תכנית לימודי מוסמך בהתמחות בננו-מדע וננו-טכנולוגיה

 • מתמטיקה ומדעי הטבע

 • אדמונד י' ספרא בגבעת רם

 • מחקרי

 • מידע כללי:

  ננו-מדע הוא תחום מדעי אשר החל להתפתח בשנים האחרונות עקב פריצות דרך טכנולוגיות והוא טומן בחובו פוטנציאל רב במדע ובטכנולוגיה. מזה כעשור מגדירה מדינת ישראל את תחום הננו-טכנולוגיה כפרויקט בעדיפות לאומית ומכאן ההשקעה הרבה בהון הטכנולוגי כמו גם בהון האנושי. תחום הננו-טכנולוגיה משלב דיסציפלינות מדעיות שונות, כמו כימיה, פיסיקה, מדעי הרפואה ואופטו-אלקטרוניקה.

  תכנית הלימודים בננו-טכנולוגיה מכוונת לסטודנטים מצטיינים, בעלי פוטנציאל ומוטיבציה להמשך לימודים לתארים מתקדמים הרואים עצמם כדור העתיד באקדמיה ובתעשייה. מכיוון שכך, התכנית מעודדת מעבר למסלול ישיר לדוקטורט במהלך הלימודים.

  כל סטודנט אשר מתקבל אל התכנית יקבל באופן אוטומטי:

  1. השתתפות במלגת מחיה
  2. השתתפות בכנס מדעי בתחום הקשור לננומדע וננוטכנולוגיה
  3. מצטייני התוכנית יזכו בפרס כספי נוסף

  אנו מזמינים בוגרי כימיה, פיסיקה, תכניות משולבות (כימיה-פיסיקה, כימיה-ביולוגיה, מדעי החיים-פיסיקה), ביולוגיה, רוקחות והנדסה להמשיך בלימודיהם לתארים מתקדמים בתחומי הננו.

   

  מבנה התכנית:

  תכנית הלימודים במסלול זה משקפת את האופי הרב-תחומי, המאפיין את המחקר בענפים השונים של מדעי הננו-טכנולוגיה, אך יחד עם זאת משמרת את עומק הלימוד וההתמקצעות גם בתחום הלימודים העיקרי של הסטודנט. התכנית מציעה ארבעה מסלולי לימוד שבסיומם יוענקו תארים כדלקמן:

  1. מוסמך בכימיה בהתמחות ננו-מדע וננו-טכנולוגיה.
  2. מוסמך בפיסיקה בהתמחות ננו-מדע וננו-טכנולוגיה.
  3. מוסמך בפיסיקה יישומית בהתמחות ננו-מדע וננו-טכנולוגיה.
  4. מוסמך במדעי התרופה בהתמחות ננו-מדע וננו-טכנולוגיה.

  קישור לשנתון

  מידע נוסף ניתן למצוא ב אתר החוג

   

  מועדי ההרשמה לשנת תשפ"ב:

  ההרשמה תחל ב-17.01.2021 ותסתיים ב-17.10.2021

  תכנית הננו היא תכנית יוקרתית ומצומצמת והביקוש אליה גדול ממספר המקומות. אנו ממליצים להקדים ולהירשם.  

   

  נהלי ההרשמה:

  לפי הנהלים בחוג/בית ספר/ פקולטה , המעוניינים להתקבל לתכנית ירשמו ראשית בחוג הספציפי (כימיה, פיסיקה, פיסיקה יישומית ורוקחות). לאחר אישור הקבלה לחוג יגיש הסטודנט מועמדות לוועדת הלימודים של התכנית במרכז לננו-מדע ולננוטכנולוגיה על ידי שליחת מייל עם קורות חיים, גליון ציונים ומכתב המלצה לגב' שרה בורשטין  sarabu@savion.huji.ac.il

   

  תנאי קבלה:

  לתכנית יתקבלו אך ורק בוגרים מצטיינים מתחומי הלימוד הרלוונטים. נדרש ציון בוגר מעל 85 ומכתב המלצה מחוקר. על הסטודנט להירשם באחד מחוגי האם: כימיה, פיסיקה או פיסיקה יישומית. סטודנטים מתאימים יוזמנו לריאיון בוועדת הקבלה של התוכנית.

  נדרש בנוסף פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית.

   

  פרטי קשר:

  ראש התכנית ויועץ במסלול פיסיקה: ד"ר ירון ברומברג , yaron.bromberg@mail.huji.ac.il , טלפון 02-6584616 

   יועץ במסלול כימיה: ד"ר אורי גדרון, Ori.Gidron@mail.huji.ac.il, טלפון: 02-6585324

  יועץ במסלול פיסיקה יישומית: ד"ר לירון שטרן,  liron.stern@mail.huji.ac.il, טלפון: 02-6584614

  יועצת במסלול ננו-רפואה: פרופ' עפרה בני, ofra.benny@mail.huji.ac.il, טלפון: 726802-675

  מרכזת התכנית במרכז לננו-מדע ולננוטכנולוגיה: גב' שרה בורשטין, huj-nano@savion.huji.ac.il, טלפון: 02-6586088