מדע המדינה מגמה במחשבה פוליטית

מגמה זו היא חלק מתכנית הלימודים לתואר שני במדע המדינה

למידע נוסף על מועדי הרישום ותנאי הקבלה הנדרשים לחצו כאן

סמל חוג: 828

 

אודות המגמה:

המגמה במחשבה פוליטית ( מסלול מחקרי ו מסלול לא מחקרי ), היא מסלול התמחות במדע המדינה לתלמידי מוסמך ולתלמידי התוכנית ללימודי מחקר (תל"ם).
המגמה מיועדת לחוקרים, לנושאי תפקידים בשירותי הציבורי, לפעילים בחברה האזרחית, למשפטנים, לעיתונאים, לאנשי חינוך ולמובילי דעה השואפים לשפר את הידע, התרבות והמעשה הפוליטי בישראל. היא מעניקה לתלמידים תשתית חזקה בפילוסופיה פוליטית, בהיסטוריה של הרעיונות ובחקר אידיאולוגיות ומציידת אותם בכלים לניתוח מעמיק וביקורתי של תופעות ותהליכים פוליטיים.

המסיימים יקבלו תואר מוסמך במדע המדינה שבו תצוין התמחות במחשבה פוליטית.
 

מבנה התכנית:

המגמה מאפשרת לתלמידים למוסמך להרכיב תוכנית לימודים אישית בייעוץ ובהכוונה של חברי הסגל.

ככלל, תוכנית הלימודים של כל תלמיד/ה תכלול גוף ידע במחשבה פוליטית בהיקף שלא יפחת מ-12 נ״ז. גוף הידע יכלול את קורסי החובה של המגמה בסך 6 נ״ז, קורס או קורסי חובת בחירה בסך שלא יפחת מ-4 נ״ז, וקורסי בחירה במחשבה פוליטית, לפי הצורך והעניין, להשלמת מכסת הנקודות.

חריגים מכלל זה הם תלמידי תל״ם, אשר, בשל עומס הלימודים בתל"ם, ירכיבו תוכנית אישית בהתייעצות ויהיו פטורים מהדרישה להירשם לסך מינימלי של קורסי חובת בחירה. תלמידי תל"ם שיצטרפו למגמה יישאו בכל דרישות תל"ם.

התוכנית מתוכננת לארבעה סמסטר ים, לא כולל קורסי השלמה לחייבים בכך. יועץ המ״א וראש המגמה יקבעו לכל תלמיד/ה את תוכנית לימודי ההשלמה. קורסי ההשלמה יינתנו במהלך שנת הלימודים הראשונה.

המסלול המחקרי ותל"ם: קורסים בהיקף של 32 נ"ז (ברמת המוסמך), עבודה סמינריונית בהיקף של 4 נ"ז ועבודת גמר.

המסלול הלא מחקרי: קורסים בהיקף של 28 נ"ז (ברמת המוסמך), שתי עבודות סמינריוניות בהיקף כולל של 8 נ"ז , ללא עבודת גמר.

סה"כ בכל אחד משני המסלולים: 36 נ"ז .

 

תנאי קבלה למגמה:

למסלול המחקרי: לבעלי תואר בוגר במדע המדינה בציון 87 לפחות או בציון 87 לפחות ב תואר בוגר אחר וממוצע של 85 לפחות בקורסי ההשלמה. המתאימים יזומנו לראיון.
למסלול הלא מחקרי: לבעלי תואר בוגר במדע המדינה בציון 80לפחות או בציון 80 לפחות ב תואר בוגר אחר וממוצע של 80 לפחות בקורסי ההשלמה. למקדימים להירשם תיתכן אפשרות למבחני פטור בחלק מקורסי ההשלמה.

 

פרטי קשר:

ראש המגמה: ד"ר יפתח אלעזר,  yiftah.elazar@mail.huji.ac.il

רכז המגמה: נתן מיליקובסקי,  natan.milikowsky@mail.huji.ac.il

יועץ המוסמך: ד"ר אפרים פודוקסיק,  podoksik@mail.huji.ac.il

מנהלנית מוסמך במחלקה למדע המדינה: גב' נעה בן עוקבי noabenu@savion.huji.ac.il

מידע נוסף ניתן לקבל במזכירות המחלקה בטלפון 02-5883060 או 02-5882797