נוהל ביטול הרשמה ונוהל שמירת קבלה

ביטול הרשמה לתשפ"ג

← החזר המקדמה בגין ביטול הרשמה יבוצע החל מה-15.05.2022 תוך 45 ימים ובכפוף למועדי הביטול.

← מועמדים ששילמו את המקדמה על ידי כספי הפיקדון הצבאי ומבטלים הרשמתם, המקדמה תוחזר בהתאם למועדי הביטול ותופקד בחזרה לחשבון קרן הפיקדון שלהם.

 

מועמד שהתקבל ושילם את המקדמה אך החליט לבטל את מועמדותו, יהיה זכאי להחזר המקדמה בהתאם להוראות הקיימות שנקבעו על ידי הוועדות הציבוריות 'מלץ' ו'וינוגרד', כמפורט להלן:

 • המבטלים עד לתאריך 15.08.2022 לא יחויבו ויזוכו במלוא הסכום ששילמו;
 • המבטלים בין התאריכים 16.08.2022 - 15.09.2022 יחויבו ב-1,752 , אך לא יותר מסכום המקדמה ששולמה; 
 • המבטלים לאחר ה-15.09.2022 יחויבו ב-3,503 , אך לא יותר מסכום המקדמה ששולמה. 

כאמור, תשלום המקדמה נועד להבטיח מקום למתקבל לאוניברסיטה. מועדי ביטול ההרשמה מבטאים את מידת יכולתנו לקבל מועמד אחר במקום המבטל.

ניתן לבצע ביטול הרשמה לחוג רק באמצעות מערכת הרישום לאוניברסיטה

על אף האמור לעיל, לאחר ה-15.08.2022, סטודנט חדש אשר יודיע על ביטול לימודים עד 14 ימים ממועד תשלום המקדמה יחוייב בדמי טיפול בגובה 350 ₪ . פ​ירוט הנוהל המלא

במידה והמועמד קלט כבר תכנית לימודים, לא ניתן לבצע ביטול הרשמה, והוא יחויב לפי נהלי שכר לימוד.

 

ביטול ההרשמה למתקבלים ל סמסטר ב' בשנת הלימודים תשפ"ב

 • המבטלים את הרשמתם עד לתאריך 14.01.2022 לא יחויבו ויזוכו במלוא הסכום ששילמו; 
 • המבטלים את הרשמתם בין התאריכים 15.01.2022 - 20.02.2022 יחויבו ב-1,711 , אך לא יותר מסכום המקדמה ששולמה;
 • המבטלים את הרשמתם החל מ-21.02.2022 יחויבו ב-3,421 .

על אף האמור לעיל, לאחר ה-15.01.2022, סטודנט חדש אשר יודיע על ביטול לימודים עד 14 ימים ממועד תשלום המקדמה, יחוייב בדמי טיפול בגובה 350 ₪ . פירוט הנוהל המלא

  מועמדים שהתקבלו ל סמסטר ב' תשפ"ב ומבקשים לבטל את הרשמתם, יוכלו לעשות זאת רק באמצעות מערכת הפניות המקוונת

   

  ויתור על קבלה לחוג

  מועמדים שהתקבלו לחוג בעדיפות נמוכה ואף שילמו את המקדמה אך אין בכוונתם ללמוד בחוג זה, יוכלו לוותר על מקומם בחוג זה ולקבל את המקדמה בחזרה. הטיפול בבקשות בעדיפות עליונה יימשך.
  ניתן לבצע ויתור על קבלה לחוג רק באמצעות מערכת הרישום לאוניברסיטה
   

  ביטול לימודים לאחר הגשת תכנית הלימודים

  לאחר שנקלטה תכנית הלימודים, יוגדר המועמד כסטודנט באוניברסיטה והטיפול בבקשת הביטול יעשה במחלקה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים.
  סטודנטים שהגישו תכנית לימודים ל שנה"ל , וברצונם לבטל את הלימודים - יודיעו על כך דרך המידע האישי - יצירת קשר.

  לפרטים נוספים

   

  שמירת קבלה לשנת הלימודים תשפ"ד - ניתן לבצע שמירת קבלה עד לתאריך 01.08.2022 בלבד

  מועמדים שהתקבלו ל תואר בוגר  לשנת הלימודים תשפ"ג ושילמו מקדמה, יוכלו לבחור לשמור את קבלתם ולהעבירה לשנת הלימודים תשפ"ד 2023 - 2024. מרגע אישור פעולה זו תוקפא ההרשמה והקבלה לשנת הלימודים תשפ"ג ותועבר לטובת תשפ"ד.

  המקדמה ששולמה לא תוחזר ותשמש לטובת הלימודים בשנת הלימודים תשפ"ד לטובת אותו חוג/ים אליו/הם נשמרה הקבלה.

  אם בוצע תשלום כל שכר הלימוד, הוא יוחזר למועמד למעט המקדמה.

  להלן נהלי הביטול:

  • מועמדים שביצעו שמירת קבלה לשנת הלימודים תשפ"ד ויבטלו את הרשמתם עד לתאריך 15.08.2023, יקבלו החזר על מלוא המקדמה ששולמה.
  • מועמדים שביצעו שמירת קבלה לשנת הלימודים תשפ"ד ויבטלו את הרשמתם בין התאריכים: 16.08.2023 - 15.09.2023, יחויבו ב-1,752 ₪, אך לא יותר מסכום המקדמה ששולמה.
  • מועמדים שביצעו שמירת קבלה לשנת הלימודים תשפ"ד ויבטלו את הרשמתם לאחר 15.09.2023, יחויבו ב-3,503 , אך לא יותר מסכום המקדמה ששולמה.

  במידה והמועמד קלט כבר תכנית לימודים, לא ניתן לבצע שמירת קבלה, והוא יחויב לפי נהלי שכר לימוד

  מועמדים שהתקבלו לאחד מהחוגים הבאים לא יוכלו לשמור את קבלתם לשנה נוספת: רפואה, רפואה צבאית -צמרת, רפואת שיניים, רפואה ומחקר ביו-רפואי, אמירים- מדעי הרוח, ריפוי בעיסוק , תכנית רביבים, רוקחות- תכנית מצוינות.

  לא ניתן לבצע שמירת קבלה שנתיים ברציפות, מועמד יכול לדחות את לימודיו ולשמור את קבלתו לשנת הלימודים הבאה, לא יהיה ניתן לדחות/לשמור מקום לשנה נוספת מעבר לכך.

  לביצוע שמירת קבלה לחצו כאן
   

  שמירת קבלה סמסטר ב' תשפ"ב

  מועמדים שהתקבלו ל סמסטר ב' תשפ"ב ומבקשים לשמור את קבלתם לשנת הלימודים תשפ"ג, שמירת הקבלה תוכל להתבצע רק ל סמסטר א' תשפ"ג.

  ביצוע השמירה יתאפשר עד התאריך 06.01.2022 בלבד.

  המועמדים שיבצעו שמירת קבלה מ סמסטר ב' תשפ"ב ל סמסטר א' תשפ"ג ויבצעו בהמשך ביטול הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג יקבלו את מלוא המקדמה, בהתאם לנהלי הביטול והתאריכים המופיעים בראשית דף זה.

  לביצוע שמירת קבלה לחצו כאן