מדע המדינה מגמה במשפט, ממשל וחברה

מגמה זו היא חלק מתכנית הלימודים לתואר שני במדע המדינה

למידע נוסף על מועדי הרישום ותנאי הקבלה הנדרשים לחצו כאן

סמל חוג: 829

 

אודות המגמה:

מגמת משפט, ממשל וחברה הינה מגמה חדשה וייחודית של המחלקה למדע המדינה, בשיתוף ה  פקולטה  למשפטים באוניברסיטה העברית, אשר נועדה להקנות לתלמידי  תואר מוסמך  במדע המדינה ידע רלוונטי בתחומי המשפט, הממשל והחברה בישראל.

מגמה זו צמחה מתוך ההבנה כי המשפט הינו גוף ידע נדרש בכל עשייה פוליטית, ציבורית וחברתית וכי הכשרה משולבת בתחומים אלו במסגרת  תואר מוסמך  (לא מחקרי) במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית תקנה לתלמידי המגמה ידע ומיומנויות נדרשות בכל אחד מן התחומים לצד חיזוק ההכרה לגבי יחסי הגומלין ביניהם.

תכנית הלימודים במגמה כוללת קורסי חובה ובחירה במחלקה למדע המדינה בשילוב מרכיב משמעותי של קורסי בחירה ב  פקולטה  למשפטים. למסיימים בהצלחה יוענק  תואר מוסמך  במדע המדינה במגמת משפט, ממשל וחברה.

 

פרטי קשר:

ראשת המגמה: פרופ' שרון גלעד sharon.gilad@mail.huji.ac.il

רכז אקדמי: עו"ד אופיר חדד ofir.hadad@mail.huji.ac.il

יועץ ל תואר מוסמך ד"ר אפרים פודוקסיק podoksik@mail.huji.ac.il

מנהלנית מוסמך במחלקה למדע המדינה: גב' נעה בן עוקבי noabenu@savion.huji.ac.il

מידע נוסף ניתן לקבל במזכירות המחלקה בטלפון 02-5883060 או 02-5882797