תעודת מכינה

קבלה על סמך תעודת מכינה וציון בחינה פסיכומטרית

ציון ה מכינה ישוקלל עם ציון הבחינה הפסיכומטרית ויהווה 50% מ הציון המשוקלל הסופי בכל החוגים.
 

בוגרי ה מכינה של האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל אביב (הכרה במכינת תל אביב עד שנת תשע"ה
(2014-2015) בלבד):

ממוצע ציוניהם ב מכינה ישוקלל עם ציון הבחינה הפסיכומטרית.

בוגרי מכינת בר אילן - הכרה ב מכינה משנת תשע"ו (2015-2016):
ממוצע ציוניהם ב מכינה ישוקלל עם ציון הבחינה הפסיכומטרית.

בוגרי מכינת הטכניון - הכרה ב מכינה משנת תשע"ז (2016-2017):
ממוצע ציוניהם ב מכינה ישוקלל עם ציון הבחינה הפסיכומטרית.

♦ בוגרי מכינת חיפה במסלול מדעי הרוח והחברה בלבדהכרה ב מכינה משנת תשפ"ב  (2021-2022):
ממוצע ציוניהם ב מכינה ישוקלל עם ציון הבחינה הפסיכומטרית.

בוגרי מכינות אלה, אינם נדרשים בזכאות לבגרות.

ציון מכינה חדש יחושב לבוגרי המכינות הללו לפי מחשבון האוניברסיטה העברית. יש להעביר את גיליון הציונים למדור רישום וקבלה לצורך המרת ציון ה מכינה .


» מועמדים לרפואה, רפואת שיניים וריפוי בעיסוק ממכינת בר אילן והטכניון אינם יכולים להירשם מיד בשנה העוקבת ללימודי ה מכינה , בשל הצורך בהמצאת המסמכים עד סיום ההרשמה בחודש אפריל 2022. מועמדים אלו יוכלו להירשם לשנת תשפ"ד (2023-2024).

» בוגרי מכינת העברית עד שנת תש"ף (2020-2021) כולל ובוגרי מכינות אחרות מכל השנים (ת"א, בר אילן והטכניון)  מתבקשים לחשב את סיכויי קבלתם בקישור זה בלבד.

מועמדי מכינת האוניברסיטה העברית בלבד שסיימו את ה מכינה משנת תשפ"א (2021-2022) ואילך, יבדקו את סיכויי קבלתם במחשבון סיכויי הקבלה שבאתר המידע.

» המועד הפסיכומטרי האחרון שרלוונטי לקבלה עבור תלמידי ה מכינה מהשנה הנוכחית (תשפ"ב) הינו מועד יולי 2022 (למעט מועמדים לחוג לרפואה).

» על מנת להתקבל לפקולטות הבאות נדרשת מכינה במסלולי טבע בלבד: 

  • ה פקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע.
  • ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב.
  • ה פקולטה לרפואת שיניים.
  • ה פקולטה לרפואה כולל ביה"ס לרוקחות (למעט בחוגים ריפוי בעיסוק וסיעוד).

• בוגרי מכינת האוניברסיטה העברית יכולים להתקבל ל פקולטה למדעי הטבע גם ממסלול רוח וחברה מוגבר.

 

♦ בוגרי ה מכינה של אוניברסיטת בן-גוריון:
ציוני הבגרות שקיבלו ב מכינה ישולבו בתעודת הבגרות, הבדיקה תתבסס על שקלול ציוני הבגרות והבחינה הפסיכומטרית.

♦ לבוגרי מכינות אחרות:
תשוקלל הבחינה הפסיכומטרית עם ציוני תעודת הבגרות בלבד.