שינוי עדיפות

שינוי עדיפות: החלפת חוגים או הוספתם

כל שינוי ברישום העדיפויות המקורי, מחייב תהליך של שינוי עדיפות. בכלל זה שינוי סדר העדיפויות של חוגים שנרשמו במקור או הוספת חוג שלא נרשם כלל.

שינוי העדיפות יתבצע באמצעות מערכת הרישום לאוניברסיטה לחצו כאן

לעזרה ולייעוץ ניתן לפנות למדור רישום וקבלה באמצעות מערכת הפניות המקוונת

כל שינוי ברישום הבקשות המקורי כרוך בתשלום של 10 ₪.
גם מי שהיה פטור מתשלום דמי ההרשמה לאוניברסיטה חייב בתשלום בגין שינוי עדיפות.

 

הנחיות לשינויים בבקשת ההרשמה

  1. ניתן לבצע שינויים בתנאי שהחוג פתוח להרשמה.
  2. יש לחזור ולרשום בטופס את כל החוגים המבוקשים על פי הסדר הרצוי, גם כאשר השינוי מתייחס לחוג אחד בלבד.
  3.  שימו לב, מועמדים שהתקבלו לחוג שנסגר להרשמה ופתוח להמתנה ואף שילמו מקדמה, במידה ומבקשים להוסיף בעדיפות עליונה חוג אחר שנמצא ברשימת המתנה או חוג שאליו המועמדים ייכנסו לסטטוס "טיפול" (מעבר לשלב המיונים וכד'), לא ניתן יהיה לשמור עבורם את הקבלה בחוגים אליהם כבר התקבלו והם יצטרפו לרשימת המתנה במסגרת שינוי העדיפות.
     


מועמדים/סטודנטים הרשומים ל סמסטר א' המבקשים לשנות עדיפות לחוג אחר ב סמסטר ב' באותה שנת לימודים, לא יוכלו להירשם/לבצע שינוי עדיפות באתר אלא דרך מערכת הפניות המקוונת