ביטול הרשמה /שמירת קבלה לשנתיים

מועמד שהתקבל ושילם את המקדמה למימוש הלימודים אך החליט לבטל את מועמדותו, יהיה זכאי להחזר המקדמה בהתאם להוראות הקיימות שנקבעו על ידי הוועדות הציבוריות מלץ ווינוגרד, כמפורט להלן:

 • המבטלים עד15.8.20   לא יחויבו ויזוכו במלוא הסכום ששילמו;
 • המבטלים  מ- 16.8.20 ועד  15.9.20 יחויבו ב-1720 ₪ אך לא יותר מסכום מקדמת המימוש ששולמה;
 • המבטלים  לאחר  15.9.20 יחויבו ב-3441 ₪.


כאמור, תשלום המקדמה למימוש לימודים נועד להבטיח מקום למתקבל לאוניברסיטה. מועדי ביטול ההרשמה מבטאים את מידת יכולתנו לקבל מועמד אחר במקום המבטל.

ניתן לבצע ביטול הרשמה לחוג רק באמצעות האינטרנט -  לחצו כאן

על אף האמור לעיל, לאחר ה- 15/08, סטודנט חדש אשר יודיע על ביטול לימודים עד 14 ימים ממועד תשלום מקדמת המימוש יחוייב בדמי טיפול בגובה 350 ₪ . פ​ירוט הנוהל המלא

 

ביטול ההרשמה למתקבלים ל סמסטר ב' בשנת הלימודים תש"ף

 • המבטלים את הרשמתם עד  22.1.20 לא יחויבו ויזוכו במלוא הסכום ששילמו;
 • המבטלים את הרשמתם מ- 23.1.20 ועד  29.02.20 יחויבו ב-1715 ₪ אך לא יותר מסכום מקדמת המימוש ששולמה;
 • המבטלים את הרשמתם לאחר 29.02.20 יחויבו ב-3431 ₪ אך לא יותר מסכום מקדמת המימוש ששולמה.

על אף האמור לעיל, לאחר ה -22/01, סטודנט חדש אשר יודיע על ביטול לימודים עד 14 ימים ממועד תשלום מקדמת המימוש יחוייב בדמי טיפול בגובה 350 ₪ . פירוט הנוהל המלא

   

  ויתור על קבלה לחוג

  מועמדים שהתקבלו לחוג בעדיפות נמוכה ואף שילמו את מקדמת המימוש אך אין בכוונתם ללמוד בחוג זה, יוכלו לוותר על מקומם בחוג זה ולקבל את מקדמת המימוש בחזרה. הטיפול בבקשות בעדיפות עליונה יימשך. 
  ניתן לבצע ויתור על קבלה לחוג רק באמצעות האינטרנט -   לחצו כאן

   

  החזר מקדמת מימוש בגין ביטול הרשמה יבוצע עד 45 ימים מיום ביצוע הביטול באתר ובכפוף למועדי הביטול.

  החזרים בגין מקדמת מימוש מועברים לחשבון הבנק החל מהתאריך 15.5.20.

   

  ביטול לימודים לאחר הגשת תכנית הלימודים

  לאחר שנקלטה תכנית הלימודים, יוגדר המועמד כסטודנט באוניברסיטה והטיפול בבקשת הביטול יעשה במחלקה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים.
  סטודנטים שהגישו תכנית לימודים לש נה"ל , וברצונם לבטל את הלימודים - יודיעו על כך דרך המידע האישי- יצירת קשר.
  לפרטים נוספים

   

  שמירת קבלה לשנתיים

  מועמדים שהתקבלו ל תואר בוגר לשנת הלימודים תשפ"א ושילמו מקדמה, יוכלו לבחור לשמור את קבלתם ולהעבירה למימוש בשנת הלימודים תשפ"ב 2021-2022. מרגע אישור פעולה זו תוקפא ההרשמה והקבלה לשנת הלימודים תשפ"א ןתועבר לטובת תשפ"ב.

  המקדמה ששולמה לא תוחזר ותשמש לטובת מימוש הלימודים בשנת תשפ"ב.

  מועמדים שהתקבלו לאחד מהחוגים הבאים לא יוכלו לשמור את קבלתם לשנה נוספת: רפואה, רפואה צבאית ( צמרת), רפואת שיניים, רפואה ומחקר ביו-רפואי, אמירים- מדעי הרוח, ריפוי בעיסוק , תכנית רביבים, רוקחות- תכנית מצוינות.

  לביצוע לחצו כאן

  במידה והמועמד קלט כבר תכנית לימודים, לא ניתן לבצע שמירת קבלה, הוא יחוייב לפי נהלי שכר לימוד.