומית כמו גלישה באינטרנט, שימוש בטלפון, ניווט ברכב, או פעילות ארעית כמו אשפוז בבית חולים, קניות בסופר או בקשת הלוואה מהבנק. נתונים אלו משמשים כמקור עשיר לכריית מידע ולהסקת מסקנות אם לצרכים שיווקיים ואם לצורכי מחקר ופיתוח. מטרת התוכנית היא להכשיר אנשים השולטים בכלים סטטיסטיים וחישוביים שיהיו בעלי היכולת להוציא תובנות מבסיסי נתונים גדולים ומסובכים.
  אתר החוג

   

  מועדי ההרשמה לשנת תשפ"ג:

  ההרשמה החלה בתאריך 23.01.2022 ותסתיים בתאריך 31.05.2022.
  ועדת הקבלה תתכנס בסוף מאי 2022 ותדון בבקשות הרשמה שימולאו עד ה-31.05.2022 תשובות למועמדים יישלחו במהלך חודש יוני. תלמידים שיירשמו לאחר 31.05.2022 ייכנסו לרשימת המתנה על בסיס מקום פנוי.

   

  מבנה התכנית:

  התוכנית הינה תוכנית M.A. המבוססת על שלושה אשכולות: אשכול יסודות (Foundations) העוסק בחישוביות ואלגורתמיקה, אשכול מדע הנתונים(Data Science)  ובו קורסים מתקדמים בסטטיסטיקה יישומית, חישוביות ולמידת מכונה ואשכול קורסי בחירה מתקדמים.

  התוכנית בשנתה הראשונה נותנת את היסודות הנדרשים בסטטיסטיקה, מתמטיקה וחישוביות. בשנה השנייה נלמדים קורסים מתקדמים במדע הנתונים ובמקביל הסטודנטים יכולים להעשיר את השכלתם בקורסי בחירה מגוונים מדיסציפלינות שונות. השנה השנייה כוללת גם פרויקט בו הסטודנטים מתנסים בעבודה עם נתונים שמקורם בתעשייה או בייעוץ לחוקרים מתחומי ידע שונים. סטודנטים העושים תואר מחקרי יתחילו בשנתם השנייה לעבוד על המחקר, לאחר שמצאו מנחה מבין אנשי הסגל.

   

  תנאי קבלה:

  תנאי קבלה ייחודיים של ה פקולטה למדעי החברה

  תנאי הקבלה לתוכנית דורשים רקע בקורסים מתמטיים ובקורסים חישוביים. תוגדר תוכנית השלמות

  לסטודנטים העומדים חלקית בדרישות הקבלה. יתקבלו לתוכנית בעלי תואר ראשון בציון 80 לפחות בו הושג ציון של 75 לפחות בכל אחד מהקורסים הבאים (הקורסים המפורטים ניתנים במחלקה לסטטיסטיקה ומדע הנתונים באוניברסיטה העברית. יאושרו קורסים חליפיים להם ממחלקות או מוסדות אחרים). ממוצע הקורסים שברשימה צריך גם הוא לעמוד על ציון 80 לפחות:

  • חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (52112)
  • חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (52113)
  • יסודות ההסתברות (52220)
  • עקרונות ויישומים בניתוח סטטיסטי (52221)
  • מבוא לתכנות (52304)
  • אלגברה לינארית (52322)
  • רגרסיה ומודלים סטטיסטיים (52571)
  • מבני נתונים ואלגוריתמים (52411)

  סטודנטים המקיימים את הדרישות מלבד אחד או שניים מהקורסים האחרונים, יוכלו להתקבל על תנאי ולהשלים בשנתם הראשונה קורסים אלה.

  לטופס פנימי במדע הנתונים

   

  הנחיות לרישום:

  בנוסף ובמקביל לרישום באתר האוניברסיטה, יש לשלוח גיליון ציונים רשמי ובנוסף את פירוט הקורסים או את הטופס הפנימי של המחלקה לגב' נטע לוי, רכזת המוסמך, ב פקולטה למדעי החברה במייל netalevi@savion.huji.ac.il
  לא נוכל לדון במועמדות ללא קבלת כל המסמכים הנדרשים להרשמה.
   

  פרטי קשר:

  יועצי מוסמך: ד"ר אור צוק or.zuk@mail.huji.ac.il

  פרופ' מיכה מנדל micha.mandel@mail.huji.ac.il

  מזכירות החוג:  גב' קלייר פגיס clarep@savion.huji.ac.il