דמי הרשמה ודמי ערכה

דמי ההרשמה ודמי הערכה נקבעו על פי חוק זכויות הסטודנט. תשלום דמי ההרשמה נגבה בעבור הטיפול בבקשת ההרשמה. התשלום תקף לשנה אחת בלבד, ואינו ניתן להעברה משנה לשנה.

דמי ההרשמה ודמי הערכה אינם מוחזרים אפילו אם לא התקבל המועמד ללימודים, ו/או ביטל את הרשמתו.

גובה דמי ערכת רישום 45 ₪. למען הסר ספק גם הפטורים חלקית או מלא מתשלום דמי רישום חייבים בתשלום דמי ערכה. 

גובה דמי ההרשמה לשנת תשפ"ב 419 ₪, וגובה דמי ההרשמה לשנת תשפ"ג 429 ₪. 

התשלום הסופי למועמדים נקבע בצירוף של דמי הערכה + דמי ההרשמה, למעט הזכאים להנחה/פטורים מתשלום דמי הרשמה בהתאם לפירוט מטה.

 

דמי ההרשמה לסטודנטים ותיקים

•  סטודנטי האוניברסיטה העברית שהפסיקו את לימודיהם לשנה אחת או יותר, ורצונם לחדש את הרשמתם באותם החוגים, עליהם להרשם במזכירות ה פקולטה ולשלם מחצית מדמי ההרשמה שלעיל. במידה וה פקולטה תקבע שדינם כדין סטודנטים חדשים, יחוייבו הסטודנטים ברישום מחדש לאוניברסיטה ותשלום מלוא דמי ההרשמה.

•  בעלי תואר בוגר מהאוניברסיטה העברית הנרשמים ללימודים ל תואר מוסמך או ללימודי תעודה ישלמו מחצית מדמי ההרשמה.

 

פטורים מתשלום דמי ההרשמה

1. סטודנטי האוניברסיטה העברית בשנת תשפ"ב, הנרשמים לחוג חדש לאותו תואר בתשפ"ג.

2. סטודנטי האוניברסיטה העברית בשנת תשפ"ג הנרשמים ל סמסטר ב', לחוג חדש, לאותו תואר.

3. עובדים באוניברסיטה העברית ובני משפחותיהם - לפי הוראות ההנהלה.

מועמדים הנרשמים ללימודי הוראה ומעוניינים לבצע הרשמה גם ללימודי תואר מוסמך באוניברסיטה העברית ל שנה"ל תשפ"ג, בכדי לא לשלם תוספת תשלום, יש לבצע בעת ההרשמה ללימודי הוראה רישום גם ללימודי תואר מוסמך .