תעודת מכינה

קבלה על סמך תעודת מכינה וציון בחינה פסיכומטרית

ציון ה מכינה ישוקלל עם ציון הבחינה הפסיכומטרית ויהווה 50% מ הציון המשוקלל הסופי בכל החוגים.

  • בוגרי ה מכינה של האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל אביב (הכרה במכינת תל אביב עד שנת 2015 תשע"ה בלבד) - ממוצע ציוניהם ב מכינה ישוקלל עם ציון הבחינה הפסיכומטרית.
  • בוגרי מכינת בר אילן: הכרה ב מכינה משנת תשע"ו 2015-2016, ממוצע ציוניהם ב מכינה ישוקלל עם ציון הבחינה הפסיכומטרית. 
  • בוגרי מכינה הטכניון: הכרה ב מכינה משנת תשע"ז 2016-2017, ממוצע ציוניהם ב מכינה ישוקלל עם ציון הבחינה הפסיכומטרית.

​​בוגרי מכינות אלה, אינם נדרשים בזכאות לבגרות.

מועמדים לרפואה, רפואת שיניים וריפוי בעיסוק ממכינת בר אילן והטכניון אינם יכולים להרשם מיד בשנה העוקבת ללימודי ה מכינה בשל הצורך בהמצאת מסמכים עד סיום ההרשמה בחודש אפריל 2019. מועמדים אלו יוכלו להרשם לשנת תשפ"א (2020-2021).
 

  • בוגרי ה מכינה של אוניברסיטת בן-גוריון - ציוני הבגרות שקיבלו ב מכינה ישולבו בתעודת הבגרות. 
  • לבוגרי מכינות אחרות - תשוקלל הבחינה הפסיכומטרית עם ציוני תעודת הבגרות.

 

על מנת להתקבל לפקולטות הבאות נדרשת מכינה במסלולי טבע בלבד: 

  • ה פקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע (כולל החוג לפסיכוביולוגיה).
  • ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב.
  • ה פקולטה לרפואת שיניים.
  • ה פקולטה לרפואה כולל ביה"ס לרוקחות (למעט בחוגים ריפוי בעיסוק וסיעוד).