שינוי עדיפות

שינוי עדיפות: החלפת חוגים או הוספתם

כל שינוי ברישום העדיפויות המקורי, מחייב תהליך של שינוי עדיפות. בכלל זה שינוי סדר העדיפויות של חוגים שנרשמו במקור או הוספת חוג שלא נרשם כלל.

שינוי העדיפות יתבצע באמצעות מערכת הרישום לאוניברסיטה.

לעזרה ולייעוץ ניתן לפנות למדור רישום וקבלה באמצעות מערכת הפניות המקוונת.

כל שינוי ברישום הבקשות המקורי כרוך בתשלום של 10 ₪ (דמי רצינות).
גם מי שהיה פטור מתשלום דמי ההרשמה לאוניברסיטה חייב בתשלום בגין שינוי עדיפות.

 

הנחיות לשינויים בבקשת ההרשמה

  1. ניתן לבצע שינויים בתנאי שהחוג פתוח להרשמה.
  2. יש לחזור ולרשום בטופס את כל החוגים המבוקשים על פי הסדר הרצוי, גם כאשר השינוי מתייחס לחוג אחד בלבד.

לשינוי עדיפות באמצעות מערכת הרישום לאוניברסיטה לחצו כאן.

 סטודנטים ותיקים הרשומים ל סמסטר א' תשפ"ב המבקשים לשנות עדיפות לחוג אחר ב סמסטר ב'- לא יוכלו לבצע שינוי עדיפות באתר אלא דרך   מערכת הפניות המקוונת.