היסטוריה

 • מדעי הרוח

 • 151

 • הר הצופים

 • מחקרי, לא מחקרי

 • מידע כללי:

  החוג להיסטוריה מבקש להביא לידיעת הסטודנטים מערכת כללים ושיטות ולתת בידיהם את הכלים למחקר היסטורי ואת יסודות הידע וההבנה ההיסטורית. מרבית הקורסים בחוג להיסטוריה עוסקים בהיסטוריה האירופית, אך בהיצע הקורסים מקום לפרקים רבים בהיסטוריה העולמית. הסטודנטים יתמחו בתחום העדפותיהם. ההתמחות הינה לפי תקופות או אזורים וכן לפי תחומי הפעילות: ההיסטוריה הפוליטית, החברתית, התרבותית וכיו"ב.

  אתר החוג

   

  מועדי הרשמה לשנת תשפ"ב:

  17.01.2021 - 01.10.2021

  להרשמה

   

  מבנה התכנית:

  במסגרת לימודי המוסמך יבחרו הסטודנטים בכיוון התמחות המעניין אותם מבחינת התחום והתקופה. תכנית הלימודים של כל סטודנט תורכב בהתייעצות אישית עם יועץ החוג, אך על הסטודנטים חובה להשתתף בסמינריון המתודולוגי של שנה א'. במסלול המחקרי נבנית התכנית כשהיא שואפת אל עבודת הגמר (עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי). בתכנית דגש ניכר על הצד המתודולוגי וההיסטוריוגרפי. אין בהיצע סמינריוני המחקר כדי "לכסות" את כל התחומים, ולפיכך רשאי הסטודנט להסתייע בקורסים של חוגים רלוונטיים אחרים או להחליף סמינריון בהדרכה אישית שבה ידריך המורה את הסטודנטים בנושא שייקבע על ידם. 

   

  תנאי קבלה:

  תנאי הקבלה ייחודיים ל פקולטה

  תנאי קבלה למסלול המחקרי: תואר בוגר בממוצע 85 לפחות (מקרים חריגים ידונו לגופם). בנוסף לתנאי הקבלה של ה פקולטה נדרשת שליטה בשפה אירופית שנייה ברמת מתקדמים (נוסף לאנגלית). 

  תנאי קבלה למסלול הלא מחקרי: תואר בוגר בממוצע 80 לפחות (מקרים חריגים יידונו לגופם). קיים מסלול לימודי מוסמך במגמת הוראה . 

   

  פרטי קשר:

  יועץ ל תואר מוסמך מחקרי: ד"ר לי מרדכי, lee.mordechai@mail.huji.ac.il
  יועצת ל תואר מוסמך לא-מחקרי: ד"ר איריס נחום, iris.nachum@mail.huji.ac.il
  מזכירות החוג - גב' ימית שפיצן, טל' 02-5883764,  yamitsp@savion.huji.ac.il
  קבלת קהל: יום א' 11:30- 14:30,  ימים ב'-ה' 10:00- 13:00, חדר 4408